viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Inwestycje na etapie przygotowania w woj. opolskim

17-11-2020
Aktualnie dla ponad 154 km dróg krajowych na terenie woj. opolskiego prowadzone są prace przygotowawcze. Wśród nich zadania, które obejmują budowę nowych odcinków dróg oraz takie, których efektem będzie rozbudowa istniejących tras w celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa jazdy, przy jednoczesnym dostosowaniu tych odcinków do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.

Nowe odcinki dróg na etapie przygotowania

 

Prace przygotowawcze prowadzone są dla obwodnicy Brzegu w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Dla pozostałych zadań planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to przełom 2020 i 2021 roku. Są to obwodnica Sidziny w ciągu DK46 i Prudnika w ciągu DK41. Z kolei na przełomie 2021 i 2022 roku będzie planowane jest ogłoszenie przetargu dla obwodnicy Lędzin w ciągu DK46.GDDKiA 

 

Na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa drogi ekspresowej S11 Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Projektowany odcinek to droga ekspresowa, dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Wykonawca przeanalizował cztery warianty przebiegu trasy głównej drogi ekspresowej S11 o długości od 44,2 km do 46,9 km. W zależności od analizowanego wariantu, inwestycja przebiega przez dwa lub trzy województwa. We wszystkich analizowanych wariantach najdłuższe odcinki zlokalizowane są w województwie opolskim. Ponadto warianty W1 i W1B biegną przez obszar województwa wielkopolskiego, a warianty W2 i W2B zajmują niewielki odcinek - ok. 2,5 km na terenie województwa łódzkiego.

W lipcu ubiegłego roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI), na którym rekomendowanym do realizacji wariantem był wariant W2B wraz z wariantem alternatywnym W1.

Od października 2019 r. trwają prace nad Koncepcją Programową, które aktualnie są na etapie końcowym. W listopadzie 2019 r. został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą planujemy uzyskać w IV kwartale bieżącego roku.

 

Rozbudowy ważnym elementem poprawy warunków jazdy

 

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa komfortu jazdy kierowców to także rozbudowy, które w najbliższych latach będziemy realizować na wielu odcinkach dróg krajowych Opolszczyzny. Wprowadzone normy i wymagania techniczne w zakresie dostosowania dróg do nośności 11,5 t/oś wymuszają potrzebę rozbudowy dróg, m.in. w celu spełnienia tych parametrów.

 

W perspektywie do 2030 r. zaplanowano realizację inwestycji na odcinkach, o łącznej długości około 91 km:

 

dla DK45 - około 64,1 km:

 

        Krapkowice - Rogów Opolski (6,6 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz rozbudowa przepustów drogowych

 

        Rogów Opolski - węzeł Opole Południe (2 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa dwóch skrzyżowań na ronda oraz budowa parkingu

 

        Opole - Zawada (5,6 km) - Program Inwestycji dla tego zadania jest w trakcie opracowania

 

        Zawada - Jełowa (8,8, km) - rozbudowa skrzyżowań o lewoskręty, rozbudowa trzech obiektów mostowych (nad rzeką Mała Panew, Brynicą i Kanałem Fabrycznym), budowa wiaduktu nad linią kolejową, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, rozbudowa przepustów drogowych oraz segregację ruchu rowerowego i pieszego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych​

  

        Jełowa - Bierdzany (10,72 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa trzech skrzyżowań na ronda, budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

 

        Bierdzany - Kuniów (12 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa skrzyżowań o lewoskręty, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, rozbudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Budkowiczanką i Bogacicą)

 

        Kluczbork - obwodnica Praszki (11,1 km) - rozbudowa i wzmocnienie istniejącej jezdni,

rozbudowa dziewięciu skrzyżowań o lewoskręty, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych

 

        koniec obwodnicy Praszki - granica woj. opolskiego i łódzkiego (6,8 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa dwóch skrzyżowań o lewoskręty, budowa ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych

 

dla DK46 - około 20,1 km:

 

        granica woj. opolskiego i dolnośląskiego - obwodnica Kamienicy - Paczków (5,7 km) - rozbudowa dwóch skrzyżowań, budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych i osobowych,

wykonanie oświetlenia drogi w rejonie skrzyżowań

 

        Nysa - Pakosławice (6,15 km) - rozbudowa drogi krajowej klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy ruchu, budowę obiektów mostowych nad rzeką Cielnicą oraz Korzkiew, rozbudowa czterech skrzyżowań, w tym budowa ronda na skrzyżowaniu DK46 z DW401 (tzw. "grzybek")

 

        Niemodlin - Dąbrowa (3,5 km) - rozbudowa polegać będzie na dobudowie drugiej jezdni w ciągu DK46 na dwóch sąsiadujących odcinkach wraz ze skomunikowaniem do niej terenów przyległych, budowie dwóch nowych obiektów mostowych nad autostradą A4 wraz z częściową rozbudową węzła Opole Zachód o nowe łącznice w dowiązaniu do planowanej dwujezdniowej DK46

 

        Dąbrowa - Opole (4,75 km) - rozbudowa do przekroju dwujezdniowegopo dwa pasy ruchu, budowa drugiego równoległego wiaduktu nad torami kolejowymi, rozbudowę skrzyżowania na prawe skręty w rejonie ulic Kamiennej i Brzozowej, budowa dodatkowych jezdni, budowa ronda wraz ze ścieżką rowerową (w celu separacji ruchu) oraz rozbudowę dróg gminnych w szczególności ulicy Polnej, w celu powiązania z istniejącą drogą gminną 

 

dla DK40 - m. Głuchołazy (0,85 km) - przebudowa siedmiu skrzyżowań, w tym jedno na skrzyżowanie typu rondo oraz dwa z sygnalizacją świetlną, wyburzenie starego obiektu mostowego i wybudowanie nowego mostu klasy A nad rzeką Biała Głuchołaska.

 

Na przełomie roku planujemy rozpoczęcie prac przy rozbudowie:

 

         DK39 Smarchowice - Namysłów (2,8 km) 

 

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Zakres prac obejmuje rozbudowę na długości 2,8 km odcinka drogi wraz z likwidacją nienormatywnego łuku poziomego poprzez korektę włączenia do drogi wojewódzkiej nr 454, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników. Powstaną miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz miejsca do ważenia pojazdów, zostaną wybudowane trzy ronda – na skrzyżowaniach DK39 z DW454, DK39 z ul. Mariańska oraz DK39 z ul. Stawową, przebudowę istniejącego ronda na skrzyżowaniu DK39 z DW451 oraz przebudowane pięciu pozostałych skrzyżowań, w ramach których przewidziano m.in. korektę wlotów oraz budowę pasów lewoskrętu.

 

         DK41 m. Wierzbięcice (3,5 km)

 

Rozbudowa na całym odcinku odbywać się będzie w istniejącym śladzie drogi. Przebudowane zostaną dwa skrzyżowania, zjazdy do przyległych nieruchomości oraz dróg wewnętrznych. Inwestycja obejmować będzie m.in. korektę łuków poziomych pomiędzy obwodnicą Nysy a Wierzbięcicami, co pozwoli na zlikwidowanie miejsc, w których często dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Wraz z rozbudową drogi zostaną przebudowane lub wybudowane chodniki. Na odcinkach drogi, gdzie umożliwiają to warunki terenowe, chodniki zostaną wykonane po obu stronach jezdni.  Od strony Nysy, na odcinku poprzedzającym m. Wierzbięcice (począwszy od cmentarza), zaprojektowano także ciąg pieszo-rowerowy.

Na odcinku poza terenem zabudowy zostanie wybudowana dodatkowa jezdnia, zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej. Droga ta będzie obsługiwała komunikacyjnie tereny przyległe oraz wyprowadzi ruch rowerowy poza jezdnię drogi krajowej.