Rusza remont autostrady A4 w woj. dolnośląskim. Od lipca utrudnienia także na opolskim odcinku.
Już w najbliższy poniedziałek, 20 maja, rozpoczyna się remont Punktu Poboru Opłat (PPO) w Karwianach (woj. dolnośląskie). W drugiej połowie lipca prace remontowe będą prowadzone również na opolskim odcinku A4 pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn Koźle.Wyremontowana zostanie jezdnia południowa w kierunku do Katowic na odcinku ponad 7 km.

We wtorek 21 maja, od wczesnych godzin porannych, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w okolicy PPO Karwiany.

 

Wykonawca będzie ustawiał oznakowanie na jezdni, natomiast przełożenie ruchu planowane jest w późnych godzinach popołudniowych. Zamknięte zostaną trzy bramki w kierunku Katowic (nr 11, 12, 13), a do dyspozycji kierowców będą dwie bramki (nr 9, 10). Na ten etap robót przewidziano ok. 2 tygodnie.

GDDKiA

 

W związku z remontem oraz związanymi z tym utrudnieniami w ruchu wyznaczono zalecaną trasę objazdu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Objazd rozpoczyna się na węźle Wrocław Południe, gdzie kierowcy zjeżdżają z autostrady A4 na drogę ekspresową S8 (dalej drogę krajową nr 8) w kierunku Kłodzka. Następnie należy skręcić w drogę wojewódzką 346 (kierunek Oława) i dalej w drogę wojewódzką 395 (kierunek Wrocław). Drogą wojewódzką 395 kierowcy dojadą do węzła autostradowego Wrocław Wschód. Taka sama trasa zalecanego objazdu obowiązuje dla przeciwnego kierunku ruchu.

 

GDDKiA

 Zalecany objazd zaznaczono kolorem zielonym.

 

W ramach zadania wykonany zostanie remont obu jezdni autostrady A4 w rejonie Punktu Poboru Opłat (PPO) Karwiany w km 155+850 ÷ 156+950, jezdni manewrowych i miejsc postojowych (lokalnie) na parkingu przy PPO oraz drogi dojazdowej.

 

Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca br.

 

Na terenie województwa opolskiego remont jezdni południowej autostrady A4 (kierunek do Katowic) na odc. od km 256+740 do km 264+035 (dł. 7,295 km) pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle (w okolicach Góry Św. Anny) zostanie przeprowadzony po zakończeniu remontu w województwie dolnośląskim.

 

Roboty będą prowadzone na odcinku międzywęzłowym, bez konieczności zamykania węzłów i wyznaczania objazdów.

Zadanie wykona firma wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego, tj.: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę prawie 18 mln zł. Remont będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wyremontuj”, co oznacza że w pierwszym etapie prac Wykonawca opracuje projekt wykonawczy remontu autostrady, a następnie na podstawie tego projektu wykona roboty w terenie.

 

Zakres robót obejmuje m.in.:

- rozbudowę przejazdu awaryjnego około km 256+740 oraz budowę nowego przejazdu awaryjnego około km 264+035, zlokalizowanych w pasie rozdziału autostrady,

- remont warstw bitumicznych nawierzchni jezdni,

- remont odwodnienia (ścieków trójkątnych i korytkowych),

- profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy,

- wymianę barier betonowych,

- odtworzenie oznakowania poziomego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi,

- remont obiektów mostowych.

 

Roboty na jezdni południowej będą prowadzone w jednym etapie całą szerokością jezdni, z wyłączeniem ruchu kołowego i przełożeniem ruchu na kierunek przeciwny tj. na jezdnię północną (kierunek do Wrocławia). Na jezdni północnej będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy o przekroju 2+2, rozdzielony barierami separacyjnymi z wyznaczonymi pasami ruchu poprzez tymczasowe żółte oznakowanie poziome. Oznacza to, że nie będzie sprowadzenia ruchu z dwóch pasów do jednego. Pozwoli to na ograniczenie zatorów związanych z prowadzonym remontem.

 

GDDKiA

 

Na odcinku poprzedzającym roboty drogowe będą ustawione toalety przenośne oraz będzie zapewniona woda pitna. Punkty, na których będzie można pobrać wodę będą również wyznaczone w odstępach co 1,0km w pasie dzielącym autostrady na jezdni północnej z ruchem dwukierunkowym.

 

Planowany termin wyłączenia z ruchu remontowanego odcinka jezdni południowej A4 w województwie opolskim planowane jest od lipca do września 2019r.