viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAMapa stanu budowy dróg

Obwodnica Szczuczyna

28-02-2020

Obwodnica Szczuczyna – jedna jezdnia w użytkowaniu od 13 listopada 2015 r. Druga jezdnia oddana do użytku 15 maja 2020 (realizacja 16.10.2018 r. - 15.05.2020 r.).

Obw. Szczuczyna, II jezdnia

 

Oddział: Białystok:

długość – 6,588 km.,

obecny etap – w realizacji,

wartość projektu: 81.394.748,45 PLN brutto (w tym roboty: 75.080.380,94 PLN; nadzór: 6.314.367,51 PLN)

 

1. etap zrealizowany:

- 07 grudnia 2009 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

- 15 marca 2010 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 z przewidzianym do realizacji wariantem II proponowanym przez Inwestora (wariant od strony północno-zachodniej Szczuczyna);

- 28 czerwca 2010 r. – data zatwierdzenia Koncepcji Programowej przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;

- 18 czerwca 2012 r. – rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu budowy obwodnicy Szczuczyna przez FCC

- 22 czerwca 2013 r. - odstąpienie od umowy z FCC z winy Wykonawcy

- 11 sierpnia 2014 r. – podpisanie umowy z firmą POL-AQUA S.A na dokończenie kontraktu

- grudzień 2015 r. – zakończenie realizacji pierwszego etapu obwodnicy Szczuczyna.

 

2. etap zrealizowany

- 15 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę II jezdni obwodnicy Szczuczyna;

- 26 maja 2017 r. – podpisanie umowy z wykonawcą POLAQUA Sp. z o.o. na zaprojektowanie i budowę II jezdni obw. Szczuczyna

- 23 marca 2018 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

- 10 października 2018 r. – Wojewoda Podlaski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

- 16 października 2018 r. – rozpoczęcie robót w terenie

- 15 maja 2020 r. - oddanie do użytku II jezdni 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi. Realizowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa podlaskiego, w powiecie grajewskim, w gminie Szczuczyn. Omija miasto Szczuczyn od północy i pólnocnego - zachodu. 

 

2. Podstawowe parametry techniczne.

* Klasa drogi S

* Prędkość projektowa – 100 km/h

* Prędkość miarodajna – 110 km/h

* Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 2x2

* Szerokość pasów ruchu: 3,5 m

* Pasy awaryjne – po 2,5 m każdy

* Szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m -2,82 m

* Pas dzielący - od 8,5 – 13,1 m

* Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś (11,5 tony/oś)

 

3. Zakres inwestycji

Celem było doprowadzenie całej obwodnicy Szczuczyna do standardu drogi ekspresowej klasy S. Wykonawca miał 10 miesięcy na wykonanie projektu, 5 miesięcy na uzyskanie ZRID oraz 13 miesięcy na budowę.

Zadanie obejmowało wykonanie drugiej jezdni o nawierzchni z betonu cementowego o długości 6,58 km i połączenie jej z istniejącym węzłem drogowym "Szczuczyn", który już w I etapie budowy obwodnicy został zrealizowany w wariancie docelowym (na dwie jezdnie).

Dodatkowo niezbędna była przebudowa na długości ponad 5 km istniejącej (prawej) jezdni o nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach wraz z likwidacją dwóch skrzyżowań.

Powstały też zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne oraz wygrodzenia ochronno – naprowadzające. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - bariery ochronne i osłony przeciwolśnieniowe.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi 

 

a) wariant I – zlokalizowany po południowo-wschodniej stronie miasta Szczuczyn. Miał rozpoczynać się w km 197+768 istniejącej DK 61 w okolicy wsi Koniecki Małe. Następnie miał odchodzić w kierunku wschodnim przez tereny pastwisk. W odległości ok. 130 m po prawej stronie planowanego przebiegu obwodnicy znajdowała się zwarta zabudowa wiejska wsi Sokoły. Za planowanym do budowy węzłem „Szczuczyn” obwodnica miała przejść przez rzekę Wissa, przeciąć drogę powiatową i połączyć się z istniejącą DK61.

b) wariant II – zlokalizowany po północno-zachodniej stronie miasta Szczuczyn. Istniejąca obwodnica rozpoczyna się w km 197+550 istniejącej DK61. Odchodząc w kierunku zachodnim obwodnica przecina drogę powiatową, a w km 201+200 rozpoczyna się węzeł „Szczuczyn-Pisz”. Następnie droga przebiega przez teren byłej targowicy wiejskiej oraz omija z prawej strony dawny cmentarz żydowski. W km 203+400 przecina rzekę Wissa. Następnie obwodnica włącza się do istniejącej DK61 prowadzącej w kierunku Grajewa.

 

5. Obiekty inżynierskie Wiadukty (4): WE/PZ-1, WE-3, WE-7, WE/PZ-9, Most (1): M/PZ-8 Wszystkie obiekty mostowe są realizowane jako dowiązanie do obiektów istniejących

 

6. Węzły W ramach kontraktu na zaprojektowanie i budowę II jezdni obw. Szczuczyna nie powstaje żaden nowy węzeł. W zadaniu obejmującym budowę I jezdni obwodnicy Szczuczyna powstał węzeł Szczuczyn z dwoma jezdniami w osi dk 61

 

7. MOPy (jeżeli występują) Nie występują.

 

III. Ochrona środowiska W ramach inwestycji planuje się budowę lub przestawienie 205 m ekranów akustycznych, nowe nasadzenia, realizację przejść dla zwierząt.