viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2009-2011

Południowa obwodnica Kędzierzyna-Koźla uroczyście oddana do ruchu

17-08-2010

Minister infrastruktury - Cezary Grabarczyk, wiceminister infrastruktury - Tadeusz Jarmuziewicz, marszałek Opolszczyzny – Józef Sebesta oraz wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski, to tylko najważniejsi z licznych gości przybyłych na otwarcie południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Uroczystość miała miejsce 16 sierpnia 2010 roku.

 

Podstawowe informacje:

- Obwodnica południowa przebiega przez teren Gminy Reńska Wieś oraz południowym obrzeżem Kędzierzyna - Koźla od skrzyżowania z DK 45 do skrzyżowania z ulicą Gliwicką (rondo „Milenijne”).

- Długość obwodnicy wynosi około 5 kilometrów.

- Obiekty mostowe wybudowane w ciągu obwodnicy:

● most nad rzeką Odrą (rozpiętość 395 m, najdłuższe w Polsce przęsło nurtowe wybudowane metodą nawisową (140 metrów długości)

● most nad Potokiem Lineta (rozpiętość 13,8 m)

● most nad potokiem Golka (rozpiętość 17 m)

● wiadukt nad ulicą Raciborską (rozpiętość 14,86 m)

● przejście dla zwierząt (wysokość 2 m)

● przejazd gospodarczy (wymiar wew. 5,4 x 7,0 m)

● inne mniejsze obiekty inżynierskie (przejazdy gospodarcze, przepusty, ekrany akustyczne, sygnalizacja świetlna, mury oporowe, kosze kamienno siatkowe).

- Podczas budowy obwodnicy przełożone zostały koryta rzeki Kłodnicy oraz potoków Golka i Lineta.

- Budowa nasypów pochłonęła ponad 1 milion ton ziemi.

- Pali wzmacniających podłoże użyto łącznie około 50 kilometrów.

- Podłoże obwodnicy zostało wzmocnione koszami siatkowymi wypełnionymi kamieniami (tzw. gabionami), których powstało w sumie 38 kilometrów. Budowano je na taką wysokość, aby mogły zmierzyć się z powodzią, która występuje raz na 300 lat.

- Koszt wybudowania obwodnicy (odcinek A i B): około 170 mln PLN

 

Co daje obwodnica

Budowa pełnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, czyli oddawanej właśnie do użytku obwodnicy południowej oraz obwodnicy północnej - będącej drugim etapem - który GDDKiA planuje zrealizować do roku 2014 - kompleksowo rozwiąże problem komunikacji na głównej osi transportowej drogi krajowej nr 40 w Kędzierzynie-Koźlu. Usprawni także ruch w kierunku węzła autostradowego „Łany”.

Ruch tranzytowy, w tym transport materiałów chemicznych z Zakładów Azotowych, zostanie wyprowadzony poza zwartą miejską zabudowę, co pozwoli ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia katastrofy ekologicznej w centrum miasta.

 

Co dalej

W drugim etapie GDDKiA planuje wybudować 14-kilometrowy odcinek północny wraz z obejściem Ujazdu. Założenia są takie, by tę budowę można było rozpocząć w 2012 roku i zakończyć ją dwa lata później. Powstanie wówczas droga omijająca Kędzierzyn-Koźle i Ujazd o całkowitej długości około 25 kilometrów.

 

Podstawowe parametry obwodnicy południowej:

- klasa drogi – Gp

- prędkość projektowa Vp = 80 km/h

- obciążenie – 115 kN/oś

- droga jednojezdniowa

- szerokość jezdni – 7,0 m

- pobocza utwardzone 2 x 2,0 m

- pobocza gruntowe 2 x 1,25 - 1,50 m

- szerokość korony 13,5 - 14,00 m

- nawierzchnia SMA

 

 

 

Kto, co i kiedy robił na budowie obwodnicy

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

Kierownik Projektu: Zbigniew Pałac

                          

Wykonawca:

Konsorcjum:

1.      Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA - Kędzierzyn–Koźle

2.      Bilfinger Berger Polska SA - Warszawa

Projektant:

Koncepcja Projektowa odcinka A i B:

WBP - Zabrze

Projekt Budowlany i Wykonawczy Odcinek A:                   

Pracownia Projektowa „Prokom”, Kazimierz Kurowski – Opole

Projekt Budowlany i Wykonawczy Odcinek B:

„Transprojekt” Kraków Sp. z o.o. - Kraków

 

Nadzór Inwestorski:

Konsorcjum:

1.      Lafrentz Polska Sp. z o.o. – Poznań

2.      Inwest–Complex Sp. z o.o. – Gliwice

3.      „Menedżer Budownictwa Józef Kłosowski” Sp. jawna - Pszczyna

 

Wybrane dane kontraktowe odcinka B:

                        Data podpisania umowy:               05.08.2008 r.

                   Data przekazania placu budowy:    11.08.2008 r.

                   Data rozpoczęcia:                       18.08.2008 r.         

Wybrane dane kontraktowe odcinka A:

Data podpisania umowy:               16.04.2009 r.

                   Data przekazania placu budowy:    21.04.2009 r.

                   Data rozpoczęcia:                       28.04.2009 r.         

Zakończenie budowy (odcinek A i B):     05.08.2010 r.

str1.jpg

str2.jpg

str3.jpg

str4.jpg

str5.jpg

str6.jpg

str7.jpg