viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2015

Wojewoda Opolski wydał zezwolenie na realizację obwodnicy Nysy

08-04-2015
8 kwietnia 2015 roku w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla obwodnicy Nysy. Wojewoda Ryszard Wilczyński przekazał dokument ZRID na ręce Andrzeja Kałużnego, dyrektora Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 została podpisana z wykonawcą 6 sierpnia 2014 roku. Obwodnica ma być gotowa w 32 miesiące od dnia podpisania umowy, czyli w drugiej połowie 2017 roku. Zadanie jest realizowane w systemie „Projektuj& Buduj”.

 

Obwodnica Nysy w liczbach:

307,44 miliona złotych - koszt robót budowlanych;

16,5 km długość obwodnicy - 7,4 km jako ciąg drogi krajowej nr 46 (droga dwujezdniowa) oraz 9,1 km jako ciąg drogi krajowej nr 41 (droga jednojezdniowa, na odcinku 4 km z dodatkowymi pasami do wyprzedzania – tzw. 2+1);

14 obiektów mostowych, w tym 383-metrowy most nad rzeką Nysą Kłodzką ze 100-metrowym przęsłem nurtowym, blisko 304-metrowa estakada nad planowanym Kanałem Ulgi oraz 2 obiekty nad istniejącymi liniami kolejowymi relacji Nysa – Opole oraz Nysa – Brzeg i Katowice – Legnica;

5 skrzyżowań drogowych, w tym 4 ronda średnie oraz węzeł drogowy na skrzyżowaniu obwodnicy z DK 46 w obrębie tzw. Górki Hanuszowskiej;

183 m - łączna długość 9 przejść dla płazów pod obwodnicą;

10 zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych;

550 000 metrów sześciennych ziemi użyte do nasypów;

620 000 metrów sześciennych ziemi zostanie wykopanych;

160 000 ton masy bitumicznej;

29 000 metrów sześciennych betonu;

4 500 ton stali; 700 osób zatrudnionych w szczycie prac budowlanych;

 

Wykonawcą obwodnicy Nysy jest konsorcjum firm „Mota-Engil Central Europe S.A.” Kraków i „Himmel & Papesch Sp. z o.o.” Opole.

 

Cele inwestycji:

• wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej

• stworzenie bezpiecznego odcinka dróg krajowych nr 46 i 41, zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort ruchu drogowego tranzytowego (ponadlokalnego), jak i ruchu drogowego lokalnego (źródłowego i docelowego)

• wybudowanie nowych odcinków dróg krajowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. Przyczyni się to do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu samochodowego, usprawnienia połączeń drogowych oraz wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Nysy.

 

Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednio wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:

• przejęcie ruchu tranzytowego z istniejących ciągów dróg krajowych i wojewódzkich,

• oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,

• skrócenie czasu podróży,

• poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy,

• zmniejszenie ryzyka wypadków,

• oszczędności paliwa,

• zapewnienie komfortu jazdy,

• ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,

• przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,

• skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi.

 

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który obecnie prowadzony jest ulicami Nysy, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg i ulic, które zostaną odciążone przez obwodnicę. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (w tym urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni, itd.) - przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości obwodnicy dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu samochodowego.