Dwie jezdnie na Ósemce z Białegostoku do Katrynki. Rusza największa w tym roku przebudowa odcinka drogi krajowej na Podlasiu.
Pierwsza na Podlasiu, nowoczesna i na dodatek dwujezdniowa - tak za dwa lata ma wyglądać krajowa Ósemka na odcinku Białystok - Katrynka o długości 6,4 km. Za 217 milionów złotych drogę wybuduje firma Strabag sp. z o.o.


Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w lipcu tego roku. Wcześniej białostocki oddział GDDKiA wyłonił w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych, a teren inwestycji odpowiednio przygotował - w styczniu i lutym inwestor przeprowadził wycinkę drzew wzdłuż planowanej drogi i w miejscach skrzyżowań bezkolizyjnych. Te zaś powstaną w Sielachowskich, Jurowcach i w Sochoniach. Cały odcinek ma być sfinansowany przez budżet państwa i przekazany do użytku wiosną 2010. Przypomnijmy, że przy ścisłej współpracy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i białostockiego oddziału GDDKiA pozwolenie na budowę odcinka Białystok - Katrynka zostało wydane 7 listopada 2007 roku, a już 11 grudnia, ta decyzja wojewody stała się ostateczna (prawomocna) . Przebudowywany odcinek drogi krajowej nr 8 uwzględnia standardy ochrony przyrody - w niektórych miejscach planowane są wygrodzenia drogi uniemożliwiające wtargnięcie zwierząt na jezdnię, zaprojektowano m.in. pięć zbiorników podczyszczających wody opadowe, a także przejścia dla małych zwierząt i zupełnie nowy most nad rzeką Supraśl i jej doliną, umożliwiający także migracje dużych zwierząt. Poza tym, w ramach kompensaty przyrodniczej, drogowcy dostosują do potrzeb ptactwa około 200 hektarów terenów w nadleśnictwie Krynki oraz na terenie gminy Gródek. Utworzą nowe stanowiska lęgowe dla zagrożonych budową drogi gatunków ptaków, m.in. dla dzięcioła czarnego. Prace te - w zależności od gatunku - będą polegały na sadzeniu drzew i krzewów (w sposób wynikający z potrzeb ptaków), koszeniu łąk, piętrzeniu wody i tworzeniu oczek wodnych. Jeszcze w trakcie prac na odcinku Białystok - Katrynka białostocki oddział GDDKiA zamierza również rozpocząć budowę kolejnego fragmentu drogi krajowej nr 8, tj. odcinka Katrynka - Przewalanka. Żeby jak najmniej ingerować w środowisko naturalne nie będzie budowana jednak druga jezdnia i ostatecznie pozostanie jedna, ale poszerzona, z dodatkowym pasem ruchu do wyprzedzania. Dzięki tym wszystkim działaniom, prawdopodobnie już pod koniec 2010, kierowcy wyjeżdżający z Białegostoku w stronę Augustowa pojadą zupełnie nową, 18- kilometrową drogą - na 6,4 km - dwujezdniową, a na pozostałych 11,9 km – jednojezdniową z tzw. dodatkowym pasem ruchu do wyprzedzania.