viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAStan Budowy Dróg

 • Droga ekspresowa S 52, Północna Obwodnica Krakowa

  28-02-2020

  oddział: Kraków

  długość: 14,462 km

  obecny etap: realizacja

  wartość projektu: 1 815 000,0 tys. zł brutto

   

  Etap zrealizowany:

   

  15.01.2016r. - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa”.

  30.11.2016r. - Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  uchylająca i zmieniająca w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15.01.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa”.

  15.02.2017r - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie przenosząca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15.01.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” udzieloną na rzecz Województwa Małopolskiego, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, działający przez pełnomocnika – Dyrektora Oddziału.

  16.11.2017r. - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa węzła Modlnica w ciągu drogi S52 wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

  18.12.2017r. –posiedzenie ZOPI oraz KOPI

  13.11.2019 – podpisanie umowy z Wykonawcą, Konsorcjum firm: Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt A. Ş, Mosty Łódź S.A., Gűlermak Sp. z o.o.

  09.05.2019r. – podpisanie umowy z Konsorcjum firm: INKO Consulting Sp. z o.o., Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem.

   

  Etap w realizacji:

   

  2.01.2020 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Małopolskiego dla odcinka pn. : Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Część II – odcinek od km 7+013,34 (Zielonki – wschód) do km 14+130,11 (Batowice – wschód).

  31.01.2020 r. złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla odcinka I od km 2+134 (Modlnica) do km 7+013 (Zielonki)) drogi ekspresowej S52 „Północna Obwodnica Krakowa”.

  27.02.2020 r. - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Część II – odcinek od km 7+013,34 (Zielonki – wschód) do km 14+130,11 (Batowice – wschód).

   

  II. Opis inwestycji:

   

  1. Przebieg drogi

   

  Projektowany odcinek drogi ekspresowej S52 zlokalizowany jest na terenie woj. małopolskiego, powiatu krakowskiego, gminy Wielka Wieś, gminy Zielonki, miasta Kraków. Stanowi fragment drogi ekspresowej S52 Cieszyn – Bielsko Biała – Kraków.

  Odcinek I obejmuje dostosowanie do parametrów klasy S odcinka od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica.

  Odcinek II obejmuje projekt i budowę drogi klasy S na odcinku od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice. Zakres Kontraktu został dowiązany do zakresu węzła Kraków Mistrzejowice, realizowanego w ramach odrębnego Kontraktu S7 Widoma – Kraków.

   

   

         2. Podstawowe parametry techniczne

   

  • długość odcinka: 14,462 km, w tym: 2,135 km (odc. I.), 12,327 km (odc. II.)

  • klasa techniczna drogi:  S (ekspresowa)

  • prędkość projektowa: 80 km/h

  • prędkość miarodajna: 100 km/h

  • ilość jezdni: 2

  • szerokość jezdni:

                  dla odc. I.: 9,5 m (2x3,50 + 2,5 m pas awaryjny)

                  dla odc. II.: 13,0 m (3x3,50 + 2,5 m pas awaryjny)

  • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami: min. 5,0 m dla odc. II, min. 4,0 m dla odc. I

  • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – min. 2,0 m

  • obciążenie -115 kN/oś

   

        3. Zakres inwestycji

  Odcinek I obejmuje dostosowanie do parametrów klasy S odcinka od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica wraz z budową 1 łącznicy na węźle Modlniczka.

   

  Odcinek II obejmuje budowę drogi klasy S na odcinku od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice wraz z węzłami drogowymi Zielonki, Węgrzce, Batowice, przebudową dróg poprzecznych, budową dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, tunele, przepusty), oraz infrastruktury technicznej i urządzeń ochrony środowiska.

   

        4. Wariantowanie przebiegu drogi

  Początek projektowanej północnej obwodnicy Krakowa we wszystkich rozpatrywanych wariantach, zlokalizowany jest na terenie gminy Wielka Wieś za istniejącymwęzłem „Modlnica”.Koniecna węźle Mistrzejowice .

  Początkowo rozważano trzy warianty :

  Wariant I o długości około11,6 km , wariant II o długości ok 11,9 km i wariant IIIo długościokoło 14,3 km.Wariant IIzostał usunięty z dalszych analiz ze względuna znaczącą ingerencję w zabudowę miejscowości Zielonki .

  Do dalszej analizypozostały warianty I i III . Dodatkowo wariantowano przebieg trasy w rejonie węzła Batowice . W tamtej lokalizacji powstała hala produkcyjna. Wariant 1 przebiegu Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) został zmieniony na odcinku od km:9+823 do km:11+498, tak by nie kolidował z nowopowstałym obiektem, przesuwając przebieg POK w stronę północną.

   

  Po uzyskaniu przez Marszałka decyzji środowiskowej przeniesiono prawa do decyzji na rzecz GDDKIA 

   

          5. Obiekty inżynierskie

   

  Trasa projektowanej drogi S52 przecina w sposób bezkolizyjny wszystkie drogi poprzeczne przy

  wykorzystaniu 29 obiektów inżynierskich: 7 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 16 wiaduktów w ciągu innych dróg niż ekspresowa, 4 mostów i 2 tuneli. Tunele będą wykonywane metodą odkrywkową i górniczą. Ograniczenia terenowe określone linią wyznaczoną w decyzji środowiskowej oraz konieczność budowy dwupasowych dróg dojazdowych po obu stronach POK spowodowała konieczność budowy pionowych ścian wykopów przy wykorzystaniu murów oporowych (ponad 4 km).

   

          6. Węzły

   

  - rozbudowa istniejącego węzła Modlnica

  - budowa węzłów: Zielonki, Węgrzce, Batowice

   

  III. Ochrona środowiska

  Ekrany akustyczne zostały przewidziane wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego. Ewentualne zabezpieczenia terenów planowanych pod zabudowę rozpatrywane będą w kolejnych etapach, w miarę zagospodarowywania tych terenów. Budowa urządzeń ochronnych spowoduje obniżenie poziomów hałasu komunikacyjnego w środowisku i tym samym znaczną poprawę standardu klimatu akustycznego w sąsiedztwie trasy. Ekrany zlokalizowane będą możliwie najdalej od istniejących budynków, a najbliżej źródła hałasu, w celu zapewnienia maksymalnej efektywności działania.

  Przewiduje się budowę ekranów pełnych i przezroczystych.

  Na ekranach przezroczystych umieszczone zostaną pionowe czarne pasy o szerokości 2 cm w odstępie 10 cm w celu zapewnienia widoczności ekranu dla ptaków.

   

  Zostanie wykonanych 7 przejść  dla zwierząt : przejścia dolne dla dużych i średnich zwierząt  oraz przejścia dolne dla płazów i małych zwierząt.

  W przepustach zapewnione zostaną półki dla płazów oraz lądowe pasy po obu stronach cieków. Przewiduje się zastosowanie płotków ochronno- naprowadzających  o długości od 100 do 200 m z każdej strony przejścia.

  Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach   i   (na obszarach szczególnie wrażliwych)  - w separatorach.

  Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych.

  Wykonane zostaną nasadzenia zastępcze  w  ilości  min.1000 szt. drzew i krzewów .

  W ramach działań minimalizujących skutek wycinki drzew i potencjalnej utraty miejsc lęgowych zostanie zawieszonych 40 budek lęgowych dla  małych ptaków.

   

   

  IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

   

  Zadanie zostało podzielone na 2 etapy:

  Etap 1 – rozbudowa odcinka I, czyli Modlnica – Modlniczka

  Etap 2 – budowa odcinka II, drogi ekspresowej S52 węzeł Modlnica – węzeł Mistrzejowice

  W pierwszej kolejności rozpoczęte zostaną prace Etapu 2, natomiast prace Etapu 1 (dużo mniejszy zakres)  zostaną rozpoczęte później.

   

   

   

   

   

 • Budowa obwodnicy Skawiny, w ciągu DK44

  26-02-2020

  oddział: Kraków

  długość: 2,45 km

  obecny etap – w realizacji


  wartość projektu: 71 200,0 tys. zł

 • Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator, w ciągu drogi krajowej nr 28

  09-11-2018

  oddział: Kraków

  długość: 2.1 km

  obecny etap:  w przetargu

 • Budowa dwujezdniowej drogi DK47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ

  04-09-2018
  W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi : Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

 • S52 Beskidzka Droga Integracyjna

  20-04-2018
  Opis S52 BDI znajduje się pod tym adresem wraz z załącznikami: Link
 • Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79

  29-09-2017
  Projektowana budowa obwodnicy obejmuje swym zasięgiem miejscowości, przez które przebiega droga krajowa nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów).

 • Budowa dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ

  29-09-2017
  Zakres inwestycji obejmuje budowę : dwujezdniowej drogi klasy GP o długości 16,136 km, o szerokości jezdni 2x3,50m, czterech węzłów drogowych: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe, 22 obiektów inżynierskich ( mosty, wiadukty, estakady ).

 • Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej.

  08-11-2016

  oddział: Kraków

  długość – 6,918 km

  obecny etap – w realizacji

  wartość projektu: 145 171 000,00 zł brutto

 • S7 Kraków - Rabka Zdrój, odcinek Lubień-Naprawa

  27-06-2016
 • S7 Kraków - Rabka Zdrój, na odcinku Skomielna Biała – Chabówka oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP od Rabki Zdroju do Chabówki

  27-06-2016
  Na 6,1 km odcinku S7 Skomielna Biała – Chabówka oprócz dwujezdniowej drogi wybudować trzeba m.in. dwa węzły drogowe „ Skomielna Biała” i „Zabornia”, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich ( wiadukty, estakady ), w tym najdłuższy, liczący 992 metry, oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle „Skomielna”.