viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Dwie jezdnie na Ósemce z Białegostoku do Katrynki. Rusza największa w tym roku przebudowa odcinka drogi krajowej na Podlasiu.

06-11-2009
Pierwsza na Podlasiu, nowoczesna i na dodatek dwujezdniowa - tak za dwa lata ma wyglądać krajowa Ósemka na odcinku Białystok - Katrynka o długości 6,4 km. Za 217 milionów złotych drogę wybuduje firma Strabag sp. z o.o.
Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w lipcu tego roku. Wcześniej białostocki oddział GDDKiA wyłonił w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych, a teren inwestycji odpowiednio przygotował - w styczniu i lutym inwestor przeprowadził wycinkę drzew wzdłuż planowanej drogi i w miejscach skrzyżowań bezkolizyjnych. Te zaś powstaną w Sielachowskich, Jurowcach i w Sochoniach. Cały odcinek ma być sfinansowany przez budżet państwa i przekazany do użytku wiosną 2010. Przypomnijmy, że przy ścisłej współpracy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i białostockiego oddziału GDDKiA pozwolenie na budowę odcinka Białystok - Katrynka zostało wydane 7 listopada 2007 roku, a już 11 grudnia, ta decyzja wojewody stała się ostateczna (prawomocna) . Przebudowywany odcinek drogi krajowej nr 8 uwzględnia standardy ochrony przyrody - w niektórych miejscach planowane są wygrodzenia drogi uniemożliwiające wtargnięcie zwierząt na jezdnię, zaprojektowano m.in. pięć zbiorników podczyszczających wody opadowe, a także przejścia dla małych zwierząt i zupełnie nowy most nad rzeką Supraśl i jej doliną, umożliwiający także migracje dużych zwierząt. Poza tym, w ramach kompensaty przyrodniczej, drogowcy dostosują do potrzeb ptactwa około 200 hektarów terenów w nadleśnictwie Krynki oraz na terenie gminy Gródek. Utworzą nowe stanowiska lęgowe dla zagrożonych budową drogi gatunków ptaków, m.in. dla dzięcioła czarnego. Prace te - w zależności od gatunku - będą polegały na sadzeniu drzew i krzewów (w sposób wynikający z potrzeb ptaków), koszeniu łąk, piętrzeniu wody i tworzeniu oczek wodnych. Jeszcze w trakcie prac na odcinku Białystok - Katrynka białostocki oddział GDDKiA zamierza również rozpocząć budowę kolejnego fragmentu drogi krajowej nr 8, tj. odcinka Katrynka - Przewalanka. Żeby jak najmniej ingerować w środowisko naturalne nie będzie budowana jednak druga jezdnia i ostatecznie pozostanie jedna, ale poszerzona, z dodatkowym pasem ruchu do wyprzedzania. Dzięki tym wszystkim działaniom, prawdopodobnie już pod koniec 2010, kierowcy wyjeżdżający z Białegostoku w stronę Augustowa pojadą zupełnie nową, 18- kilometrową drogą - na 6,4 km - dwujezdniową, a na pozostałych 11,9 km – jednojezdniową z tzw. dodatkowym pasem ruchu do wyprzedzania.