viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Dzieje się na budowach A1 i S1

08-11-2019

Warunki pogodowe sprzyjają realizacji inwestycji drogowych. Wykonawcy dobrze wykorzystują ten czas. Na obwodnicy Częstochowy wykonawca jeszcze w tym miesiącu planuje zakończenie układania warstwy nawierzchni betonowej.

Na obiektach WD350 i 351, które stanowią cześć węzła Mykanów, wykonywano korpus i skrzydła przyczółków oraz zbrojenia filarów. Na przejściach dla zwierząt średnich wbito ścianki szczelne. Prowadzono prace zbrojarskie, fundamentowe oraz montowano prefabrykaty skrzynkowe.

 

Recykling w praktyce

Realizacja robót drogowych na tym etapie kontraktu polegała głownie na odhumusowaniu dróg serwisowych, wykonywaniu wykopów i nasypów, układaniu podłoża pod nasyp i konstrukcję nawierzchni. Na drogach serwisowych wzmacniano podłoże poprzez wykonanie warstw mrozoochronnych, wykonywano tymczasową nawierzchnię z destruktu bitumicznego wykorzystując do tego materiał z recyklingu z nawierzchni trasy głównej. Na drodze powiatowej DP1018S w Grabowej wykonywano przepusty drogowe.

 

Kanalizacja i instalacje

Sukcesywnie wykonywana jest likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej. Trwają prace przy przebudowach kolizji telekomunikacyjnych oraz sieci niskiego i średniego napięcia. Kontynuowane są prace przy budowie kanałów deszczowych oraz sieci drenarskich. Wykonywana jest również przebudowa kolizyjnych instalacji wodociągowych oraz gazociągu. W październiku rozpoczęto też prace przy budowie zbiorników infiltracyjnych, podziemnych oraz retencyjnych.

 

Autostradowa obwodnica Częstochowy (A1, węzeł Częstochowa Północ (Rząsawa) - węzeł Częstochowa Południe (Blachownia))

Wykonawca zrealizował już ponad 90 % nawierzchni z betonu cementowego wraz z całą konstrukcją nawierzchni jezdni trasy głównej autostrady A1. Zakończenie układania warstwy nawierzchni betonowej wykonawca planuje jeszcze w tym miesiącu. Łącznie ułożono 291 074 m2 nawierzchni z betonu cementowego oraz 276 255 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.Oprócz tego finalizowane są prace pozostałych asortymentów robót, takich jak uciąglenie trasy głównej na obiektach i przejazdach tymczasowych, humusowanie i obsianie skarp oraz pasa rozdziału. Wykonywane są pobocza oraz układanie ścieku przykrawędziowego, umocnienia skarp, rowów i ścieków. Wykonawca montuje słupy ekranów akustycznych i ustawia bariery ochronne. Na pozostałych drogach nadal trwa układanie warstw konstrukcyjnych, montaż barier i poręczy ochronnych dla pieszych, wykonywane są prace brukarskie, humusowanie i profilowanie skarp i rowów wraz z obsiewem, a także kontynuowane są pozostałe roboty rozbiórkowe.

 

Odwodnienie na obwodnicy Częstochowy

Na bieżąco realizowane są również prace przy odwodnieniu i budowie kanalizacji deszczowej autostrady i dróg poprzecznych, roboty melioracyjne, budowa zbiorników i kanałów hydrotechnicznych, oświetlenie dróg, roboty elektroenergetyczne, budowa kanału technologicznego, przebudową linii telekomunikacyjnych. Ponadto wykonawca wykonuje prace wykończeniowe obiektów i sukcesywnie zgłasza kolejne obiekty dróg poprzecznych do pozwolenia na użytkowanie. Są to obiekty:wiadukt drogowy nr 355 w ciągu drogi gminnej łączącej miejscowości Wierzchowisko i Kolonia Wierzchowisko,wiadukt drogowy nr 361 w ciągu drogi krajowej nr 43 relacji Kłobuck – Częstochowa, wiadukt autostradowy nr 363 nad drogą powiatową nr 2048S relacji Kalej – Szarlejka w gminie Wręczyca Wielka, wiadukt kolejowy nr 373 w ciągu linii kolejowej nr 61 relacji Kielce – Fosowskie w rejonie projektowanego ronda na węźle Blachownia, wiadukt autostradowy nr 375 nad projektowaną łącznicą BC węzła Blachownia, wiadukt autostradowy nr 370 nad drogą powiatową nr 1076S łączącą miejscowość Konradów z Częstochową, wiadukt drogowy nr 367 w ciągu drogi gminnej nr 601106S łączącej miejscowość Stara Gorzelnia z Częstochową, wiadukt drogowy nr 369 w ciągu drogi powiatowej nr 1047S łączącej miejscowości Stara Gorzelnia i Łojki, przepusty nr 20, 24 i 25.

 

Wodociąg naprawiony

Sukcesem zakończyła się również naprawa wodociągu na kładce technologicznej zlokalizowanej przy wiadukcie drogowym nr 356 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483. Pisaliśmy już o tym:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35675/Zaawansowane-prace-na-A1-na-wysokosci-Czestochowy

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35418/Kolejne-poprawki-po-poprzednim-wykonawcy-na-obwodnicy-Czestochowy

 

Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie

Prace na tym odcinku drogi ekspresowej skupiały się głownie na kontynuacji rozpoczętych już prac, w szczególności związanych z realizacją przyczółków na wszystkich obiektach mostowych, budowy nasypów i wykopów wraz ze zbrojeniem ich konstrukcji, wykonania  warstw wzmacniających i odsączających konstrukcji drogi, robót sieciowych i przezbrojeniowych. Na szczególną uwagę zasługują prace na obiekcie nr WE-4/2, nad drogą krajową nr 78, gdzie montowane były belki prefabrykowane.