viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Wschodnia dołączyła do zachodniej, obydwie obwodnice Poznania otwarte.

04-06-2012

GDDKiA

 

 

Obwodnica Poznania jest w całości otwarta dla kierowców. Dzisiaj po 19.00 do ruchu została dopuszczona 35-kilometrowa wschodnia obwodnica Poznania w ciągu drogi eskpresowej S5 z Gniezna do Poznania wraz z węzłem autostradowym Poznań Wschód.

 

Termin kontraktowy na realizację zadania mija za miesiąc, jednak dzięki znowelizowanej specustawie drogowej możliwe było skorzystanie z zasad tzw. przejezdności i udostępnić odcinek dla kierowców.

 

Projekt jest współfinansowany w 85 % przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

GDDKiA

 

 

 

Drogę ekspresową S5 od Gniezna do węzła Poznań Wschód (A2) o długości 35 km zwaną Wschodnią Obwodnicą Poznania rozpoczęto budować pod koniec 2009 roku.

 

Wykonawcami robót są:

Odc. I  Gniezno- Czachurki  hiszpańska firma Dragados S.A

Odc.II  Czachurki –Kleszczewo  Konsorcjum firm: Lider Eurovia Polska S.A, Partnerzy:  Eurovia S.C. a.s., Hochtief, Warbud.

Nadzór inwestorski pełni Lafrentz Polska Sp. z o.o

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu między innymi:

- 7 węzłów drogowych:  Gniezno Południe, Łubowo, Czerniejewo, Iwno, Kostrzyn, Strumiany, Kleszczewo.

-41 nowych obiektów mostowych w tym: mostu nad rzeką Cybiną, wiaduktów dla dróg poprzecznych, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt oraz przepustów pod drogami i zjazdami

-6 Miejsc Obsługi Podróżnych: Łubowo Pn, Łubowo Pd, Wagowo Pn, Wagowo Pd, Czerlejnko Pn, Czerlejenko Pd.

-przebudowie dróg publicznych i budowie dróg serwisowych  łącznie ponad 66 km.

-ekranów akustycznych łącznie ok 14 km.

-oświetlenia  1780 szt. lamp

-barier sprężystych o łącznej długości 141 km.

-nasadzeń zieleni  w ilości ok. 800 000 szt. (będą wykonane do końca br.)

-trawników typu łąka w ilości ponad  1 mln  m²

-wykopów: 430 tys. m3

-nasypów: 5, 2 mln m3

-warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni ponad 1 mln m2

-77 tys. mbetonu konstrukcyjnego

-ponad 10  tys. ton stali.

Wschodnia obwodnica Poznania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu drogowego, co zmniejszy negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta żyjące w sąsiedztwie drogi. Szkodliwe wpływy wybudowanej trasy zostaną ograniczone dzięki zastosowaniu urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, nasadzenia zieleni, urządzenia oczyszczania wód opadowych, przejścia dla zwierząt, ogrodzenia.

 

Wartość całkowita Projektu to ponad 1 400  mln zł.

 

Projekt jest współfinansowany  w 85 % przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Wraz z oddaniem do ruchu wschodniej i zachodniej obwodnicy Poznania oddawane są również do 2 nowe ważne strategicznie węzły autostradowe: Poznań Wschód i Poznań Zachód. Węzły te stanowią skrajne węzły obwodnicy Poznania i wydłużają ją z 13 do 25 km. Kierowcy poruszający się pomiędzy tymi węzłami będą korzystać z bezpłatnego przejazdu.

Węzeł Poznań Zachód stanowi optymalne połączenie z lotniskiem Ławica oraz stadionem miejskim. Koszt budowy obu węzłów wyniósł blisko 100 mln PLN netto w 2/3 koszt ten został sfinansowany przez spółkę Autostrada Wielkopolska SA, a w 1/3 przez GDDKiA.

 

Budowę węzła Poznań Zachód  rozpoczęto w marcu 2011r. i został on wybudowany w docelowym zakresie, który zakłada w przyszłości podłączenie drogi ekspresowej S5 w kierunku Wrocławia bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowej rozbudowy. Koszt budowy to 42 mln PLN netto.

 

Budowę węzła Poznań Wschód  rozpoczęto w czerwcu 2011r. i z uwagi na bliskość węzła w stosunku do autostradowego Placu Poboru Opłat Nagradowice AWSA sfinansowała realizację trzeciego pasa ruchu pomiędzy węzłem a PPO na długości 1,5 km. Koszt budowy węzła to 53 mln PLN netto.

 

Wykonawcą prac w przypadku obu węzłów jest Strabag Polska, firma wyłoniona w otwartych  przetargach na realizację projektu.

Nadzór inwestorski pełniła spółka Atkins Polska.

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

GDDKiA O/Poznań

04.06.2012