viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAUdzielone zamówienia

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
18.12.2020
Termin składania ofert: 22.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2414.2.2020.jo
„Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi w podziale na 8 zadań”
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
16.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 29.12.2020 11:00
O.Gd.F-2.2413.29.2020
Usługa przejęcia, przechowywania, obsługi i niszczenia dokumentów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.22a.2020
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica /bez węzła/ - odcinek Węzeł Kijewo/bez węzła/ - Dąbie – węzeł Rzęśnica/bez węzła/ – wykonanie nasadzeń
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
14.12.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.32.2020
Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
14.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.17.2020.29
Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Lipna”
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
14.12.2020
Termin składania ofert:
O.GD.KP-14.2410.14.2020
„Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
11.12.2020
Termin składania ofert:
O.GD.KP-10.2410.16.2020
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
09.12.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.31.2020
Utrzymanie i administrowanie systemem wspomagającym zarzadzanie ruchem na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w m. Korczowa
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
09.12.2020
Termin składania ofert: 15.01.2021 10:00
O.GD.KP-11.2410.12.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
09.12.2020
Termin składania ofert: 17.12.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.139.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: elektrycznej i elektroenergetycznej dla zadania: „Budowa oświetlenia drogowego i zasilania urządzeń BRD w obszarze węzła Bralin w ciągu drogi S-8”.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
09.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 22.12.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.35.2020
Obsługa biurowo-administracyjna GDDKiA Oddziału w Białymstoku przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PT POIiŚ – wsparcie Zespołu Kierownika Projektu” z podziałem na 8 zadań
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
07.12.2020
Termin składania ofert: 16.02.2021 9:45
O.PO.D-3.2411.137.2020
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
07.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 18.12.2020 11:00
O.Ł.D3.2413.13.2020.ig
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby GDDKiA Oddział w Łodzi w podziale na 8 zadań
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
07.12.2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.54.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn: „Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20”.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:45
O.PO.D-3.2411.134.2020
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.48.2020
Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 (II postępowanie)
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.50.2020
Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 (II postępowanie)
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 16.12.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.136.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Ujście – Chodzież (Oleśnica)
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
04.12.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2410.2.2020
Regionalny Projekt Wdrożeniowy realizowany w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 (RPW KSZRD E1) w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR w Strykowie.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.52.2020
Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 13.01.2021 11:00
O.Gd.KP-9.2410.08.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 29.01.2021 10:00
O.GD.KP-12.2410.11.2020
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
01.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.66.2020
„Projekt i budowa dodatkowych urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.11.2020
Termin składania ofert: 04.01.2021 10:50
O.Sz.D-3.2413.56.2020
Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa infrastruktury drogowej na granicznym, początkowym odcinku autostrady A6 oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad ww. przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
30.11.2020
Termin składania ofert: 25.01.2021 11:00
O.Gd.I-1.2413.26.2020
KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OBWODNICY SZTUMU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 55
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.11.2020
Termin składania ofert: 25.01.2021 10:00
O.GD.KP-11.2410.10.2020
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
27.11.2020
Termin składania ofert: 10.12.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.127.2020
Usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Kaliszu, Obwodu Drogowego w Kaliszu i Obwodu Drogowego w Pleszewie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
24.11.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.56.2020
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór’’ (z węzłem)’’Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Łukowisko” o długości około 18,026 km.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.11.2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.125.2020
Usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Kępnie, Obwodu Drogowego w Kępnie i Obwodu Drogowego w Ostrzeszowie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
13.11.2020
Termin składania ofert: 16.12.2020 11:00
O.LU.D-3.2410.02.2020.ap
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)”.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
10.11.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.57.2020
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór’’ (z węzłem)’’Odcinek VIII od km ok 598+216 do km ok 610+722 o długości około 12,506 km
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
10.11.2020
Termin składania ofert: 07.01.2021 10:00
O.GD.KP-8.2410.07.2020
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
06.11.2020
Termin składania ofert: 16.11.2020 10:50
O.Sz.D-3.2413.55.2020
Monitoring poinwestycyjny wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów – Koszalin oraz „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11 w podziale na 2 części
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
04.11.2020
Termin składania ofert: 21.12.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.13.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki - Malewice
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
04.11.2020
Termin składania ofert: 11.12.2020 9:45
O.ZG.D-3.2413.15.2020
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN.: „ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OBWODNICY STRZELEC KRAJEŃSKICH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
04.11.2020
Termin składania ofert: 13.01.2021 11:00
O.Gd.KP-9.2410.09.2020
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.10.2020
Termin składania ofert: 09.11.2020 10:50
O.Sz.D-3.2413.53.2020
Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny sprawności systemu odwodnieniowego wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonych pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla drogi S6 na odcinku Goleniów - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa, wykonanie pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla obwodnicy Szczecinka w ciągu S11, obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S6, DK 31 na odcinku Nowe Brynki-Czepino oraz badanie jakości ścieków bytowych z Miejsc Obsługi Podróżnych oraz badanie jakości ścieków przemysłowych z Obwodu Utrzymania Drogi wraz z opracowaniem i analizą wyników badań
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
30.10.2020
Termin składania ofert: 11.12.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.50.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn: „Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31”.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
27.10.2020
Termin składania ofert: 02.12.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.116.2020
Gromadzenie i udostępnienie danych o ruchu pojazdów w wybranych lokalizacjach Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu (SCPR) w ciągach dróg krajowych na terenie działania GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2021-2024.
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
28.10.2020
Termin składania ofert: 03.12.2020 11:00
O.GD.KP-13.2410.05.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
23.10.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.59.2020
„Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Ząbki” (bez węzła) – węzeł „Zakręt” (bez węzła) od km ok. 3+600 do km ok. 13+782”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
21.10.2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.12.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: 1) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki 2) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
21.10.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.12.2020.dpw
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Wykonanie zabezpieczeń fizycznych przestrzeni pomiędzy pomostami sąsiadujących obiektów mostowych, będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Łodzi, przeciw upadkowi osób z wysokości”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
20.10.2020
Termin składania ofert: 20.11.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.48.2020
Zbieranie i wywóz do utylizacji: padłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności lub odpadów pochodzenia zwierzęcego lub padłych ptaków z pasów drogowych dróg krajowych i innych terenów będących w zarządzaniu przez GDDKiA O/Szczecin – 5 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
19.10.2020
Termin składania ofert: 25.11.2020 10:00
O.GD.KP-6.2410.06.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części. Część nr 1: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła); Część nr 2: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
19.10.2020
Termin składania ofert: 16.12.2020 11:00
O.GD.KP-13.2410.04.2020
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.10.2020
Termin składania ofert: 22.10.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.115.2020
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami remontowymi na drodze krajowej nr 11
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
09.10.2020
Termin składania ofert: 05.01.2021 9:00
O.Ki.D-3.2412.22.2020.jr
Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77
roboty budowlane GDDKiA Kielce powyżej progów
06.10.2020
Termin składania ofert: 21.10.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.49.2020
Wymiana i ustawienie barier ochronnych i innych urządzeń BRD na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie – 5 zadań
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
06.10.2020
Termin składania ofert: 21.10.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.113.2020
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu - Rejon Leszno
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych