viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
28.12.2020
Termin składania ofert: 09.02.2021 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.37.2020
Zaprojektowanie rozbudowy dróg krajowych nr 63 i nr 65 w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 29.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2410.17.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: 1) „Projekt i budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8” 2) „Projekt i budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8”
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
09.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 22.12.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.35.2020
Obsługa biurowo-administracyjna GDDKiA Oddziału w Białymstoku przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PT POIiŚ – wsparcie Zespołu Kierownika Projektu” z podziałem na 8 zadań
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
04.11.2020
Termin składania ofert: 21.12.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.13.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki - Malewice
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
21.10.2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.12.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: 1) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki 2) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
23.09.2020
Termin składania ofert: 18.11.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.11.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
28.08.2020
Termin składania ofert: 30.09.2020 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.18.2020
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) w Rejonie Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2024 r. w podziale na 6 części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
05.08.2020
Termin składania ofert: 07.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.8.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
05.08.2020
Termin składania ofert: 30.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.9.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
01.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.BI.D-3.2413.33.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie postępowania ofertowego na podstawie art. 101a ust. 1 pkt. 2 ppkt. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na: Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn odcinka od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła) z odcinkiem drogi krajowej nr 64 wraz z opracowaniem wyników badań, w podziale na części: Część 1. - na stanowisku Sierzputy Młode 2 (AZP 37-75/35), Część 2. - na stanowiskach: Pęza 2 (AZP 35-76/79), Pęza 3 (AZP 35-76/81), Pęza 4 (AZP 35-76/82), Pęza 12 (AZP 35-76/124), Piątnica 14 (AZP 37-75/35)
usługi GDDKiA Białystok