viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Otwarto oferty na przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu w województwie opolskim

10-09-2019
W dniu 5 września nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na zadanie pn.: "Wykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR 2020) bezpośrednich pomiarów ruchu, na odcinkach pomiarowych dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Opolu w wyznaczonych punktach w podziale na 5 części"

 

Lp.

 

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

 

Część nr 1

Rejon w Brzegu

Część nr 2

Rejon w Kluczborku

Część nr 3

Rejon w Kędzierzynie-Koźlu

Część nr 4

Rejon w Nysie

Część nr 5

Rejon w Opolu

 

1

Konsorcjum firm:

BiG PROJEKT Artur Ball,

Solarnia ul. Lubliniecka 11 A; 42-700 Lubliniec

 

ARCOM Adam Rurański,

Lubecko ul. Wodna 8a, 42-700 Lubliniec

 

99 880,62 zł

149 709,70 zł

182 404,97 zł

213 125,94 zł

202 731,55 zł

2

Konsorcjum firm:

VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp. J.

ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150 Kraków

 

International Management Services Sp. z o. o.

ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków

150 433,92 zł

262 653,22 zł

299 649,65 zł

339 058,85 zł

311 140,80 zł

3

MANBROKER Sp. z o. o.

ul. Macierzy Szkolnej 4, 80-308 Gdańsk

129 563,28 zł

225 729,60 zł

272 705,76 zł

323 470,32 zł

306 535,68 zł

4

OUTWORKING S.A.

ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

137 986,22 zł

248 112,65 zł

273 380,69 zł

301 395,56 zł

305  284,03 zł

 

Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia: 1.182.901,04 zł brutto 

 

W tym na:

Część 1 – 102 960,00 zł. brutto

Część 2 – 220 412,13 zł. brutto

Część 3 – 270 051,40 zł. brutto  

Część 4 – 300 199,90 zł. brutto

Część 5 – 289 277,61 zł. brutto

 

Komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji ofert.