viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2007

Kontrakt na budowę obwodnicy Wasilkowa

04-11-2009
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku podpisała 5 lutego 2007 roku z konsorcjum firm: STRABAG Spółka z o.o. i STRABAG AG, Austria kontrakt na budowę obwodnicy Wasilkowa


Koszt budowy obwodnicy, finansowanej z Krajowego Funduszu Drogowego, wynosi
– 97 733 881,93 zł brutto.

Kontrakt obejmuje:  budowę obwodnicy Wasilkowa w ciągu drogi krajowej nr 19 granica państwa - Białystok - Lublin - Rzeszów - granica państwa od Św. Wody do projektowanego węzła na drodze krajowej nr 8 o długości odcinka 5,033 km.
Na odcinku długości 3,047 km wybudowana zostanie droga jednojezdniowa, a odcinek dwujezdniowy będzie miał długość 1,986 km (w obrębie węzłów).

Podstawowe parametry techniczne:
-  klasa techniczna drogi - S
-  prędkość projektowa - VP = 100 km/h
-  droga jednojezdniowa:
- szerokość jezdni - 7,00 m
- szerokość poboczy umocnionych - 2 x 2,00 m
- szerokość poboczy ziemnych - 2 x 1,25 m (1,50 m)
-  droga dwujezdniowa:
- szerokość jezdni - 2 x 7,00 m
- szerokość pasa awaryjnego postoju - 2 x 2,50 m
- szerokość pasa rozdziału - 4,00 jm
- szerokość poboczy ziemnych - 2 x 1,25 m

W ramach prac zostaną  wykonane następujące roboty:
-  roboty przygotowawcze,
-  roboty ziemne,
-  odwodnienie korpusu drogowego,
-  podbudowy,
-  roboty nawierzchniowe,
-  roboty wykończeniowe,
-  oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
-  elementy ulic,
-  zieleń drogowa,
-  tunel (z blachy falistej) pod dwiema jezdniami pod drogą nr 19 długości 14,55 m
  i szerokości 46,69 m,
-  wiadukt pod dwie jezdnie w ciągu drogi nr 19 długości 18,04 m i szerokości 31,12 m,
-  wiadukt stalowy kolejowy nad drogą nr 19 długości 46,22 m i szerokości 12,30 m,
-  wiadukt z betonu sprężonego nad drogą nr 19 długości 67,06 m i szerokości 10,20 m,
-  most w ciągu drogi nr 19 długości 18,04 m i szerokości 14,24 m,
-  tunel (z blachy falistej) pod dwiema jezdniami pod drogą nr 19 szerokości 29,70 m,
-  wiadukt pod dwie jezdnie w ciągu drogi nr 19 długości 25,94 m i szerokości 14,24 m,
-  przepust z rur stalowych o długości 41,83 m,
-  przepust z rur stalowych dwu otworowy o długości 23,36 m,
-  przejście dla zwierząt z blachy stalowej o długości 31,00 m,
-  budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
-  budowa trzech zbiorników ziemnych,
-  przebudowa napowietrznych linii energetycznych WN-110 kV i SN-15kV,
-  budowa stacji transformatorowej słupowej,
-  budowa i przebudowa linii kablowych nN 0,4 kV,
-  budowa linii kablowej SN 15 kV,
-  budowa oświetlenia na węzłach drogowych,
-  przebudowa telekomunikacyjnych kabli ziemnych światłowodowych,
-  przebudowa istniejących telekomunikacyjnych kabli ziemnych miedzianych
   miejscowych,
-  przebudowa istniejących telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych i
  słupów kablowych,
-  przebudowa istniejących sieci wodociągowych,
-  przebudowa sieci trakcyjnej PKP,
-  przebudowa kabla teletechnicznego PKP,
-  przebudowa dróg powiatowych i gminnych,
-  budowa dróg dojazdowych o nawierzchni bitumicznej i żwirowej,
-  budowa dróg dojazdowych do zbiorników i urządzeń oczyszczających.


Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest około 20 lutego 2007 roku, a oddanie drogi do użytku przewidziano na listopad 2008 roku.