viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
31.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2412.14.2020.mr
Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu w związku z awaryjnym zamknięciem wiaduktu WA-244 w km 293+750 w ciągu autostrady A1 – węzeł Łódź Północ
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 22.01.2021 12:00
O.Ł.D3.2412.13.2020.ig
Budowa chodnika przy drodze nr 42 w miejscowości Ładzice
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
23.12.2020
Termin składania ofert: 13.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2413.15.2020.dpw
„Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, usługi wodne oraz wprowadzania ścieków do obcych podmiotów z obiektów zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi.”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
22.12.2020
Termin składania ofert: 20.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2413.14.2020.vk
„Wykonanie projektu automatycznego monitoringu oraz prowadzenie monitoringu dla konstrukcji obiektów: WA244L w ciągu jezdni lewej i wiaduktu w ciągu łącznicy na węźle autostradowym Łódź Północ – skrzyżowanie autostrad A1 i A2”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
18.12.2020
Termin składania ofert: 22.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2414.2.2020.jo
„Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi w podziale na 8 zadań”
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
07.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 18.12.2020 11:00
O.Ł.D3.2413.13.2020.ig
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby GDDKiA Oddział w Łodzi w podziale na 8 zadań
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
04.12.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2410.2.2020
Regionalny Projekt Wdrożeniowy realizowany w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 (RPW KSZRD E1) w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR w Strykowie.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
21.10.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.12.2020.dpw
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Wykonanie zabezpieczeń fizycznych przestrzeni pomiędzy pomostami sąsiadujących obiektów mostowych, będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Łodzi, przeciw upadkowi osób z wysokości”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
31.05.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.8.2019.ig
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR Stryków”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów