viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2013

Pierwsze prace przy obiektach mostowych zachodniej obwodnicy Poznania. Raport z budowy.

09-08-2013

Ostatni 5 kilometrowy odcinek zachodniej obwodnicy Poznania pomiędzy Rokietnicą  a Swadzimiem ma w przyszłoroczne wakacje połączyć oddane do ruchu ( w czerwcu i październiku ubiegłego roku) 2 odcinki  tej drogi. Dzięki tej drodze mieszkańcy Poznania będą mogli ominąć stolicę Wielkopolski i oszczędzić  w ten sposób około godziny.  Dopingując wykonawcę będziemy co miesiąc publikować raport dotyczący zaawansowania prac na budowie. 

Budowę realizuje firma SKANSKA S.A..,  która do tego czasu ma wybudować m.in. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasami awaryjnymi (od węzła Rokietnica do węzła Tarnowo Podgórne), węzeł Poznań Kiekrz na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Kobylniki z drogą ekspresową nr S11, trzy obiekty inżynierskie, sieć dróg współistniejących (drogi dojazdowe, poprzeczne), urządzenia odwadniające i odprowadzające wody deszczowe, oświetlenie drogowe, zabezpieczenia akustyczne, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu. 

 

Obecnie prowadzone są prace na całym odcinku. Zaawansowanie rzeczowe na budowie wynosi 21 %. W przyszłym miesiącu wykonawca planuje: Kontynuację robót ziemnych (wykop/nasyp) na ciągu głównym obwodnicy,  łącznicach węzła, drogach dojazdowych, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wymianę gruntów,  a także prace przy obiektach mostowych. Rozpocznie się też układanie warstwy stabilizacji cementowej, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej na  określonych odcinkach.

 

Na budowie prowadzony jest stały nadzór archeologiczny.

 

Zaawansowanie robót na budowie ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Poznania na koniec lipca br.

 

 

 

 

 

Asortyment  do realizacji

Zakres robót do wykonania

Zrealizowano

Zaawansowanie [%]

Zdjęcie warstwy humusu

435 000 m2

346 000 m 2

79,54

Nasypy

460 000 m3

183 000 m 3

39,78

Wykopy

81 000 m3

40 000 m3

49,38

Grunt stabilizowany cementem

215 000 m2

8 000 m2

3,72

Podbudowa z kruszywa łamanego

170 000 m2

0

0,00

Podbudowa bitumiczna

135 000 m2

0

0,00

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

 S 11

155 000 m2

0

0,00

DK-11

18 000 m2

18 000 m2

100,00

Warstwa ścieralna

 S 11

153 000 m2

0

0,00

DK-11

18 000 m2

18 000 m2

100,00

Obiekty  mostowe

3 szt.

 prace prowadzone na 3 obiektach

5,00

Inne obiekty( przepusty, zbiorniki)

25 szt.

8

32,00

Kolizje branżowe

Elektryczne

7 szt.

3

43,00

Teletechniczne

3 szt.

0

0,00

  

 

 

źródło:

GDDKiA O/Poznań

12.08.2013 r.