viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

 • Podpisanie umowy na opracowania projektowe dla S10 Piła - Wyrzysk

  07-09-2018

  W dniu 7 września 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowania projektowe obejmujące Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (MdDŚU) wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU), Koncepcja Programowa (KP).

 • Ponad 16 kilometrów przebudowy drogi krajowej nr 92.

  06-09-2018

  Zakończył się pierwszy etap rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odc. gr. woj. (Trzciel) – Miedzichowo – Bolewice. Zakres inwestycji obejmował  prace związane ze wzmocnieniem nawierzchni ponad 16 kilometrowego odcinka DK92, co wynikało z potrzeby dostosowania drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.  Drugi etap rozbudowy na w/w odcinku zaplanowany jest na lata 2019/2020 i obejmował będzie budowę ścieżek pieszo-rowerowych.  

 • Do końca roku mają powstać kolejne trzy sygnalizacje na DK11 w Wielkopolsce.

  05-09-2018

  GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na  zaprojektowanie i budowę  kolejnych sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Płytnica, Dobrzyca i Gościejewo w ciągu drogi krajowej nr 11. Wykonawca wyłoniony z przetargu będzie miał czas do końca grudnia br. na zamontowanie sygnalizacji. Termin składania ofert cenowych mija 18 września br.

 • Nowa ścieżka na DK15 .

  29-08-2018

  Można korzystać  z ponad 3,5 kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Zduny – Krotoszyn.

 • Do końca roku powstaną 4 nowe sygnalizacje świetlne w Wielkopolsce.

  27-08-2018

  GDDKiA na podstawie zatwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury Programów Inwestycyjnych ogłosiło postępowania przetargowe na zaprojektowanie i budowę długo wyczekiwanych sygnalizacji świetlnych w następujących miejscach w Wielkopolsce:

 • Spotkanie z podwykonawcami - sierpień 2018 r.

  24-08-2018

  Zapraszamy na kolejne spotkanie z Podwykonawcami  w ramach  „Otwartych Drzwi” które odbędzie się  27 sierpnia  2018 r. w godzinach od 15:00 do 17:00. w biurze GDDKiA Oddział w Poznaniu przy ul. Gajowej 6.

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo – Garzyn.

  23-08-2018

  GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe  na opracowanie dokumentacji projektowej, której  celem jest  rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo – Garzyn  długości około 8 kilometrów wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowaniem dostępności do drogi. Termin składania ofert mija 2 października br.  Kolejnym etapem będzie sprawdzenie ofert i wybór Wykonawcy oraz zawarcie umowy.  Na etapie projektowania GDDKiA  zorganizuje spotkania z biurem projektów, przedstawicielami Samorządów i wspólnie zostaną wypracowane optymalne rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania.

 • Prace projektowe na DK25

  14-08-2018

  Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji na rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin. Umowa z Wykonawcą została zawarta 7 października 2016 r. i opiewa na prawie 8 mln zł. Opracowano warianty przebiegu trasu, każdy długości ok 68 km.

  Początek projektowanego odcinka drogi krajowej nr 25 stanowi dowiązanie do przekroju dwujezdniowego drogi krajowej nr 25 obwodnicy Konina w Gminie Stare Miasto, natomiast koniec to dowiązanie do przekroju dwujezdniowego przed zrealizowanym węzłem „Ostrów Wlkp. Wschód” z drogą S11.

 • Kierowcy i mieszkańcy Wronczyna mogą korzystać z przejazdu poprzecznego na węźle „ Mosina”.

  03-08-2018
  GDDKiA

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Wykonawca skończył roboty drogowe i mostowe na w/w węźle. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Kolejny krok został wykonany, teraz prace będą skoncentrowane na ciągu głównym oraz obiektach w ciągu S5.  Planowany termin oddania do użytkowania S5 odc. Poznań- Wronczyn na zasadzie przejezdności to IV kwartał br.

 • Ostatnie kontrole na węźle Mosina.

  02-08-2018

  Trwa kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w związku z planowanym oddaniem do ruchu przejazdu poprzecznego przez węzeł Mosina w ciągu  drogi ekspresowej S5  na odcinku Poznań -Wronczyn.Dodatkowo jutro służby GDDKiA przeprowadzą audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na obiekcie. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przejazd zostanie udostępniony dla kierowców. Planujemy że wprowadzenie nowej organizacji ruchu nastąpi w nocy z piątku na sobotę, ponieważ w ten sposób zminimalizujemy utrudnienia z tym związane.