viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAUdzielone zamówienia

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
30.09.2020
Termin składania ofert: 20.11.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.47.2020
Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
24.09.2020
Termin składania ofert: 02.10.2020 10:50
O.Sz.D-3.2413.39a.2020
Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych na sieci dróg krajowych
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
23.09.2020
Termin składania ofert: 18.11.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.11.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
17.09.2020
Termin składania ofert: 02.11.2020 9:45
O.ZG.D-3.2413.12.2020
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 24 DO GRANICY MIASTA GORZÓW WLKP.; CZĘŚĆ NR 2: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 OD M. ŚWIĘTOJAŃSKO DO SKRZYŻOWANIA Z DK 24; CZĘŚĆ NR 3: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO M. CHEŁMSKO; CZĘŚĆ NR 4: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA ODCINKU OD WĘZŁA SKWIERZYNA ZACHÓD DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 22
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
21.09.2020
Termin składania ofert: 08.10.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.45.2020
Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) - Rozbiórka wiaduktu nad drogą nr 142 w ciągu drogi krajowej nr 3 w km ok. 85+300
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
16.09.2020
Termin składania ofert: 23.10.2020 9:30
O.ZG.D-3.2413.11.2020
Usługa wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktów: 1. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760,00 do km 50+000,00” oraz 2. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000,00 do km 71+533,00”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
16.09.2020
Termin składania ofert: 05.01.2021 9:00
O.Ki.D-3.2413.17.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa obwodnicy Starachowic w ciągu DK 42 oraz z udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i buduj.
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
09.09.2020
Termin składania ofert: 21.10.2020 10:00
O.GD.KP-8.2410.03.2020
Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
03.09.2020
Termin składania ofert: 11.09.2020 10:50
O.Sz.D-3.2413.39.2020
Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych na sieci dróg krajowych
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
01.09.2020
Termin składania ofert: 16.09.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.44.2020
Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział Szczecin
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
28.08.2020
Termin składania ofert: 30.09.2020 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.18.2020
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) w Rejonie Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2024 r. w podziale na 6 części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
24.08.2020
Termin składania ofert: 16.11.2020 10:00
O.GD.KP-6.2410.02.2020
Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
20.08.2020
Termin składania ofert: 08.09.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.43.2020
Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 159+800 w miejscowości Strączno
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
07.08.2020
Termin składania ofert: 25.08.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.16.2020.az
„Remont mostu przez rzekę Kamienna w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 51+626, w miejscowości Brody Iłżeckie”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.08.2020
Termin składania ofert: 07.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.8.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
05.08.2020
Termin składania ofert: 30.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.9.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
03.08.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.20.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH NA STANOWISKACH ODKRYTYCH PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ, ZADANIE 3: WĘZEŁ SZEMUD (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ GDYNIA WIELKI KACK (Z WĘZŁEM) z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.08.2020
Termin składania ofert: 03.09.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.24113.29.2020
Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich w latach 2021 - 2024 na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Szczecinie z podziałem na 7 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
31.07.2020
Termin składania ofert: 23.09.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.28.2020
Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz z dokumentacją geologiczną oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
31.07.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.19.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH NA STANOWISKACH ODKRYTYCH PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ, Zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem) z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.07.2020
Termin składania ofert: 04.11.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.25.2020
„Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie robót na węźle Kijewo”.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
21.07.2020
Termin składania ofert: 29.07.2020 10:50
O.Sz.D-3.2413.40.2020
Wykonanie usług sprzątania pomieszczeń wew. budynków i terenów zewnętrznych , świadczone w obiektach GDDKiA Oddział w Szczecinie, zlokalizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego z podziałem na 15 części
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
21.07.2020
Termin składania ofert: 24.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.42.2020
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej DK 13, odc. od km 4+200 do km 6+540” w ramach zadania inwestycyjnego, tj.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem)”.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
16.07.2020
Termin składania ofert: 18.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.34.2020
wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny sprawności systemu odwodnieniowego wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonych pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla drogi S6 na odcinku Goleniów – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa, wykonanie pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla obwodnicy Szczecinka w ciągu S11, obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S6, DK 31 na odcinku Nowe Brynki-Czepino oraz badanie jakości ścieków bytowych z miejsc obsługi podróżnych oraz badanie jakości ścieków przemysłowych z obwodu utrzymania drogi wraz z opracowaniem i analizą wyników badań
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.07.2020
Termin składania ofert: 28.09.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.26.2020
Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne - Odcinek 1 - od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne /bez węzła/”.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.07.2020
Termin składania ofert: 23.07.2020 10:50
O.Sz.D-3.2413.21a.2020
„Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz znaków aktywnych zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie – Rejon Szczecinek”.
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
14.07.2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.36.2020
Analiza porealizacyjna w zakresie pomiaru stężenia zanieczyszczeń powietrza wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 odcinek Goleniów–Płoty”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
13.07.2020
Termin składania ofert: 13.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.35.2020
Wykonanie monitoringowych pomiarów hałasu i analizy porealizacyjnej obejmującej określenie rzeczywistego oddziaływania na klimat akustyczny wraz z opracowaniem wyników” z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
10.07.2020
Termin składania ofert: 12.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.19a.2020
Monitoring poinwestycyjny wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Szczecin – Koszalin” oraz „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11 w podziale na 4 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
03.07.2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.37.2020
Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
03.07.2020
Termin składania ofert: 21.07.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.33.2020
Remont nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem lewoskrętu w m. Mścice od km 36+160 do km 38+703 o długości 2,543 km w ciągu drogi krajowej Nr 11
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
29.06.2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.31.2020
Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
26.06.2020
Termin składania ofert: 29.07.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.32.2020
„Zimowe utrzymanie dróg w latach 2020-2023 /trzy sezony zimowe/ w administracji Oddziału GDDKiA w Szczecinie z podziałem na 20 części”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
22.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zad pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”
usługi GDDKiA Szczecin
26.05.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 0+665 do km 6+400 oraz od km 14+300 do 18+606 wraz z odcinkiem S11
usługi GDDKiA Szczecin
25.05.2020
Termin składania ofert: 25.06.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.19.2020
Wykonanie monitoringu przyrodniczego poinwestycyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11) - na odcinku Obwodnica Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11 - Etap III na odcinku od Ronda Trzebiatowskiego do Ronda „Janiska
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
20.05.2020
Termin składania ofert: 05.06.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.30.2020
„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo - Rozbiórka budynku stacji diagnostycznej dla pojazdów samochodowych wraz z częścią hotelową znajdujący się na działce nr 576/8 obręb Przybiernów 2”.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
05.05.2020
Termin składania ofert: 08.07.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.10.2020
CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE WRAZ ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ NR 1 REJON W RZESZOWIE OUA DĘBICA, CZĘŚĆ NR 2 REJON W KROŚNIE
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
04.05.2020
Termin składania ofert: 08.06.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.24.2020
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 2 części: Część 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Gwda Część 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Wierzchowo.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
29.04.2020
Termin składania ofert: 07.05.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.37.2020
Usługi w zakresie napraw, konserwacji oraz prac związanych utrzymaniem i eksploatacją budynków w siedzibach Oddziału przy ul. Siemiradzkiego 5a, ul. Gajowej 6, ul. Św. Marcin 66/72, Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe i jego teren ul. Hawelańska 12
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
23.04.2020
Termin składania ofert: 28.05.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.18.2020
Utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg krajowych: nr S-3, 6, 10, 11, 13, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 37 w latach 2020/2023 – 22 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
23.04.2020
Termin składania ofert: 27.05.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.22.2020
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica /bez węzła/ – odcinek Węzeł Kijewo/bez węzła/ – Dąbie – węzeł Rzęśnica/bez węzła/ – wykonanie nasadzeń
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
16.04.2020
Termin składania ofert: 26.05.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.11a.2020
Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – kanał technologiczny
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.04.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.12a.2020
Usługa zagospodarowania terenów przyległych, drzewa, krzewy, trawniki - obwodnica Wałcza w ciągu S10
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.04.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.19.2020
Monitoring poinwestycyjny wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Szczecin – Koszalin” oraz „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11” w podziale na 3 zadania
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.04.2020
Termin składania ofert: 18.05.2020 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.21.2020
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz znaków aktywnych zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie - 6 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
03.04.2020
Termin składania ofert: 27.05.2020 12:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.20.2020
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica /bez węzła/ – odcinek węzeł Kijewo/bez węzła/ – Dąbie – węzeł Rzęśnica/bez węzła/ – dokończenie budowy przejścia ekologicznego nad autostradą A-6 wraz z ogrodzeniem autostrady.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
01.04.2020
Termin składania ofert: 27.05.2020 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.5.2020
Przegląd i czyszczenie separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, Oddział w Szczecinie na lata 2020–2022 – 6 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
16.03.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.16/17.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami z podziałem na dwie części: Część 1: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, Odcinek 1 Świnoujście - Dargobądz (bez węzła)”. Część 2: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, Odcinek 2 Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
18.02.2020
Termin składania ofert: 06.04.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.6.2020
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań w liniach rozgraniczenia na terenie następujących inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście – Troszyn” „Budowa drogi ekspresowej S10 od A6 (Szczecin)- Piła- Bydgoszcz – Toruń-Płońsk S7 na odcinku realizacyjnym Szczecin – Piła „Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku realizacyjnym Koszalin – Bobolice” „Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku realizacyjnym Bobolice – Szczecinek” „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu DK31” „Budowa DK31 odcinek węzeł Radziszewo A6/31 /z węzłem/ - Gryfino” „Rozbudowa DK22 na odcinku realizacyjnym Człopa – Wałcz wraz z budową obwodnicy m. Rusinowo” „Rozbudowa DK22 na odcinku realizacyjnym granica woj. Lubuskie – Człopa” „Rozbudowa DK22 na odcinku realizacyjnym Ostrowiec – Szwecja” „Budowa obwodnicy m. Wałcz wciągu DK22” „Budowa obwodnicy m. Szwecja w ciągu DK22” „Budowa obwodnicy m. Człopa w ciągu DK22” „Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Stargard w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Drawsko Pomorskie w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Złocieniec w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Biały Bór w ciągu DK20/25” „Budowa DK10 na odc. realizacyjnym granica państwa (Lubieszyn) – Mierzyn” „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów