viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Zimowe utrzymanie dróg w województwie opolskim

19-12-2018

Zimowe utrzymanie dróg w województwie opolskim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu administruje siecią dróg krajowych o łącznej długości 879,078 km oraz 279 obiektami mostowymi na terenie województwa opolskiego. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych (ZUD) w obrębie woj. opolskiego prowadzić będą Rejony w Brzegu, w Kluczborku, w Kędzierzynie–Koźlu, w Nysie i w Opolu.

Prace zimowego utrzymania na drogach krajowych klasy G i GP prowadzone będą wg standardów wynikających z Zarządzenia nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 września 2018r.

W sezonie 2018/2019 drogi krajowe w woj. opolskim będą utrzymywane w I (model wskaźnikowy), II i III standardzie.

 

Drogi w standardzie I będą odśnieżane, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łączenie z poboczami utwardzonymi. Na tych drogach nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu.

Drogi w II standardzie będą odśnieżane, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łączenie z poboczami utwardzonymi.

Drogi w standardzie III będą odśnieżane na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na określonych odcinkach w miejscach niebezpiecznych, zgodnie z określonymi zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach krajowych.

O zaliczeniu dróg do poszczególnych standardów zadecydowała funkcja dróg w układzie komunikacyjnym oraz natężenie ruchu drogowego.

 

Sieć dróg krajowych na terenie województwa opolskiego będzie utrzymywana w okresie zimowym w sezonie 2017/2018 w następujących standardach:

 - w standardzie I – około 195 km

 - w standardzie II – około 582 km

 - w standardzie III – około 101 km

 

GDDKiA 

 

 

 

Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej

 

GDDKiA Oddział w Opolu posiada zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi
na usługi zimowego utrzymania i zwalczania śliskości zimowej na administrowanej sieci dróg krajowych. Zimowe utrzymanie opolskiego odcinka autostrady A4 wchodzi w zakres umowy na tzw. usługę „Utrzymaj Standard”.

 

Na drogach krajowych woj. Opolskiego, na terenie poszczególnych Rejonów, będzie pracował następujący sprzęt:

 

Sprzęt

Rejon

w Brzegu

Rejon

w Kluczborku

Rejon

w

K-Koźlu

Rejon

w

Nysie

Rejon w Opolu

Razem

O. Opole

Sprzęt przeciwgołoledziowy

solarki opłużone

(nośniki)

18

8

8

14

12

60

Sprzęt odśnieżny

pługi jednostronne

(nośniki)

-

8

13

11

12

44

pługi wirnikowe

-

1

2

1

2

6

Sprzęt pomocniczy

równiarki

-

2

2

1

1

6

spycharki

-

-

2

-

0

2

ładowarki

2

3

2

4

2

13

UNIMOGI

6

-

1

-

-

7

 

 

Dyżury zimowego utrzymania dróg

 

W Oddziale w Opolu GDDKiA, przy ul. Niedziałkowskiego 6, pełnione są całodobowe dyżury w Punkcie Informacji Drogowej.

Dyżurny zbiera informacje o aktualnym stanie dróg krajowych, wszelkich występujących utrudnieniach w ruchu na drogach krajowych, w tym zamknięciach dróg i wprowadzonych objazdach.

 

Dyżurny udziela informacji o stanie dróg krajowych w PUNKCIE INFORMACJI DROGOWEJ pod telefonami:

19 111

77 456 50 58

77 401 63 61

tel. kom. 668-482-497