viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
30.12.2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 10:45
O.PO.D-3.2413.151.2020
Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: - cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - gazowych
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.12.2020
Termin składania ofert: 26.01.2021 10:45
O.PO.D-3.2413.148.2020
Utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów na drogach krajowych w GDDKiA O/Poznań.
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
22.12.2020
Termin składania ofert: 17.02.2021 9:45
O.PO.D-3.2411.147.2020
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
22.12.2020
Termin składania ofert: 21.01.2021 9:45
O.PO.D-3.2413.142.2020
Konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz oświetlenia drogowego na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Nowym Tomyślu
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
18.12.2020
Termin składania ofert: 22.01.2021 9:45
O.PO.D-3.2413.143.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu DK nr 32
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
18.12.2020
Termin składania ofert: 08.02.2021 9:45
O.PO.D-3.2413.145.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu DK nr 12
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
09.12.2020
Termin składania ofert: 17.12.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.139.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: elektrycznej i elektroenergetycznej dla zadania: „Budowa oświetlenia drogowego i zasilania urządzeń BRD w obszarze węzła Bralin w ciągu drogi S-8”.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
07.12.2020
Termin składania ofert: 16.02.2021 9:45
O.PO.D-3.2411.137.2020
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:45
O.PO.D-3.2411.134.2020
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 16.12.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.136.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Ujście – Chodzież (Oleśnica)
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
27.11.2020
Termin składania ofert: 10.12.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.127.2020
Usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Kaliszu, Obwodu Drogowego w Kaliszu i Obwodu Drogowego w Pleszewie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
19.11.2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.125.2020
Usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Kępnie, Obwodu Drogowego w Kępnie i Obwodu Drogowego w Ostrzeszowie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
27.10.2020
Termin składania ofert: 02.12.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.116.2020
Gromadzenie i udostępnienie danych o ruchu pojazdów w wybranych lokalizacjach Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu (SCPR) w ciągach dróg krajowych na terenie działania GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2021-2024.
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
12.10.2020
Termin składania ofert: 22.10.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.115.2020
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami remontowymi na drodze krajowej nr 11
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
06.10.2020
Termin składania ofert: 21.10.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.113.2020
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu - Rejon Leszno
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
29.04.2020
Termin składania ofert: 07.05.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.37.2020
Usługi w zakresie napraw, konserwacji oraz prac związanych utrzymaniem i eksploatacją budynków w siedzibach Oddziału przy ul. Siemiradzkiego 5a, ul. Gajowej 6, ul. Św. Marcin 66/72, Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe i jego teren ul. Hawelańska 12
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych