viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWydział Technologii – Laboratorium Drogowe

06-09-2017

LABORATORIUM – akredytacja PCA nr AB 1549

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowego sprawuje nadzór nad jakością wykonywanych robót przy budowie i utrzymaniu dróg i mostów oraz autostrad administrowanych przez GDDKiA.

 

Laboratorium wykonuje pomiary w terenie i badania materiałów w oparciu o aktualne Normy i Wytyczne, przy użyciu nowoczesnego i zgodnego z wymaganiami wyposażenia pomiarowego.

 

Zatrudnia wykwalifikowany i kompetentny personel, posiadający doświadczenie teoretyczne, a także praktyczne zdobyte w trakcie realizacji największych inwestycji drogowych. Gwarantuje to uzyskanie wiarygodnych i miarodajnych wyników badań spełniających oczekiwania Klienta.

 

GDDKiA

Siedziba Wydziału Technologii w Jaworznie

 

Laboratorium realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistycznych Zespołów:

  • Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych (T-1.1) – wykonuje badania lepiszczy asfaltowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, zagęszczonych warstw nawierzchni bitumicznych;
  • Zespół Betonu i Materiałów Wiążących (T-1.2) – wykonuje badania mieszanek betonowych, stwardniałego betonu, betonowych i kamiennych prefabrykowanych elementów drogowych, cementu oraz mieszanek związanych hydraulicznie;
  • Zespół Diagnostyki Nawierzchni (T-1.3) – wykonuje badania diagnostyczne nawierzchni drogowych bitumicznych i betonowych w zakresie cech eksploatacyjnych, takich jak: równość podłużna i poprzeczna, szorstkość; badania oznakowania poziomego i pionowego w zakresie widzialności i odblaskowości, badania nośności i zagęszczenia podłoża i warstw konstrukcyjnych, rozpoznania konstrukcji nawierzchni;
  • Zespół Gruntów i Geotechniki (T-1.4) – wykonuje badania gruntów podłoża, materiałów do budowy nasypów, kruszyw i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi, polowe badania podłoża gruntowego i robót ziemnych oraz badania materiałów do zimowego utrzymania dróg;
  • Zespół Kruszyw (T-1.5) – wykonuje badania właściwości kruszyw w zakresie przydatności do mieszanek mineralno-asfaltowych, produkcji betonu oraz mieszanek związanych i niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy lub nawierzchni.

 

GDDKiA

 

Informujemy, że w Laboratorium od 2013 r. obowiązuje wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony uzyskaniem w 2015 roku certyfikatu akredytacji o numerze AB 1549 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.   
Certyfikat ten stanowi formalne  potwierdzenie kompetencji laboratorium do świadczenia usług badawczych oraz gwarancję rzetelności wykonywanych badań materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych do budowy dróg i mostów.

Aktualne informacje dotyczące posiadanego zakresu akredytacji znajdują się na stronie PCA

 

 

 

 

Dane kontaktowe:

GDDKiA Oddział w Katowicach

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Drogowców 6

43-600 Jaworzno

 

Sekretariat:                                   

Tel: 32 614 23 60

fax: 32 614 23 70

e-mail: kat_lab@gddkia.gov.pl