viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Podsumowanie ostatnich 12 miesięcy na S1

29-11-2019

Pierwszy kamień milowy został osiągnięty 26 września 2019 r. Wykonawca miał za zadanie wykonanie, w ciągu 7 miesięcy od dnia zakończenia okresu zimowego, wartości robót nie mniejszej niż 20% ustalonej w umowie kwoty. 26 listopada minął rok od podpisania umowy na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 pomiędzy Pyrzowicami a Podwarpiem.

•    Prace zgodnie z harmonogramem – przyglądamy się postępom na S1
•    Krok po kroku wykonawca realizuje kolejne etapy
•    Co przed nami – czyli plan na 2020 rok

 

Na dobry początek 
Wykonawca, po zakończeniu okresu zimowego przypadającego na połowę marca tego roku, rozpoczął od wykonania na placu budowy robót przygotowawczych – między innymi zabezpieczenia terenu na którym odbywają się prace budowlane, urządzeniu zaplecza, wykonaniu niwelacji terenu, zapewnienia nadzoru przyrodniczego w okresie prowadzenia robót celem lokalnej ochrony środowiska. 

 

Realizacja podzielona na etapy. Najważniejsze liczby
Przyjęte w harmonogramie robót etapowanie prac zakładało w pierwszej kolejności realizację robót ziemnych oraz wykonanie wzmocnienia podłoża pod nasyp w miejscach słabonośnych gruntów metodą tzw. kolumn żwirowych oraz przebudowy istniejącej infrastruktury. W zakresie robót drogowych droga ekspresowa S1 na całości zakresu budowy tj. odcinku od km 2+158 do km 11+880 została podzielona na 4 sekcje:

 • sekcja nr 1: od km 2+158 do km 7+020 - wykopy 18 203 m3, nasypy 135 486 m3;
 • sekcja nr 2: od km 7+020 do km 8+880 - wykopy 237 406 m3, nasypy 501 m3;
 • sekcja nr 3: od km 8+880 do km 10+560 - wykopy 8 728 m3, nasypy 98 570 m3;
 • sekcja nr 4: od km 10+560 do km 11+880. 

Mapa S1 w podziale na sekcje

GDDKiA 

 

Harmonogram prac wyodrębnia zadania leżące na tzw. ścieżce krytycznej, czyli zadań z zerowym zapasem czasu zakończenia na podstawie sieci zależnych od siebie robót. W przypadku tej  budowy jest to realizacja robót nasypowych na sekcjach 1 i 3 –uzależniona od wykonania wykopów na sekcji 2 - wykonanie nasypów na tych sekcjach umożliwia budowę kanalizacji deszczowej. Obecnie realizowane są roboty wykopowe i nasypowe w tempie zgodnym z założonymi terminami. Po realizacji wykopów, kolejnym etapem jest wykonanie warstw z kruszywa na sekcji 2 oraz 1, a następnie ułożenie warstw bitumicznych.

 

Sukcesywnie w miarę uwalniania frontów robót rozpoczynała się realizacja budowy obiektów mostowych. Wykonawca rozpoczął od zabezpieczeń wykopów za pomocą wbijanych grodzic stalowych typu Larsen oraz pali CFA, następnie przystąpiono do robót fundamentowych. Złożone warunki gruntowe w rejonie budowy wymusiły wykonanie pali fundamentowych na czterech obiektach, w sumie zrealizowano 98 pali o średnicy 150cm głębokości od 8 do 12 metrów. 

 

Po wykonaniu fundamentów przystąpiono na obiektach WE-4/2, WE-5/2 oraz WE-8/2 do montażu zbrojenia i betonowania słupów podpór pośrednich oraz korpusów podpór skrajnych – przyczółków. Następnie została wykonana częściowa zasypka za przyczółkami, która pozwoli na stopniowe uciąglanie robót drogowych.

 

Plany na 2020 rok
Planowane jest wykonanie ustrojów niosących wraz z kapami chodnikowymi, wyposażenie obiektów w elementy bezpieczeństwa ruchu, elementy ochrony środowiska oraz zabiegi antykorozyjne betonu.

 

Roboty zasadnicze planowane na przyszły rok:

 • kontynuacja obecnie wykonywanych robót drogowych, mostowych oraz branżowych;
 • przebudowa węzła Mierzęcice;
 • przebudowa odcinków istniejącej sieci dróg dojazdowych, zjazdów do pół i posesji z tych dróg;
 • budowa ekranów akustycznych;
 • budowa oświetlenia w rejonie przebudowywanych i istniejących węzłów drogowych;
 • wykonanie umocnień koryta rzeki Przemszy i rowów melioracyjnych;
 • roboty związane z ułożeniem warstw bitumicznych.

ZAAWANSOWANIE 

Zaawansowanie robót wyniosło 27.78%, w tym:

 • Roboty drogowe 21,07%
 • Roboty ziemne: 68,73%
 • Roboty przygotowawcze: 81,90%
 • Odwodnienie: 14,03%

Obiekty inżynierskie 34,53%:

 • Roboty przygotowawcze 77,78%
 • Zbrojenie 33,09%
 • Beton 22,86%
 • Łożyska 58,02%

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa 37,02%,
 • Kanały hydrotechniczne 75,59%,
 • Sieć wodociągowa 100%,
 • Teletechnika 66,10%,
 • Przebudowa zbiorników retencyjnych 25,46%.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • na obiekcie nr WE-1/2 (km 2+895,42 w ciągu S1 nad drogą powiatową S3204, ul. Wojska Polskiego) – 23,38%,
 • na obiekcie nr WE-4/2 (km 6+262,79 w ciągu S1 nad drogą krajową nr 78 - ul. Wolności, relacji Tarnowskie Góry – Zawiercie,) – 36,52%,
 • na obiekcie nr WE-5/2 (km 6+509,89 w ciągu S1 nad drogą powiatową S4719, ul. Widokowa) – 30,54%,
 • na obiekcie nr WE-8/2 (km 9+285,06 w ciągu S1 nad drogą powiatową S4745, ul. Mostowa) – 31,79%,
 • na obiekcie nr WE-9/2 (km 10+342,50 w ciągu S1 nad drogą powiatową S4746, ul. 21 stycznia) – 33,45%,
 • na obiekcie nr ME-10/2 (km 10+582,31 nad rzeką Czarna Przemsza) – 22,09%.

W ostatnim czasie informowaliśmy

10.09.2018 r. Wybraliśmy wykonawcę budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice Podwarpie

26.11.2018 r. S1 Pyrzowice - Podwarpie będzie dwujezdniowa

17.07.2019 r. Ruch wahadłowy na S1 pomiędzy węzłami Podwarpie i Mierzęcice

26.07.2019 r. Zmiany organizacji ruchu na S1 Podwarpie-Mierzęcice

20.08.2019 r. Budowa S1 Pyrzowice-Podwarpie - zmiana organizacji ruchu

19.09.2019 r. Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice – Podwarpie z dofinansowaniem unijnym

27.09.2019 r. Osiągnęliśmy pierwszy „kamień milowy” na S1 Pyrzowice – Podwarpie

08.11.2019 r. Dzieje się na budowach A1 i S1

14.11.2019 r. Fotorelacja z montażu konstrukcji niosącej wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S1 nad drogą krajowa nr 78 w Mierzęcicach.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie kontraktu: s1pyrzowice-podwarpie.pl

 

Nazwa zadania

Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice”- w. „Lotnisko”

 

Kalendarium

14.02.2018 r. Ogłoszenie przetargu na budowę jezdni drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie

20.04.2018 r. Otwarcie ofert na budowę drugiej jezdni S1 na odcinku Pyrzowice – Podwarpie

16.07.2018 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie

07.08.2018r. Wyrok KIO ws. odwołania Konsorcjum Firm: Rubau Polska i Construcciones Rubau z Hiszpanii

23.08.2018r. Unieważnienie wyboru Wykonawcy Konsorcjum Firm: PW BANIMEX Sp. z o.o., AZI-BUD Sp. z o.o. i DUNA ASZFALT Út-és Mélyépitō Kft i odrzucenie tej oferty

10.09.2018 r. Wybór Wykonawcy Konsorcjum Firm: Rubau Polska i Construcciones Rubau z Hiszpanii

26.11.2018 r. Podpisanie umowy na realizację inwestycji

19.09.2019 r. Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

26.09.2019 r. Osiągnięcie pierwszego kamienia milowego na S1 Pyrzowice – Podwarpie