viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Ogłosiliśmy przetarg na elementy niezbędne do oddania do użytkowania autostradowej obwodnicy Częstochowy

02-08-2019

Trwają już prace zabezpieczające, układanie nawierzchni z betonu cementowego, na odcinku A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. Kolejnym krokiem do udostępnienia jeszcze w tym roku tego fragmentu autostrady A1 kierowcom jest ogłoszenie przetargu na realizację prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, których to nie obejmuje zakres robót zabezpieczających. Ogłoszony dziś przetarg, z terminem realizacji zamówienia do 15 grudnia 2019 roku, dotyczy elementów niezbędnych do oddania do użytkowania ciągu głównego A1 i włączenia A1 w istniejący ślad DK1.

Zakres tego zamówienia obejmuje wykonanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, m.in.:

- oznakowanie poziome grubowarstwowe;

- oznakowanie pionowe wraz ze słupkami, podporami kratowymi, bramownicami;

- słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe;

- bariery ochronne betonowe;

- bariery ochronne stalowe;

- osłony energochłonne;

- ogrodzenia dróg i zbiorników w tym furtki, bramy, ogrodzenie naprowadzające dla płazów na ogrodzeniu i wolnostojące;

- oświetlenie dróg – węzeł Częstochowa Północ;

- ekrany akustyczne (wypełnienie z podwalinami, drzwiami i panelami przeciwolśnieniowymi);

- opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej docelowej organizacji ruchu dla ciągu głównego autostrady wraz z włączeniem węzła Częstochowa Północ do istniejącej drogi krajowej DK1.

 

Kryteria udzielenia zamówienia to: cena – 60 proc. i przedłużenie okresu gwarancji jakości – 40 proc. Termin składania ofert wyznaczono na 3 września 2019 r.

 

W ostatnim czasie informowaliśmy:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/33710/Wybieramy-wykonawce-prac-na-obwodnicy-Czestochowy-w-ciagu-A1

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/34402/Kontynuujemy-prace-na-autostradowej-obwodnicy-Czestochowy

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/34471/Rozpoczelismy-roboty-budowalne-na-autostradowej-obwodnicy-Czestochowy