viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWydziały i rejony

Centrala

tel. +48 58 511 24 00

Sekretariat

tel. +48 58 511 24 04

faks: +48 58 511 24 05

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

 

Wydział spraw pracowniczych i organizacyjnych

Dorota Sacha - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 30

e-mail: dsacha@gddkia.gov.pl

 

Wydział ds. gwarancji

Piotr Dąbrowski - Naczelnik Wydziału

tel.  +48 58 511 24 83

e-mail: pdabrowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział obsługi prawnej, skarg i wniosków

tel. +48 58 511 24 32

 

Wydział ochrony środowiska

Iwona Miśkiewicz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 97

e-mail: imiskiewicz@gddkia.gov.pl 

Marcin Ryś - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 58 511 24  71

e-mail: mrys@gddkia.gov.pl

 

Wydział planowania

Magdalena Krzemińska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 51 12 434

e-mail: makrzeminska@gddkia.gov.pl

 

Wydział dokumentacji

Stefan Kowalczyk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 39

e-mail: skowalczyk@gddkia.gov.pl

 

Wydział nieruchomości

Maciej Należny - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 56

e-mail: mnalezny@gddkia.gov.pl

 

Wydział technologii i jakości budowy dróg - laboratorium drogowe

tel. +48 58 511 24 80,

faks: +48 58 511 24 98

Radosław Osiński - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 86

e-mail: raosinski@gddkia.gov.pl

Iwona Ogrodowska - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 58 51 12 516

e-mail: iogrodowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział zamówień publicznych

Magdalena Czechowska - Naczelnik Wydziału

 tel. +48 58 511 24 42

e-mail: mczechowska@gddkia.gov.pl

Aneta Kroplewska - Zastępca Naczelnika Wydziału

 tel. +48 58 511 24 68

e-mail: akroplewska@gddkia.gov.pl

 

Wydział dróg i sieci drogowej

Paweł Sobiesiak - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 49

e-mail: psobiesiak@gddkia.gov.pl

 

Wydział bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem

Bartłomiej Banach - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 06

e-mail: bbanach@gddkia.gov.pl

 

Wydział uzgodnień i zagospodarowania przestrzennego

Romana Hordyńska - Naczelnik Wydziału

tel. 58 511 24 25

e-mail: rhordynska@gddkia.gov.pl

 

Wydział mostów

Jarosław Watus - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 20

e-mail: jwatus@gddkia.gov.pl

 

Wydział finansowo-księgowy

Iwona Miętka - Naczelnik Wydziału

tel. 58-51-12-463

e-mail: imietka@gddkia.gov.pl

Patrycja Kłopocka - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. 58-51-12-463

e-mail: pklopocka@gddkia.gov.pl

 

Wydział administracji

Arkadiusz Włodarczyk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 70

e-mail: arwlodarczyk@gddkia.gov.pl

 

Wydział ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa

Andrzej Szyler - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 35

e-mail: aszyler@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. komunikacji społecznej

Piotr Michalski

tel. +48 58 511 24 99

e-mail: pmichalski@gddkia.gov.pl

 

Wydział ds. monitoringu inwestycji drogowych

Michał Czubkowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 885 121 140

e-mail: mczubkowski@gddkia.gov.pl

Wiesława Kuśmierczak - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 604 108 268

e-mail: wkusmierczak@gddkia.gov.pl

 

Zespół kierownika projektu nr 1 (S6 Bożepole Wielkie - Luzino)

Mateusz Mikołajczyk - Kierownik Projektu

tel. +48 885 555 843

e-mail: matmikolajczyk@gddkia.gov.pl

 

Zespół kierownika projektu nr 2 (S6 Luzino - Szemud)

Kinga Gierlach - Kierownik Projektu

tel. +48 608 430 620

e-mail: kgierlach@gddkia.gov.pl

 

Zespół kierownika projektu nr 3 (S6 Szemud - Gdynia)

Paweł Suwisz - Kierownik Projektu

tel. +48 885 555 842

e-mail: psuwisz@gddkia.gov.pl

 

Zespół kierownika projektu nr 4 (DK22 Czarlin - Knybawa)

Agnieszka Uzdowska - Kierownik Projektu

tel. +48 604 950 316

e-mail: aguzdowska@gddkia.gov.pl

 

 

Rejony

 

Rejon w Człuchowie

Kierownik Rejonu: Alicja Marszewska

ul. Wojska Polskiego 1a

77-300 Człuchów

tel. +48 59 834 52 60, +48 59 834 52 61

faks: +48 59 834 24 94 

e-mail: rejon_czluchow@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Gdańsku

Kierownik Rejonu: Tomasz Miler

Zastępca Kierownika Rejonu: Zbigniew Wrzesiński 

ul. Budowlanych 70

80-298 Gdańsk Matarnia

tel: +48 58 342 68 10; +48 58 342 68 11

faks: +48 58 342 68 13

e-mail: rejon_gdansk@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Słupsku

Kierownik Rejonu: Monika Juśkiewicz

ul. Sportowa 28

76-200 Słupsk

tel: +48 59 842 94 93

faks: +48 59 845 29 17

e-mail: rejon_slupsk@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Tczewie

Kierownik Rejonu: Rajmund Kirszenstein

ul. Armii Krajowej 84

83-110 Tczew

tel: +48 58 777 04 50, +48 58 777 04 51

faks: +48 58 777 04 52

e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl