viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAZamówienia publiczne

Postępowania wszczęte od dnia 1 stycznia 2021 r. (tzw. nowe Pzp)

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w GDDKiA:

Platforma zakupowa, jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s;
 • komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.

Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Rejestracja umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem poniższego linku: https://gddkia.eb2b.com.pl/contractor-registration.html 

 

Przypominamy, że: 

 • w przypadku tzw. postępowań unijnych:
  • oferty
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Przypominamy zatem, iż do udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób, składających w imieniu wykonawcy ww. oświadczenia, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także - dla zapewnienia prawidłowości obsługi tego procesu - odpowiednie przeszkolenie pracowników.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

 

 • w przypadku tzw. postępowań krajowych:
  • oferty
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Przypominamy zatem, do udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób, składających w imieniu wykonawcy ww. oświadczenia, w kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, a także - dla zapewnienia prawidłowości obsługi tego procesu - odpowiednie przeszkolenie pracowników:


Postępowania wszczęte przed dniem 1 stycznia 2021 r. (tzw. stare Pzp)


Informujemy, że do dnia 1 stycznia 2021r. w GDDKiA postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

 • o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r. (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ 
 • pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych są prowadzone na dotychczasowych zasadach. 

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021r. będzie możliwy poprzez stronę www.archiwum.gddkia.gov.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” 

 

Przetargi Centrali i Oddziałów GDDKiA realizowane w oparciu o ustawę Pzp

Zamówienia publiczne aktualne

ZOBACZ

Zamówienia publiczne rozstrzygnięte

ZOBACZ