viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAMapa stanu budowy dróg

S8 Obwodnica Wyszkowa – węzeł „ Poręba” (z węzłem)

10-02-2016

Oddział: Białystok (realizacja)

długość – 12,99 km

obecny etap – w realizacji; obie jezdnie udostępnione kierowcom - 19 paźdz.2018 r.

wartość projektu – 380,126 mln

Etap zrealizowany:

* 20.07.2009 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

* Marzec 2010 r. - opracowano Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko.

* 10.08.2010 r. – wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

* 18.09.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

* 18.12.2012 r. – odebrano Koncepcje Programową.

* 17.02.2014 r. opracowano Aneks do Protokołu z posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

* 08.05.2015 r. – odebrano Projekt Budowlany.

* 30.12.2014 r. – złożono Wniosek o Zezwolenie na realizacje inwestycji.

* 03.12.2015 r. – wydano Decyzję o Zezwoleniu na realizację inwestycji.

* 31.12.2014 r. – wszczęto postepowanie o udzielenie zamówienia na realizację.

 

Etap w realizacji:

* 28.01.2016 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „buduj” dla odcinka Ia - Wyszków – węzeł Poręba (z węzłem). Wykonawca: SKANSKA S.A., ul gen. Aleja "Solidarności" 173, 00-877 Warszawa, wartość kontraktu ok. 334,8 mln zł.

* 27.06.2016 r. - podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0016/16-00 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Więcej na stronie internetowych inwestycji: • http://www.s8.wyszkow-poreba.pl/

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego, powiat: Wyszków (gmina Brańszczyk). Początek projektowanego odcinka łączy się z wybudowaną obwodnicą Wyszkowa, zaś koniec projektowanego odcinka znajduje się w m. Przyjmy k. Poręby (na połączeniu z sąsiednim odc. Ib)

 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

• klasa drogi S 2/2 (z rezerwą w pasie dzielącym pod dodatkowe pas ruchu)

• prędkość projektowa - 100 km/h

• prędkość miarodajna – 110 km/h

• szerokość pasa ruchu - 3,50 m

• szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

• podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m

• podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m.

• obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 12,99 km z węzłami drogowymi, przebudową dróg bocznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych) w węzłach drogowych, budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budowa przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej oraz systemu preselekcji wagowej.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 

Wariant 1 – przebiega po śladzie istniejącej drogi z wyłączeniem obejścia miejscowości Ojcowizna i Dybki. Łączna długość odcinka wynosi 38,50 km z czego 93,00% trasy przebiega po istniejącym śladzie, 63,0 % przez tereny leśne, 33,86% przez tereny rolnicze, a 3,12% przez tereny zabudowane.

 

Wariant 2 – droga w wariancie 2 przebiega podobnie jak w wariancie 1 z innymi rozwiązaniami węzłów oraz wyłączając obejście m. Ojcowizna. Łączna długość odcinka wynosi 38,45 km z czego ponad 93,00% trasy przebiega po istniejącym śladzie, 63,00% drogi przebiega przez tereny leśne, 33,86% przez tereny rolnicze, a 3,12% przez tereny zabudowane.

 

Wariant 3 – w tym wariancie droga ekspresowa w większości przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (na odcinkach międzywęzłowych tak, jak warianty 1 oraz 2) odchodząc od niego w miejscowościach Trzcianka, Nagoszewo oraz Prosienica. Łączna długość odcinka wynosi 38,445km, z czego ponad 75,00% trasy przebiega po istniejącym śladzie, 62,00% drogi przebiega przez tereny leśne, 32,00% przez tereny rolnicze, a 6% przez tereny zabudowane.

Przeanalizowano również przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

Do realizacji wskazano wariant 1 w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 8.

 

Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S8 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów. Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

Zaprojektowano: - 10 obiektów inżynierskich przewidzianych dla ruchu pojazdów: WS-01, WD-02, WS-03, WD-05, MS-06, WD-07, WS-08, WD-09, WS-10, WD-11,

- obiekty WS-01, WS-06, WS-08, WS-10 pełnią dodatkowo funkcję dolnych przejść dla zwierząt,

- 1 obiekt inżynierski z przeznaczeniem na górne przejścia dla zwierząt: WD-04,

- 19 przepustów stanowiących przejścia dla zwierząt małych.

 

Węzły typu WB:

• Trzcianka w km ok. 520+358 - na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 440108W i powiatową nr 4405W

• Knurowiec w km ok. 524+129 - na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4403W

• Poręba w km ok. 528+448 - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 694 i gminną nr 440127W MOP-y:

• Budykierz w km 525+650, strona prawa,

Typ III – w ramach inwestycji realizowana jest budowa dojazdów i przyłączy.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 1 615 km), przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Inwestycji nie podzielono. Kontrakt jest bezpośrednio połączony z równocześnie wykonywanym Kontraktem S8 odc. Ib od węzła „Poręba” (bez węzłem) do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.