viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Otwarcie ofert dla rozbudowy drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice

23-11-2020
Jedenaście firm jest zainteresowanych rozbudową 3,5 km odcinka w ciągu drogi krajowej 41 w m. Wierzbięcice. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu podnoszenia nośności dróg krajowych do 11,5 t/oś.

Najniższą ofertę na kwotę 16 482 000,00 zł złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”, natomiast najwyższą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o. o. na kwotę  24 612 495,27.

 

Zestawienie wszystkich ofert:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena w zł

Oferowany okres gwarancji

    Pozostałe            informacje            określone w          art. 86 ust.4        ustawy Pzp

1.

COLAS POLSKA sp. z o.o.                           

ul. Nowa 49 , 62-070 Palędzie

19 852 961,52

96 m-cy

  zgodnie                z siwz

2.

Berger Bau Polska Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

20 572 867,18

96 m-cy  

  zgodnie                z siwz

3.

Mota-Engil Central Europe S.A. ,                                         

ul. Opolska 110 , 31-323 Kraków

21 956 219,55

96 m-cy

  zgodnie                z siwz

4.

EUROVIA POLSKA S.A.                                                          

Bielany Wrocławskie , ul. Szwedzka 5 , 55-040 Kobierzyce

20 710 351,43

96 m-cy

  zgodnie                z siwz

5.

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika                                           

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

18 412 368,29

96 m-cy 

  zgodnie                z siwz

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe                                           „TRANSKOM” Robert Białdyga                                           

ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

16 482 000,00

96 m-cy

  zgodnie                z siwz

7.

Konsorcjum:                                                                                     Hucz spółka z o.o. sp. komandytowa                        

ul. Częstochowska 14 , 42-283 Boronów

Maldrobud spółka z o.o sp. komandytowa                         

ul. Królewiecka 43 , 74-300 Myślibórz

19 190 704,73

96 m-cy 

  zgodnie                z siwz

8.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o. o.               

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

24 612 495,27

96 m-cy

zgodnie              z siwz

9.

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.                             Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

18 364 870,19

96 m-cy

zgodnie              z siwz

10.

Technical Solutions sp. z o.o.                                                              ul. Strzelecka 13b , 47-230 Kędzierzyn-Koźle

19 540 151,93

96 m-cy

zgodnie              z siwz

11.

ADAC-LEWAR Sp. z o. o.                                                                 ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń

19 972 991,83

96 m-cy

  zgodnie                z siwz

 

Aktualnie komisja przystąpiła do weryfikacji złożonych ofert.

 

Zakres rzeczowy inwestycji

Planowany zakres prac będzie obejmował:

  • rozbudowę na długości 3,5 km odcinka drogi krajowej nr 41 od ronda wybudowanego w ramach obwodnicy m. Nysa od km 7+700 do km 11+200,  
  • budowę ścieżek pieszo-rowerowych, chodników, dodatkowych jezdni stanowiących dojazd do pól i nieruchomości, które mogą być również wykorzystane do prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego,
  • budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych w okolicy cmentarza,
  • rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1672O,
  • przebudowę systemu odwodnienia drogi,
  • przebudowę oświetlenia drogowego,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę i przebudowę infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą,