viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2009-2011

Cała prawda o obwodnicy Olesna

01-03-2010

Cała prawda o obwodnicy Olesna

 

Korzystając z prawa do repliki w stosunku do reklamy zamieszczonej przez Burmistrza Olesna (dodatek ”Mała Ojczyzna” wydanie NTO z 22 lutego 2010r), a dotyczącej obwodnicy Olesna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu wyraża swoje oburzenie co do treści reklamy przedstawiającej w niekorzystnym świetle administrację dróg krajowych.

 


Scan0473_1.jpg

 

 

Pan Burmistrz Sylwester Lewicki kolejny raz publicznie dokonuje wybiórczego zestawienia niezwiązanych ze sobą faktów po to, aby wykreować rzeczywistość, której nigdy nie było. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Opolu posiada bogatą dokumentację zarówno dla udowodnienia faktycznego przebiegu ustalania trasy obwodnicy jak i rzeczywistej roli jaką odegrał Pan Burmistrz w tym procesie.

GDDKiA informuje, że analizy środowiskowe, opracowane rzekomo przez ekspertów Pana Burmistrza, dotyczące wariantu obwodnicy zwanego błękitnym, były nieudolną kompilacją wariantu opracowanego na wstępnym etapie przez GDDKiA i odrzuconego w toku wcześniejszych konsultacji oraz połączeniu zwanym łącznikiem z drogą wojewódzką nr 901. Pan Burmistrz nie ma prawa powoływać się na własne analizy środowiskowe ponieważ nigdy takowych ani nie zlecił, ani nie wykonał zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Pan Burmistrz obejmując w roku 2006 swoją funkcję, wkroczył w końcową fazę procesu konsultacji i uzgodnień, burząc z trudem zbudowane porozumienie większości społeczności lokalnej i inwestora, a następnie przez cały okres dążył do wymuszenia na GDDKiA realizacji obwodnicy wg wariantu, który nie posiadał akceptacji inwestora.

Odnosząc się do rozstrzygnięć sądowych w sprawie decyzji środowiskowej warto sięgnąć do uzasadnienia wyroku, z którego wynika, że w ocenie sądu doszło do uchybień w zakresie postępowania dowodowego (proceduralnego), co nie posiadało cech rażącego naruszenia prawa. GDDKiA nie była i nie jest stroną w postępowaniu, ale rezerwuje sobie prawo do skomentowania tego wyroku jako nieprzystającego do rzeczywistości i uznającego wątpliwe prawo lokalnej mniejszości społeczeństwa do skutecznego blokowania procesu budowy nowych dróg.

Pan Burmistrz twierdzi, że od kwietnia 2008 roku nie podjął żadnych działań ograniczających aktywność GDDKiA w sprawie lokalizacji obwodnicy, niemniej jednak działania, które podejmował do kwietnia 2008 roku były na tyle skuteczne, że dzisiaj – po 5 latach prac - nie mamy niczego, oprócz nikłej nadziei na uzyskanie decyzji środowiskowej.

Prezentowane w reklamie zestawienie tabelaryczne dotyczące nakładów planowanych na obwodnicę Olesna, których rzekomo nigdy nie było zarezerwowanych, jest kolejną manipulacją Pana Burmistrza. W tej samej tabeli umieszczona jest bowiem obwodnica Bąkowa, która wówczas również nie posiadała zabezpieczonych środków finansowych, a obecnie znajduje się w Programie Budowy Dróg krajowych na lata 2008-2012 i jako przygotowana do realizacji oczekuje na ustalenie źródła finansowania. Obwodnica Olesna miała zapewnione finansowanie prac projektowych do ich zakończenia pozwoleniem na budowę. To było duże osiągnięcie, ponieważ obecnie takiego zapewnienia już nie ma.

Dowodem na możliwość kontynuacji prac projektowych toczących się szybko i bez zakłóceń jest obwodnica Nysy, która również znajduje się na liście przywołanej przez Pana Burmistrza, która została rozpoczęta znacznie później niż obwodnica Olesna, a która wreszcie dzięki aktywnej postawie samorządu miasta posiada już ustaloną trasę swoich dwóch obwodnic i zapewnienie o dalszym finansowaniu prac projektowych. Taka jest kolejność rzeczy. Najpierw należy przygotować dokumenty, a następnie składa się wniosek o pieniądze.

GDDKiA wielokrotnie ostrzegała Pana Burmistrza o negatywnych skutkach jego działań dla procesu przygotowania budowy obwodnicy Olesna. Zapewnienia Pana Burmistrza jakoby działał w dobrze pojętym interesie mieszkańców i miasta, blokując uzyskanie decyzji środowiskowej są w tym przypadku kuriozalne.

GDDKiA ostrzega, że nie będzie pozostawać bezczynna w sytuacji, w której na użytek kampanii wyborczej poprzez publikację zmanipulowanych, wybiórczych i mijających się z prawdą informacji, w sposób oczywisty będzie naruszana wiarygodność największego inwestora publicznego w Polsce.

 

 

 

Opole, dnia 2010.02.22