viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAWydziały i rejony

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Robert Kubicki - Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 25 07

e-mail: rkubicki@gddkia.gov.pl

Anna Daca - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 22 209 23 72

e-mail: adaca@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Agnieszka Wiercioch - Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 23 60

e-mail: awiercioch@gddkia.gov.pl

 

Wydział Prawny

Wojciech Kowalewski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 23 16

e-mail: wkowalewski@gddkia.gov.pl

Agnieszka Orska - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 22 209 24 86

e-mail: aorska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji

Małgorzata Tarnowska - Główny Specjalista

tel. +48 22 209 23 19

e-mail: mtarnowska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Łukasz Podobas - Główny Specjalista

tel. +48 22 209 23 43

e-mail: lpodobas@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Paweł Jaskowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 24 34

e-mail: pjaskowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Anna Badyda - p.o. Naczelnika Wydziału

tel. +48 22 209 23 10

e-mail: abadyda@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Jerzy Słowik - Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 24 21

e-mail: jslowik@gddkia.gov.pl

Marcin Giżyński - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 22 209 24 19

e-mail: mgizynski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Monitorowania Inwestycji Drogowych

Bartłomiej Ratyński - Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 25 06

e-mail: bratynski@gddkia.gov.pl

Bogumiła Błaszczyk - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału

tel. +48 606 632 549

e-mail: boblaszczyk@gddkia.gov.pl

 

Zespoły Kierowników Projektów

 

Marcin Sieklucki - Kierownik Projektu

tel. +48 728 893 269; 694 484 462;606 618 024

e-mail: msieklucki@gddkia.gov.pl

 

Iwona Wadecka – Kierownik Projektu

tel. +48 22 209 24 44

e-mail: iwadecka@gddkia.gov.pl

 

Łukasz Wacławski - Kierownik Projektu

tel. +48 22 209 25 16

e-mail: lwaclawski@gddkia.gov.pl

 

Ewa Gniwek – Kierownik Projektu

tel. +48 22 209 24 05

e-mail: egniwek@gddkia.gov.pl

 

Mariusz Popławski – Kierownik Projektu

tel. +48 22 209 24 38

e-mail: mapoplawski.pl

 

Marek Mroziński – p.o. Kierownika Projektu

tel. +48 22 209 24 14

e-mail: mmrozinski@gddkia.gov.pl

 

Witold Kubieniec – Kierownik Projektu

tel. +48 22 209 25 19

e-mail: wkubieniec@gddkia.gov.pl

 

Antoni Muziński – Kierownik Projektu

tel. +48 22 209 24 41

e-mail: amuzinski@gddkia.gov.pl

 

Maciej Buczyński - Kierownik Projektu

tel. +48 22 209 24 84

e-mail: mbuczynski@gddkia.gov.pl

 

Paweł Kraszewski – Kierownik Projektu

tel. +48 22 209 24 60

e-mail: pkraszewski@gddkia.gov.pl

 

Marcin Gromek – Kierownik Projektu

tel. +48 22 209 24 28

e-mail: mgromek@gddkia.gov.pl

 

Anna Mazurek - Kierownik Projektu

tel. +48 887 123 771

e-mail: annamazurek@gddkia.gov.pl 

 

Magdalena Cielebąk - Jezierska - Kierownik Projektu

tel. +48 22 209 24 23

e-mail: mjezierska@gddkia.gov.pl 

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg

Patryk Lis - Naczelnik Wydziału

Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35 c

sekretariat tel. 22 701-50-20 wew. 11

tel. +48 22 701 50 20 wew. 15

e-mail: labwaw@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Utrzymania i Doskonalenia Systemu Zarządzania

Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35 c

tel. +48 22 701 50 20 wew. 10

e-mail: labwaw@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Jarosław Wrzosek – Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 24 04

e-mail: jwrzosek@gddkia.gov.pl

Teresa Konarzewska – Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 22 209 23 70

e-mail: tkonarzewska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Iwona Lutomirska – Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 23 47

e-mail: ilutomirska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Bartłomiej Niedziółka – Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 23 05

fax +48 22 209 23 22

e-mail: bniedziolka@gddkia.gov.pl

Jacek Szczepański – Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 22 209 23 07

e-mail: jszczepanski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Adam Wiącek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 23 29

fax +48 22 209 24 69

e-mail: awiacek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Piotr Chałka - Naczelnik Wydziału

tel./fax +48 22 209 24 45

e-mail: pchalka@gddkia.gov.pl

Paweł Cok - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału

tel. +48 209 23 95

e-mail: pcok@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo - Księgowy

Ewa Jasieńska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 24 07

e-mail: ejasienska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji

Emilia Filipkowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 22 209 23 80

e-mail: efilipkowska@gddkia.gov.pl

Andrzej Kaliszuk - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 22 209 23 77

e-mail: akaliszuk@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Marta Olszyna - p.o. Naczelnika Wydziału

tel. +48 22 209 23 63

e-mail: molszyna@gddkia.gov.pl

 

 

Rejon w Bożej Woli

Daniel Woźniak - Kierownik Rejonu

Boża Wola 18A

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775 27 64, fax. +48 22 775 73 76

e-mail: bozawola@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Garwolinie

Magdalena Lacek - Kierownik Rejonu

Al. Legionów 9A

08-400 Garwolin

tel. +48 25 682 41 59, fax. +48 25 682 41 59

e-mail: garwolin@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Grójcu

Bożena Olszewska - Kierownik Rejonu

ul. Niepodległości 22

05-600 Grójec

tel. +48 48 664 20 71, fax. +48 48 664 24 75

e-mail: grojec@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Mińsku Mazowieckim

Adam Kulma - Kierownik Rejonu

ul. Polowa 2

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. +48 25 758 39 16, fax. +48 25 758 67 61

e-mail: minsk@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Mławie

Wojciech Piechuta - Kierownik Rejonu

ul. Graniczna 1A

06-500 Mława

tel. +48 23 654 49 20, fax. +48 23 654 49 20

e-mail: mlawa@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Ostrołęce

Andrzej Skoneczny - Kierownik Rejonu

ul. Stacha Konwy 24

07-410 Ostrołęka

tel. +48 29 760 36 43, fax. +48 29 760 36 43

e-mail: ostroleka@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Ostrowi Mazowieckiej

Antoni Dziekoński - Kierownik Rejonu

Stawek

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. +48 29 644 12 67, fax. +48 29 745 33 25

e-mail: ostrow@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Ożarowie Mazowieckim

Karol Kantor - Kierownik Rejonu

Poznańska 300

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. +48 22 722 32 79, fax. +48 22 722 30 96

e-mail: ozarowmaz@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Płocku

Wojciech Celmer - Kierownik Rejonu

Ślepkowo Szlacheckie 22

09-451 Radzanowo

tel. +48 24 268 86 64, fax. +48 24 262 84 40

e-mail: plock@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Płońsku

Artur Śpiewak - Kierownik Rejonu

Poczernin 37

09-142 Załuski

tel. +48 23 662 20 13. fax. +48 23 662 25 87

e-mail: plonsk@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Przasnyszu

Łukasz Lewandowski - wykonujacy czynności Kierownika Rejonu

ul. Piłsudskiego 195

06-300 Przasnysz

tel. +48 29 752 24 70, fax. +48 29 752 24 70

e-mail: przasnysz@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Radomiu

Dariusz Antonkiewicz - Kierownik Rejonu

ul. Spacerowa 10

26-660 Jedlińsk Wsola

tel. +48 48 321 38 74/75, fax. +48 48 321 30 73

e-mail: radom@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Siedlcach

Szczepan Miroński - Kierownik Rejonu

ul. Brzeska 122

08-102 Siedlce

tel. +48 25 644 64 71, fax. +48 25 644 67 28

e-mail: siedlce@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Zwoleniu

Grzegorz Machnio - Kierownik Rejonu

ul. Perzyny 108

26-700 Zwoleń

tel. +48 48 676 38 62, fax. +48 48 676 24 69

e-mail: zwolen@gddkia.gov.pl