viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Rusza remont autostrady A4 w woj. dolnośląskim. Od lipca utrudnienia także na opolskim odcinku.

19-05-2019
Już w najbliższy poniedziałek, 20 maja, rozpoczyna się remont Punktu Poboru Opłat (PPO) w Karwianach (woj. dolnośląskie). W drugiej połowie lipca prace remontowe będą prowadzone również na opolskim odcinku A4 pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn Koźle.Wyremontowana zostanie jezdnia południowa w kierunku do Katowic na odcinku ponad 7 km.

We wtorek 21 maja, od wczesnych godzin porannych, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w okolicy PPO Karwiany.

 

Wykonawca będzie ustawiał oznakowanie na jezdni, natomiast przełożenie ruchu planowane jest w późnych godzinach popołudniowych. Zamknięte zostaną trzy bramki w kierunku Katowic (nr 11, 12, 13), a do dyspozycji kierowców będą dwie bramki (nr 9, 10). Na ten etap robót przewidziano ok. 2 tygodnie.

GDDKiA

 

W związku z remontem oraz związanymi z tym utrudnieniami w ruchu wyznaczono zalecaną trasę objazdu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Objazd rozpoczyna się na węźle Wrocław Południe, gdzie kierowcy zjeżdżają z autostrady A4 na drogę ekspresową S8 (dalej drogę krajową nr 8) w kierunku Kłodzka. Następnie należy skręcić w drogę wojewódzką 346 (kierunek Oława) i dalej w drogę wojewódzką 395 (kierunek Wrocław). Drogą wojewódzką 395 kierowcy dojadą do węzła autostradowego Wrocław Wschód. Taka sama trasa zalecanego objazdu obowiązuje dla przeciwnego kierunku ruchu.

 

GDDKiA

 Zalecany objazd zaznaczono kolorem zielonym.

 

W ramach zadania wykonany zostanie remont obu jezdni autostrady A4 w rejonie Punktu Poboru Opłat (PPO) Karwiany w km 155+850 ÷ 156+950, jezdni manewrowych i miejsc postojowych (lokalnie) na parkingu przy PPO oraz drogi dojazdowej.

 

Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca br.

 

Na terenie województwa opolskiego remont jezdni południowej autostrady A4 (kierunek do Katowic) na odc. od km 256+740 do km 264+035 (dł. 7,295 km) pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle (w okolicach Góry Św. Anny) zostanie przeprowadzony po zakończeniu remontu w województwie dolnośląskim.

 

Roboty będą prowadzone na odcinku międzywęzłowym, bez konieczności zamykania węzłów i wyznaczania objazdów.

Zadanie wykona firma wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego, tj.: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę prawie 18 mln zł. Remont będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wyremontuj”, co oznacza że w pierwszym etapie prac Wykonawca opracuje projekt wykonawczy remontu autostrady, a następnie na podstawie tego projektu wykona roboty w terenie.

 

Zakres robót obejmuje m.in.:

- rozbudowę przejazdu awaryjnego około km 256+740 oraz budowę nowego przejazdu awaryjnego około km 264+035, zlokalizowanych w pasie rozdziału autostrady,

- remont warstw bitumicznych nawierzchni jezdni,

- remont odwodnienia (ścieków trójkątnych i korytkowych),

- profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy,

- wymianę barier betonowych,

- odtworzenie oznakowania poziomego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi,

- remont obiektów mostowych.

 

Roboty na jezdni południowej będą prowadzone w jednym etapie całą szerokością jezdni, z wyłączeniem ruchu kołowego i przełożeniem ruchu na kierunek przeciwny tj. na jezdnię północną (kierunek do Wrocławia). Na jezdni północnej będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy o przekroju 2+2, rozdzielony barierami separacyjnymi z wyznaczonymi pasami ruchu poprzez tymczasowe żółte oznakowanie poziome. Oznacza to, że nie będzie sprowadzenia ruchu z dwóch pasów do jednego. Pozwoli to na ograniczenie zatorów związanych z prowadzonym remontem.

 

GDDKiA

 

Na odcinku poprzedzającym roboty drogowe będą ustawione toalety przenośne oraz będzie zapewniona woda pitna. Punkty, na których będzie można pobrać wodę będą również wyznaczone w odstępach co 1,0km w pasie dzielącym autostrady na jezdni północnej z ruchem dwukierunkowym.

 

Planowany termin wyłączenia z ruchu remontowanego odcinka jezdni południowej A4 w województwie opolskim planowane jest od lipca do września 2019r.