Zimowe utrzymanie dróg w województwie opolskim

Zimowe utrzymanie dróg w województwie opolskimGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu administruje siecią dróg krajowych o łącznej długości 879,078 km oraz 279 obiektami mostowymi na terenie województwa opolskiego. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych (ZUD) w obrębie woj. opolskiego prowadzić będą Rejony w Brzegu, w Kluczborku, w Kędzierzynie–Koźlu, w Nysie i w Opolu.

Prace zimowego utrzymania na drogach krajowych klasy G i GP prowadzone będą wg standardów wynikających z Zarządzenia nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 września 2018r.

W sezonie 2018/2019 drogi krajowe w woj. opolskim będą utrzymywane w I (model wskaźnikowy), II i III standardzie.

 

Drogi w standardzie I będą odśnieżane, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łączenie z poboczami utwardzonymi. Na tych drogach nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu.

Drogi w II standardzie będą odśnieżane, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łączenie z poboczami utwardzonymi.

Drogi w standardzie III będą odśnieżane na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na określonych odcinkach w miejscach niebezpiecznych, zgodnie z określonymi zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach krajowych.

O zaliczeniu dróg do poszczególnych standardów zadecydowała funkcja dróg w układzie komunikacyjnym oraz natężenie ruchu drogowego.

 

Sieć dróg krajowych na terenie województwa opolskiego będzie utrzymywana w okresie zimowym w sezonie 2017/2018 w następujących standardach:

 - w standardzie I – około 195 km

 - w standardzie II – około 582 km

 - w standardzie III – około 101 km

 

GDDKiA 

 

 

 

Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej

 

GDDKiA Oddział w Opolu posiada zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi
na usługi zimowego utrzymania i zwalczania śliskości zimowej na administrowanej sieci dróg krajowych. Zimowe utrzymanie opolskiego odcinka autostrady A4 wchodzi w zakres umowy na tzw. usługę „Utrzymaj Standard”.

 

Na drogach krajowych woj. Opolskiego, na terenie poszczególnych Rejonów, będzie pracował następujący sprzęt:

 

Sprzęt

Rejon

w Brzegu

Rejon

w Kluczborku

Rejon

w

K-Koźlu

Rejon

w

Nysie

Rejon w Opolu

Razem

O. Opole

Sprzęt przeciwgołoledziowy

solarki opłużone

(nośniki)

18

8

8

14

12

60

Sprzęt odśnieżny

pługi jednostronne

(nośniki)

-

8

13

11

12

44

pługi wirnikowe

-

1

2

1

2

6

Sprzęt pomocniczy

równiarki

-

2

2

1

1

6

spycharki

-

-

2

-

0

2

ładowarki

2

3

2

4

2

13

UNIMOGI

6

-

1

-

-

7

 

 

Dyżury zimowego utrzymania dróg

 

W Oddziale w Opolu GDDKiA, przy ul. Niedziałkowskiego 6, pełnione są całodobowe dyżury w Punkcie Informacji Drogowej.

Dyżurny zbiera informacje o aktualnym stanie dróg krajowych, wszelkich występujących utrudnieniach w ruchu na drogach krajowych, w tym zamknięciach dróg i wprowadzonych objazdach.

 

Dyżurny udziela informacji o stanie dróg krajowych w PUNKCIE INFORMACJI DROGOWEJ pod telefonami:

19 111

77 456 50 58

77 401 63 61

tel. kom. 668-482-497