viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

GDDKiA odstąpiła od umów z wykonawcą dwóch kontraktów na S7 i S61

16-05-2019

Po wielokrotnych wezwaniach Generalnego Wykonawcy, firmy Rubau Polska Sp. z o.o., do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S7 węzeł Warszawa Lotnisko  - węzeł Lesznowola (woj. mazowieckie) oraz S61 Podborze - Śniadowo (woj. mazowieckie/podlaskie) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

Rubau na S61 w woj. podlaskim

 

Budowa S61 na odcinku Podborze - Śniadowo realizowana była w systemie „Projektuj i buduj”. Na etapie procedury przetargowej Zamawiający (GDDKiA) zadał szereg pytań technicznych. W odpowiedzi wykonawca potwierdził możliwość realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną przez siebie oferta. 30 stycznia 2018 r., w dwa miesiące po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, konsorcjum firm z liderem Rubau Polska Sp. z o.o. podpisało z GDDKiA umowę na realizację odcinka o długości 19,46 km. Pierwszy etap, czyli prace projektowe, miał zakończyć się do 30 listopada 2018 r. złożeniem wniosku o ZRID (Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej). Wniosek nie został złożony do dziś, co czyni nierealnym dotrzymanie pozostałych terminów realizacji odcinka, łącznie z datą zakończenia robót przypadająca na 30 listopada 2020 r. 

 

Mimo wezwań do przyspieszenia prac, wykonawca mnożył przedstawiane problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził autorytatywnie, że gwarancja w takiej postaci go nie zadawala. W tej sytuacji Inwestor (GDDKiA) zdecydował o odstąpieniu od umowy.

 

Przebieg postępowania przetargowego i daty kontraktowe:

 • Ogłoszenie przetargu – 29 kwietnia 2017 r.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty - 28 listopada 2017 r.
 • Następna w kolejności oferta - Strabag (oferta odrzucona) - 521 927 896,29 zł, kolejna firmy PORR - 539 071 911,28 zł
 • Podpisanie umowy - 30 stycznia 2018 r.
 • Wartość umowy - 479 116 813,03 zł
 • Spodziewany termin uzyskania decyzji ZRID - IV kwartał 2019 r. (zagrożony)
 • Umowna data zakończenia robót - 30 listopada 2020 r. (zagrożona)

 

Podstawowe informacje:

Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn; węzeł Podborze (z węzłem) - węzeł Śniadowo (bez węzła)

 • Długość: ok. 19,463 km (na odcinku przewidziano również przebudowę drogi S8 (ok. 3,0 km) oraz przebudowę drogi wojewódzkiej (G) nr 627 (ok. 3,5 km))
 • Wykonawca robót: Konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o. o (lider), Construcciones Rubau S.A.
 • Wartość kontraktu - 479 116 813,03 zł brutto
 • Parametry techniczne - dwie jezdnie po 2 pasy ruchu
 • Węzły drogowe - Podborze, Komorowo
 • Obiekty inżynierskie: mosty - 4; wiadukty - 22, przejścia dla zwierząt – 6;
 • Procentowy upływ czasu: 45,69%
 • Zaawansowanie finansowe: 2,52%

http://podborzesniadowo.pl/

 

 

Rubau na S7 w woj. mazowieckim

 

Realizacja pierwszego od strony trasy S2, stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy, odcinka S7 węzeł Warszawa Lotnisko  - węzeł Lesznowola, mającego stać się częścią trasy Warszawa – Kraków została przewidziana w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca miał realizować prace projektowe a następnie budowlane. Niestety Wykonawca nie wywiązywał się w pełni z obowiązków realizacji prac, do których się zobowiązał w podpisanej umowie. Dlatego 8 marca 2018 r. zgodnie zapisami umowy (Subklauzula 15.1) wręczono Wykonawcy wezwanie do poprawy, czyli szczegółowo określono zakres prac, co do terminowości wykonania których Zamawiający miał uzasadnione zarzuty. Wykonawca został wówczas upomniany w związku z opóźnieniami względem harmonogramu prac projektowych w zakresie odwodnienia odcinka oraz wstrzymywaniem prac w oczekiwaniu na wskazanie rozwiązań przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umownych i nie dotrzymał 1 Kamienia Milowego, jakim jest złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) w terminie kontraktowym 10 miesięcy od podpisania umowy. Pełna dokumentacja wpłynęła do Wojewody Mazowieckiego z blisko 4-miesięcznm opóźnieniem (115 dni po terminie wynikającym z umowy).

  

W rezultacie przy braku mobilizacji Generalnego Wykonawcy, firmy Rubau Polska Sp. z o.o., pomimo wezwania i mobilizowania przez Zamawiającego do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu S7 węzeł Warszawa Lotnisko  - węzeł Lesznowola (woj. mazowieckie) oraz braku rokowań na poprawę sytuacji, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tej inwestycji.  GDDKiA naliczy Wykonawcy także kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

 

Podstawowe informacje:

Odcinek: w. Lotnisko (bez węzła) do w. Lesznowola (z węzłem)

 • Długość: ok. 6,64 km
 • Wykonawca robót: Konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o. o (lider), Construcciones Rubau S.A.
 • Wartość kontraktu - 221 395 096,61 zł brutto
 • Parametry techniczne - dwie jezdnie po 3 pasy ruchu
 • Węzły drogowe - Zamienie, Lesznowola
 • Obiekty inżynierskie: 8 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa
 • Procentowy upływ czasu: 48,62%
 • Zaawansowanie finansowe: 7,45%

 

Przebieg postępowania przetargowego:

 • Wszczęcie postępowania - 18 września 2015 r.
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału - 26 października 2015 r.
 • Informacja o wynikach kwalifikacji - 18 marca 2016 r.
 • Zaproszenie do składania ofert - 28 września 2016 r.
 • Otwarcie ofert - 10 maja 2017 r. (kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie inwestycji: 219 771 872,00 zł brutto)
 • Termin wykonania stanowił jeden z kryteriów oceny ofert i Wykonawca zadeklarował w ofercie skrócenie terminu wykonania do 34 miesięcy (37 miesięcy - najdłuższy termin wymagany przez Zamawiającego)
 • Wybór oferty - 9 czerwca 2017 r.
 • Podpisanie umowy - 17 sierpnia 2017 r.
 • Złożenie kompletnego wniosku o decyzji ZRID po 10 miesięcy od podpisania umowy - czerwiec 2018 r. (złożony wniosek był niepełny, a dokumenty uzupełniano przez ok. 4 miesiące)
 • Umowna data zakończenia robót - marzec 2021 r. (zagrożona)

http://s7warszawa-grojec.pl/