Otwarcie ofert dla rozbudowy drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice
Jedenaście firm jest zainteresowanych rozbudową 3,5 km odcinka w ciągu drogi krajowej 41 w m. Wierzbięcice. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu podnoszenia nośności dróg krajowych do 11,5 t/oś.

Najniższą ofertę na kwotę 16 482 000,00 zł złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”, natomiast najwyższą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o. o. na kwotę  24 612 495,27.

 

Zestawienie wszystkich ofert:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena w zł

Oferowany okres gwarancji

    Pozostałe            informacje            określone w          art. 86 ust.4        ustawy Pzp

1.

COLAS POLSKA sp. z o.o.                           

ul. Nowa 49 , 62-070 Palędzie

19 852 961,52

96 m-cy

  zgodnie                z siwz

2.

Berger Bau Polska Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

20 572 867,18

96 m-cy  

  zgodnie                z siwz

3.

Mota-Engil Central Europe S.A. ,                                         

ul. Opolska 110 , 31-323 Kraków

21 956 219,55

96 m-cy

  zgodnie                z siwz

4.

EUROVIA POLSKA S.A.                                                          

Bielany Wrocławskie , ul. Szwedzka 5 , 55-040 Kobierzyce

20 710 351,43

96 m-cy

  zgodnie                z siwz

5.

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika                                           

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

18 412 368,29

96 m-cy 

  zgodnie                z siwz

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe                                           „TRANSKOM” Robert Białdyga                                           

ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

16 482 000,00

96 m-cy

  zgodnie                z siwz

7.

Konsorcjum:                                                                                     Hucz spółka z o.o. sp. komandytowa                        

ul. Częstochowska 14 , 42-283 Boronów

Maldrobud spółka z o.o sp. komandytowa                         

ul. Królewiecka 43 , 74-300 Myślibórz

19 190 704,73

96 m-cy 

  zgodnie                z siwz

8.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o. o.               

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

24 612 495,27

96 m-cy

zgodnie              z siwz

9.

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.                             Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

18 364 870,19

96 m-cy

zgodnie              z siwz

10.

Technical Solutions sp. z o.o.                                                              ul. Strzelecka 13b , 47-230 Kędzierzyn-Koźle

19 540 151,93

96 m-cy

zgodnie              z siwz

11.

ADAC-LEWAR Sp. z o. o.                                                                 ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń

19 972 991,83

96 m-cy

  zgodnie                z siwz

 

Aktualnie komisja przystąpiła do weryfikacji złożonych ofert.

 

Zakres rzeczowy inwestycji

Planowany zakres prac będzie obejmował:

  • rozbudowę na długości 3,5 km odcinka drogi krajowej nr 41 od ronda wybudowanego w ramach obwodnicy m. Nysa od km 7+700 do km 11+200,  
  • budowę ścieżek pieszo-rowerowych, chodników, dodatkowych jezdni stanowiących dojazd do pól i nieruchomości, które mogą być również wykorzystane do prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego,
  • budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych w okolicy cmentarza,
  • rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1672O,
  • przebudowę systemu odwodnienia drogi,
  • przebudowę oświetlenia drogowego,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę i przebudowę infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą,