viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWydziały i Rejony

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Naczelnik: Edyta Kijek

tel. +48 52 323 45 07 

e-mail: ekijek@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Jakub Szuflicki

tel. +48 52 323 45 06 

e-mail: jszuflicki@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe

ul. Nowotoruńska 31

85-839 Bydgoszcz

Naczelnik: Jerzy Ptasznik

tel. +48 52 33 34 700

fax: +48 52 33 34 701

e-mail: wtbyd@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik: Monika Matysek

tel. +48 52 323 45 80 

fax: +48 52 323 45 74

e-mail: mmatysek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Radca Prawny: Natalia Kopaczewska
Radca Prawny: Olga Mikulak

tel. +48 52 323 45 34 

e-mail: nkopaczewska@gddkia.gov.pl

e-mail: omikulak@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji 

Julian Drob
tel. +48 52 323 45 67

e-mail: Rzecznik_BYD@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Tomasz Słupinski  

tel. +48 52 323 45 47

e-mail: tslupinski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Naczelnik: Michał Piątkowski

tel. +48 52 323 45 09 

e-mail: mpiatkowski@gddkia.gov.pl  

fax: +48 52 323 45 51

fax: +48 52 323 45 53

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

p.o. naczelnika: Karol Jendrzejczak

tel. +48 52 323 45 03

tel. +48 52 323 45 84

fax: +48 52 323 45 83

e-mail: kjendrzejczak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Naczelnik: Szymon Nierebiński

tel. +48 52 323 45 16

e-mail: snierebinski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Naczelnik: Marek Rzytelewski

tel. +48 52 323 45 72 

fax: +48 52 323 46 07

e-mail: mrzytelewski@gddkia.gov.pl

 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Kierujący Zespołem: Cezary Wijas

tel. +48 52 323 45 37

e-mail: cwijas@gddkia.gov.pl

st. specjalista ds. Informatyki: Mariusz Murawski

tel. +48 52 323 45 60

e-mail: mmurawski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Naczelnik: Lech Grzelczak

tel. +48 52 323 45 82 

fax: +48 52 323 45 89

e-mail: lgrzelczak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Środowiska

Naczelnik: Wojciech Rembacz

tel. +48 52 323 45 63

e-mail: wrembacz@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Naczelnik: Ewa Napierała

tel. +48 52 323 46 14

e-mail: enapierala@gddkia.gov.pl

 

Wydział ds. Monitorowania Inwestycji Drogowych

Naczelnik: Anna Grzegorzewska

tel. +48 323 45 35

e-mail: agrzegorzewska@gddkia.gov.pl

 

Zespoły Kierowników Projektów

 

Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Dworzysko
tel. +48 52 323 45 38

Kierownik: Emilia Szreder

 

Budowa drogi ekspresowej S5 Dworzysko - Aleksandrowo

tel. +48 52 323 45 30

Kierownik: Aleksandra Grugel

 

Budowa drogi ekspresowej S5 Aleksandrowo - Tryszczyn

tel. +48 52 323 46 06

Kierownik: Jan Pocztarek

 

Budowa drogi ekspresowej S5 Tryszczyn - Białe Błota

tel. +48 52 323 4613

Kierownik: Łukasz Szczesik

 

Budowa drogi ekspresowej S5 Białe Błota - Szubin

tel. +48 52 323 45 27 

Kierownik: Sylwester Dobies 

 

Budowa drogi ekspresowej S5 Szubin - Jaroszewo

tel. +48 52 323 45 36

Kierownik: Dariusz Czyżewski

 

Budowa drogi ekspresowej S5 Jaroszewo - granica województwa

tel. +48 52 323 45 27

Kierownik: Sylwester Dobies

 

Budowa obwodnicy Inowrocławia

tel. +48 52 323 45 30

Kierownik: Aleksandra Grugel

 

Budowa estakady i węzła w ciągu DK91 w m. Przechowo 

tel. 48 52 323 45 35

Kierownik: Sebastian Torzewski

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Naczelnik: Ewa Osmańska

tel. +48 52 323 45 19

fax: +48 52 323 45 43

e-mail: eosmanska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji

Naczelnik: Marcin Lis

tel. +48 52 323 45 25

e-mail: malis@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

p.o. naczelnika: Magdalena Wołczek

tel. +48 52 323 45 69

e-mail: mawolczek@gddkia.gov.pl

 

Punkt Informacji Drogowej / PID

tel. +48 52 323 45 10

tel. +48 52 323 45 11

fax: +48 52 323 45 13

e-mail: pid_byd@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Bydgoszczy

OUD Tryszczyn

Osówiec 139

86-014 Sicienko

Kierownik Rejonu: Tomasz Zagrodnik

tel. +48 52 362 98 10

fax: +48 52 362 98 13

e-mail: rdk_bydgoszcz@gddkia.gov.pl                             

                                 

Rejon w Toruniu 

ul. Polna 113

87-100 Toruń

Kierownik Rejonu: Rafał Grzejda

tel. +48 56 658 40 60

fax: +48 56 623 07 09

e-mail: rdk_torun@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Nakle nad Notecią 

ul. Młyńska 5

89-100 Nakło n. Notecią

Kierownik Rejonu: Grzegorz Kowalski

tel. +48 52 386 51 96

e-mail: rdk_naklo@gddkia.gov.pl

 

Rejon we Włocławku 

ul.Chopina 1

87-800 Włocławek

Kierownik Rejonu: Mariusz Żbikowski

tel: +48 54 231 41 15

fax: +48 54 231 43 83

e-mail: rdk_wloclawek@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Świeciu 

ul. Jesionowa 2A

86-100 Świecie

Kierownik Rejonu: Łukasz Suchodolski

tel.: +48 52 332 44 93

fax: +48 52 332 44 89

e-mail: rdk_swiecie@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Inowrocławiu 

88-100 Inowrocław

z siedzibą w Latkowie skr poczt. 11

Kierownik Rejonu: Arkadiusz Dzierbicki

tel. +48 52 357 90 91

fax: +48 52 357 90 92

e-mail: rdk_inowroclaw@gddkia.gov.pl