viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAMapa kamer monitorujących

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO SIECI DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKiA

 

 1. Informujemy, że na sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA prowadzony jest MONITORING WIZYJNY i mogą być zarejestrowane dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
 3. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gddkia.gov.pl.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obszarze monitorowania.
 5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e RODO w związku
  z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), tj. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym
 6. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane odcinki dróg zarządzanych przez GDDKiA.
 7. Odbiorcami przetwarzającymi dane osobowe są podmioty, przetwarzające dane na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie zawartych umów.
 8. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia pozyskania.
 9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
WYBIERZ WOJEWÓDZTWO:
GDDKiA-Wroclaw

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Bydgoszcz

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Lublin

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Zielona-Gora

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Lodz

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Krakow

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Warszawa

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Opole

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Rzeszow

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Bialystok

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Gdansk

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Katowice

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Kielce

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Olsztyn

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Poznan

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.

GDDKiA-Szczecin

Brak Punktow Obserwacji dla wskazanego oddziału.