viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2007

Komunikat w sprawie incydentu w miejscowości Nowe Gatne

04-11-2009

      W związku z dramatycznymi relacjami (24.08.2007) z rzekomego najazdu drogowców (w domyśle bezprawnego) na działki rodziny państwa Trockich w miejscowości Nowe Gatne (obwodnica Augustowa), informuję, że inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma pełne prawo do dysponowania spornym terenem.
Przesądza o tym jednoznaczna decyzja wojewody podlaskiego z 30 kwietnia tego roku, w której zezwolił on drogowcom na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzja oparta jest na przepisach tak zwanej specustawy, czy ustawy z 10 kwietnia 2003 roku, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg krajowych.
Właściciel działki otrzymał wspomnianą decyzję i choć się od niej odwoływał, to jednak do tej pory nie została ona uchylona. Tym samym pan Trocki doskonale wiedział, że GDDKiA ma prawo do dysponowania działką nie czekając na zakończenie procesu wywłaszczeniowego (ten ma doprowadzić do przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa).
      Ponieważ w czasie niedzielnego (26.08.2007) programu na żywo w TVN 24  pan Trocki poinformował publicznie, że wykonawca wjechał na działkę oznaczoną innym numerem niż ten, o którym mówiły decyzje wojewody, to oświadczamy że również na działkę 52/2,  o której mówił w programie rolnik, mamy decyzję wojewody podlaskiego (tyle że z 19 kwietnia), umożliwiającą inwestorowi (GDDKiA)  czasowe zajęcie terenu w celu przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej!
I orzeczenie to również ma również rygor natychmiastowej wykonalności!
Nawet przekaz medialny o tym, że rolnik nie został poinformowany o zajęciu działki jest nieprawdziwy, ponieważ 3 sierpnia stawili się przed jego posesją dwaj pracownicy wykonawcy, którzy chcieli podjąć rozmowy w związku z zamiarem wejścia  w tereny "czasowo wywłaszczone decyzją Wojewody".
Niestety, spotkanie zostało przerwane przez pana Tadeusza Trockiego, który  w obraźliwy sposób kazał pracownikom opuścić rejon posesji Trockich (jesteśmy w posiadaniu notatki służbowej z tego "spotkania"). 
      W tym kontekście wszelkie próby rodziny Trockich zmierzające do zatrzymania wykonawcy, do tego połączone z groźbami, były zupełnie bezzasadne i bezprawne, podobnie zresztą jak agresywna postawa wobec interweniujących zgodnie z prawem policjantów. Zdaniem tych ostatnich, pan Trocki nie tylko się z nimi szarpał, ale nawet jednego kopnął i dlatego został przez funkcjonariuszy wyprowadzony z miejsca incydentu.Rafał Malinowski
rzecznik prasowy
białostockiego oddziału
GDDKiA
(85) 66 45 806
606 381 945