Południowa obwodnica Kędzierzyna-Koźla uroczyście oddana do ruchu


Minister infrastruktury - Cezary Grabarczyk, wiceminister infrastruktury - Tadeusz Jarmuziewicz, marszałek Opolszczyzny – Józef Sebesta oraz wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski, to tylko najważniejsi z licznych gości przybyłych na otwarcie południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Uroczystość miała miejsce 16 sierpnia 2010 roku.

 

Podstawowe informacje:

- Obwodnica południowa przebiega przez teren Gminy Reńska Wieś oraz południowym obrzeżem Kędzierzyna - Koźla od skrzyżowania z DK 45 do skrzyżowania z ulicą Gliwicką (rondo „Milenijne”).

- Długość obwodnicy wynosi około 5 kilometrów.

- Obiekty mostowe wybudowane w ciągu obwodnicy:

● most nad rzeką Odrą (rozpiętość 395 m, najdłuższe w Polsce przęsło nurtowe wybudowane metodą nawisową (140 metrów długości)

● most nad Potokiem Lineta (rozpiętość 13,8 m)

● most nad potokiem Golka (rozpiętość 17 m)

● wiadukt nad ulicą Raciborską (rozpiętość 14,86 m)

● przejście dla zwierząt (wysokość 2 m)

● przejazd gospodarczy (wymiar wew. 5,4 x 7,0 m)

● inne mniejsze obiekty inżynierskie (przejazdy gospodarcze, przepusty, ekrany akustyczne, sygnalizacja świetlna, mury oporowe, kosze kamienno siatkowe).

- Podczas budowy obwodnicy przełożone zostały koryta rzeki Kłodnicy oraz potoków Golka i Lineta.

- Budowa nasypów pochłonęła ponad 1 milion ton ziemi.

- Pali wzmacniających podłoże użyto łącznie około 50 kilometrów.

- Podłoże obwodnicy zostało wzmocnione koszami siatkowymi wypełnionymi kamieniami (tzw. gabionami), których powstało w sumie 38 kilometrów. Budowano je na taką wysokość, aby mogły zmierzyć się z powodzią, która występuje raz na 300 lat.

- Koszt wybudowania obwodnicy (odcinek A i B): około 170 mln PLN

 

Co daje obwodnica

Budowa pełnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, czyli oddawanej właśnie do użytku obwodnicy południowej oraz obwodnicy północnej - będącej drugim etapem - który GDDKiA planuje zrealizować do roku 2014 - kompleksowo rozwiąże problem komunikacji na głównej osi transportowej drogi krajowej nr 40 w Kędzierzynie-Koźlu. Usprawni także ruch w kierunku węzła autostradowego „Łany”.

Ruch tranzytowy, w tym transport materiałów chemicznych z Zakładów Azotowych, zostanie wyprowadzony poza zwartą miejską zabudowę, co pozwoli ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia katastrofy ekologicznej w centrum miasta.

 

Co dalej

W drugim etapie GDDKiA planuje wybudować 14-kilometrowy odcinek północny wraz z obejściem Ujazdu. Założenia są takie, by tę budowę można było rozpocząć w 2012 roku i zakończyć ją dwa lata później. Powstanie wówczas droga omijająca Kędzierzyn-Koźle i Ujazd o całkowitej długości około 25 kilometrów.

 

Podstawowe parametry obwodnicy południowej:

- klasa drogi – Gp

- prędkość projektowa Vp = 80 km/h

- obciążenie – 115 kN/oś

- droga jednojezdniowa

- szerokość jezdni – 7,0 m

- pobocza utwardzone 2 x 2,0 m

- pobocza gruntowe 2 x 1,25 - 1,50 m

- szerokość korony 13,5 - 14,00 m

- nawierzchnia SMA

 

 

 

Kto, co i kiedy robił na budowie obwodnicy

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

Kierownik Projektu: Zbigniew Pałac

                          

Wykonawca:

Konsorcjum:

1.      Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA - Kędzierzyn–Koźle

2.      Bilfinger Berger Polska SA - Warszawa

Projektant:

Koncepcja Projektowa odcinka A i B:

WBP - Zabrze

Projekt Budowlany i Wykonawczy Odcinek A:                   

Pracownia Projektowa „Prokom”, Kazimierz Kurowski – Opole

Projekt Budowlany i Wykonawczy Odcinek B:

„Transprojekt” Kraków Sp. z o.o. - Kraków

 

Nadzór Inwestorski:

Konsorcjum:

1.      Lafrentz Polska Sp. z o.o. – Poznań

2.      Inwest–Complex Sp. z o.o. – Gliwice

3.      „Menedżer Budownictwa Józef Kłosowski” Sp. jawna - Pszczyna

 

Wybrane dane kontraktowe odcinka B:

                        Data podpisania umowy:               05.08.2008 r.

                   Data przekazania placu budowy:    11.08.2008 r.

                   Data rozpoczęcia:                       18.08.2008 r.         

Wybrane dane kontraktowe odcinka A:

Data podpisania umowy:               16.04.2009 r.

                   Data przekazania placu budowy:    21.04.2009 r.

                   Data rozpoczęcia:                       28.04.2009 r.         

Zakończenie budowy (odcinek A i B):     05.08.2010 r.

str1.jpg

str2.jpg

str3.jpg

str4.jpg

str5.jpg

str6.jpg

str7.jpg