Otwarto oferty na przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu w województwie opolskim
W dniu 5 września nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na zadanie pn.: "Wykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR 2020) bezpośrednich pomiarów ruchu, na odcinkach pomiarowych dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Opolu w wyznaczonych punktach w podziale na 5 części"

 

Lp.

 

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

 

Część nr 1

Rejon w Brzegu

Część nr 2

Rejon w Kluczborku

Część nr 3

Rejon w Kędzierzynie-Koźlu

Część nr 4

Rejon w Nysie

Część nr 5

Rejon w Opolu

 

1

Konsorcjum firm:

BiG PROJEKT Artur Ball,

Solarnia ul. Lubliniecka 11 A; 42-700 Lubliniec

 

ARCOM Adam Rurański,

Lubecko ul. Wodna 8a, 42-700 Lubliniec

 

99 880,62 zł

149 709,70 zł

182 404,97 zł

213 125,94 zł

202 731,55 zł

2

Konsorcjum firm:

VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp. J.

ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150 Kraków

 

International Management Services Sp. z o. o.

ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków

150 433,92 zł

262 653,22 zł

299 649,65 zł

339 058,85 zł

311 140,80 zł

3

MANBROKER Sp. z o. o.

ul. Macierzy Szkolnej 4, 80-308 Gdańsk

129 563,28 zł

225 729,60 zł

272 705,76 zł

323 470,32 zł

306 535,68 zł

4

OUTWORKING S.A.

ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

137 986,22 zł

248 112,65 zł

273 380,69 zł

301 395,56 zł

305  284,03 zł

 

Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia: 1.182.901,04 zł brutto 

 

W tym na:

Część 1 – 102 960,00 zł. brutto

Część 2 – 220 412,13 zł. brutto

Część 3 – 270 051,40 zł. brutto  

Część 4 – 300 199,90 zł. brutto

Część 5 – 289 277,61 zł. brutto

 

Komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji ofert.