viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Kontynuujemy prace na autostradowej obwodnicy Częstochowy

24-07-2019

Sprawnie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy prac zabezpieczających umożliwiła kontynuację budowy autostrady A1 na odcinku Częstochowa Blachownia - Częstochowa Północ.

Trzy dni po odstąpieniu od umowy z pierwotnie wybranym wykonawcą rozpoczęliśmy procedurę wyłonienia wykonawcy prac zabezpieczających. Następnie trwały intensywne negocjacja dotyczące ustalenia ostatecznego zakresu i formy zabezpieczenia zrealizowanych dotąd prac na obwodnicy Częstochowy. W efekcie tych prac zaprosiliśmy osiem firm, tj. sześć firm będących generalnymi wykonawcami trasy A1, tj. Budimex, Berger Bau, Strabag, Pol-Aqua, Mirbud i Intercor oraz dwóch głównych podwykonawców odcinka F autostrady A1, czyli firmy Bud-Pol i Lemar, do złożenia ofert w przyspieszonej formule wyłonienia wykonawcy przez negocjacje bez ogłoszenia. Ostatecznie wpłynęły trzy oferty.

 

W trakcie procedury miała miejsce rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej. KIO oddaliła odwołanie poprzedniego wykonawcy, firmy Salini Polska, na tryb wyboru wykonawcy prac zabezpieczających w formie negocjacji bez ogłoszenia. Firma domagała się wstrzymania rozpoczętej procedury wyłonienia wykonawcy prac zabezpieczających w trybie negocjacji bez ogłoszenia i ogłoszenia nowego postępowania przetargowego, w którym mogłaby brać udział.

 

Dziś podpisaliśmy umowę z wyłonionym wykonawcą konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe z  Wrocławia, BUDIMEX z Warszawy oraz BUDPOL z Częstochowy.

 

Ruszają prace na A1

 

Przewidujemy,  że wykonawca niezwłocznie przystąpi do przygotowania placu budowy, aby tak szybko jak to możliwe ruszyć pełnym frontem robót na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Całość prac zabezpieczających ma zostać zrealizowana do 15 listopada.

Zakres prac, w szczególności, będzie obejmował wykonanie robót zabezpieczających na ciągu głównym, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych, włącznie z wykonaniem podbudowy z betonu chudego, nawierzchni z betonu cementowego, również roboty wykończeniowe obiektów inżynierskich. Jednocześnie przygotowujemy postępowanie przetargowe na dokończenie prac na tym odcinku A1. Te zamówienie będzie obejmowało wykonanie zakresu niezbędnego do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu budowalnego, warunkującej udostepnienie tego 21 km odcinka autostrady. Są to między innymi elementy BRD, ekrany akustyczne, oświetlenie węzła Rząsawa, ogrodzenie pasa drogowego autostrady.

 

Ponad 30 km autostrady A1 jeszcze w tym roku!

 

Na początku sierpnia planujemy udostępnić do ruchu blisko 33 km autostrady, od węzła Częstochowa Południe do Pyrzowic. Na północy od Częstochowy trwa budowa pięciu odcinków autostrady, jednego na terenie województwa śląskiego oraz czterech w województwie łódzkim. Wszystkie, w standardzie po trzy pasy w obu kierunkach, zostaną wybudowane po istniejącym śladzie DK1. Planowany termin oddania do ruchu czterech odcinków między Częstochową a Tuszynem, powinien nastąpić przed końcem 2021 r. Natomiast piąty odcinek od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk zostanie udostępniony kierowcom na przełomie 2022 i 2023 r.

GDDKiA 

 

Realizacja tych odcinków jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

GDDKiA

 

Więcej informacji oraz galerie zdjęć z budowy odcinka znajdą Państwo na stronie http://www.a1-rzasawa-blachownia.pl.

 

Kalendarium:

 • 12 października 2015 r. - zawarcie umowy na budowę autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek F: węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem),
 • 29 kwietnia 2019 r. - odstąpienie przez GDDKiA od umowy z winy Wykonawcy (https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/33359/Rozwiazanie-umowy-z-wykonawca-kontraktow-A1-i-S3),
 • 7 maja 2019 r. - wysłanie zaproszeń do negocjacji,
 • 13-24 maja 2019 r. - negocjacje z wybranymi podmiotami,
 • 27 maja 2019 r. - wysłanie zaproszeń do składania ofert,
 • 11 czerwca 2019 r. - termin składania ofert,
 • 24 lipca 2019 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania pn. „Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających”,
 • 15 listopada 2019 r. - zakończenie prac zabezpieczających.

 

Odcinek F stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice. Zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiatach częstochowskim i kłobuckim na terenach gmin Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa. Budowa autostrady A1 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróży na budowanym odcinku autostrady.

 

Efekty zrealizowania inwestycji:

 • utworzenie głównego szlaku komunikacyjnego łączącego Trójmiasto z czeską granicą (przejście graniczne w Gorzyczkach), a pośrednio także z Toruniem, Łodzią i Katowicami,
 • ułatwienie dostępu do polskich portów przedsiębiorcom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie rozwój rodzimej gospodarki,
 • przeniesienie tranzytu oraz dużej części ruchu osobowego z dróg krajowych i lokalnych,
 • zmniejszenie czasu podróży między Pyrzowicami a granicą województw o ponad połowę,
 • podniesienie komfortu podróży, obniżenie ryzyka wypadków, poprawa warunków ruchu pieszych,
 • redukcja emisji spalin oraz poziomu hałasu na obecnie użytkowanych obszarach.