viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiARok 2020

08-01-2020

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2020

Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji zamówień publicznych, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Programu Budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Tekst zarządznia, załącznik

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie warunków i procedury podłączenia istniejących obiektów obsługi uczestników ruchu do rozbudowanych i przebudowanych dróg klasy S lub rozbudowanych i przebudowanych dróg niższej klasy do parametrów drogi klasy S. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie opracowania stretegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik.

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania zespołu do spraw oceny i zatwierdzania umów, które mogą być zawarte z podmiotami prowadzącymi obiekty obłusgi uczestników ruchu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie organizacji wyboru partnera prywatnego dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznego zarządzania dokumentacją w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2020 roku sprawie dokonywania objazdów dróg krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 kwietnia 2020 roku sprawie polityki rachunkowości w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 maja 2020 roku zmieniające zarądzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad i zakresu działania Centralnego Zasobu Danych w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Programu Budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie instryukcji DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I - Roboty drogowe. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 maja 2020 roku w zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa GDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia Procedury organizacji zagranicznych podróży służbowych w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie pełnomocnictw i upoważnień, które mogą być udzielane w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany obszarów działania GDDKiA w Katowicach i Krakowie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i zakresu działania Centralnego Zasobu Danych w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA w Katowicach i Krakowie. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie pomocniczych urządzeń kancelaryjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie powierzenia Oddziałowi GDDKiA w Katowicach realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała na odcinku II węzeł "Oświęcim" z (węzłem) - Dankowice. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzeniazałącznik

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia blankietów korespondencyjnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzeniazałącznik

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2020 roku uchylające zarządzenie w sprawie organizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2020 roku uchylające zarządzenie w sprawie "Wytycznych w sprawie dokumentów sprawozdawczych i planistycznych z działalności obornnej w GDDKiA". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 września 2020 w sprawie powierzenia Oddziałowi GDDKiA w Białymstoku przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia reagulaminu organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których może odbywać się przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia kategorii VI oraz warunków przejazdu po drogach krajowych pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia kategorii V lub VI. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2020 r. w sprawie formularzy wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg, dla których zarzadcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2020 r. w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2020 r. w sprawie standardów zimowego utrymania dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyboru partnera prywatnego dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 października 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji ze spółką GTC S.A. mających na celu zmianę umowy zawartej pomiędzy GTC S.S. a Multiconsult Sp. z o.o. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenia nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania oraz planów funkcjonowania przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA w Białymstoku, Kielcach i Warszawie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznego zarządzania dokumentacją w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenia nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wiaduktu WA244P na węźle Łódź Północ w ciągu jezdni prawej autostrady A1 w km 293,728, nad autostradą A2. Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenia nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenia nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenia nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji, przez GDDKiA zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 zł (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenia nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. Tekst zarządzenia, załącznik nr 1 (schematy - wysoka rozdzielczość), załącznik nr 2 (schematy - wysoka rozdzielczość)

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Kielcach, Lublinie i Warszawie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia reagulaminu udzielania zamówień publicznych w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2020 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Białymstoku, Kielcach i Warszawie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania zasad i zakresu działania Centralnego Zasobu Danych w GDDKiA. Tekst zarządzenia