viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
29.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:30
O.ZG.D-3.2411.18.2020
Uzupełnienie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie rozwiązań wskazanych przez audytorów BRD dla zadania pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – od km 176+976 do km 220+966.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
24.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 9:45
O.ZG.D-3.2413.20.2020
BIEŻĄCE UTRZYMANIE LETNIE I ZIMOWE DROGI EKSPRESOWEJ S3 NA ODCINKU WĘZEŁ MYŚLIBÓRZ BEZ WĘZŁA DO WĘZŁA ŚWIEBODZIN PÓŁNOC W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: WĘZEŁ MYŚLIBÓRZ BEZ WĘZŁA SKWIERZYNA ZACHÓD Z WĘZŁEM WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZADKU NA MOP-IE MARWICE WSCHÓD I ZACHÓD ORAZ UTRZYMANIEM OUD W BACZYNIE; CZĘŚĆ NR 2: WĘZEŁ SKWIERZYNA ZACHÓD BEZ WĘZŁA DO WĘZŁA ŚWIEBODZIN PÓŁNOC BEZ WĘZŁA Z UTRZYMANIEM OUD W MIĘDZYRZECZU.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
16.12.2020
Termin składania ofert: 20.01.2021 9:30
O.ZG.D-3.2411.16.2020
„Przebudowa drogi DS.-9. Przejazd pod obiektem PG-23A w km 292+370”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 9:30
O.ZG.D-3.2413.17.2020
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN – SULĘCIN.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 9:45
O.ZG.D-3.2411.15.2020
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN-SULĘCIN”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.12.2020
Termin składania ofert: 15.01.2021 9:30
O.ZG.D-3.2411.17.2020
Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 46+300 do 46+703 w m. Marszów
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
02.12.2020
Termin składania ofert: 14.12.2020 9:45
O.ZG.D-3.2414.3.2020
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno-biurowych administrowanych przez GDDKiA z podziałem na 5 części
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
25.11.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.16.2020
„Sprzątanie w obiektach i przy obiektach należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze” w podziale na 7 części”
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.11.2020
Termin składania ofert: 29.01.2021 9:30
O.ZG.D-3.2411.14.2020
„Rozbudowa drogi krajowej nr 92 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.10.2020
Termin składania ofert: 06.11.2020 9:30
O.ZG.D-3.2411.13.2020
„Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1181F Wilkanowo – Słone”
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.10.2020
Termin składania ofert: 24.11.2020 9:45
O.ZG.D-3.2413.13.2020
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP KAT. I) LISINY ZACHÓD I WSCHÓD ZLOKALIZOWANEGO W KM 218+626 PO PRAWEJ I LEWEJ STRONIE EKSPRESOWEJ S-3
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
14.10.2020
Termin składania ofert: 16.11.2020 9:45
O.ZG.D-3.2414.2.2020
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno-biurowych administrowanych przez GDDKiA z podziałem na 5 części
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
01.09.2020
Termin składania ofert: 10.09.2020 9:30
O.ZG.D-3.2414.1.2020
Dostawa zabudowy cysterny na podwoziu Iveco Daily wraz z przełożeniem systemu badawczego TWO - wykonanie kompletnego fabrycznie nowego pojazdu zgodnie z otrzymanymi wymaganiami na podwoziu dostarczonym przez zamawiającego – 1 szt.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.08.2020
Termin składania ofert: 01.09.2020 9:30
O.ZG.D-3.2411.8.2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego dla inwestycji pod nazwą pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 45+019 do km 45+227 wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu na rzece Złota Struga”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.08.2020
Termin składania ofert: 26.08.2020 9:45
O.ZG.D-3.2411.12.2020
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 29 - separacja kierunków ruchu na odc. węzeł Świecko – terminal
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.07.2020
Termin składania ofert: 17.08.2020 9:30
O.ZG.D-3.2411.11.2020
„Poprawa warunków ruchu na drodze S3 w obrębie węzła Gorzów Wlkp. Południe z DK22 poprzez budowę sygnalizacji akomodacyjnej” - w systemie „projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.07.2020
Termin składania ofert: 11.08.2020 9:45
O.ZG.D-3.2412.5.2020
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 138+407 DO KM 138+924 AL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ W SŁUBICACH - JEZDNIA PIERWSZA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.07.2020
Termin składania ofert: 24.07.2020 9:30
O.ZG.D-3.2413.10.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegających na rozbudowie dróg krajowych w podziale na 2 zadania: ZADANIE NR 1 „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24 (Wałdowice)” ZADANIE NR 2 „Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1327F (kierunek Lubikowo) i z drogą wojewódzką nr 192 (kierunek Goraj)”
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.06.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.9.2020
„Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
24.06.2020
Termin składania ofert: 17.07.2020 9:45
O.ZG.D-3.2411.7.2020
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1327F (KIERUNEK LUBIKOWO) I Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 192 (KIERUNEK GORAJ)”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
24.06.2020
Termin składania ofert: 10.07.2020 9:45
O.ZG.D-3.2411.6.2020
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 24 (WAŁDOWICE)”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.06.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.5.2020
„Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
09.06.2020
Termin składania ofert: 29.06.2020 9:45
O.ZG.D-3.2412.4.2020
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, NA OBSZARZE DZIAŁANIA REJONÓW W GORZOWIE WLKP. I SŁUBICACH
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.06.2020
Termin składania ofert: 19.06.2020 9:45
O.ZG.D-3.2413.8.2020
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA TRZECH ODCINKACH: 1. WĘZEŁ RZEPIN – BOCZÓW OD KM 0+651 DO KM 2+320, 2. STOK – BUCZE OD KM 30+961 DO KM 34+150, 3. BRÓJCE – LUTOL SUCHY OD KM 62+542 DO KM 65+059 ORAZ OD KM 65+507 DO KM 66+780
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.05.2020
Termin składania ofert: 19.05.2020 9:30
O.ZG.D-3.2413.9.2020
REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ZIELONA GÓRA
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.04.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2412.3.2020
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części: Część 1. „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km 2+320”, Część 2. „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok – Bucze od km 30+961 do km 34+150”, Część 3. „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce – Lutol Suchy od km 62+542 do km 65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
27.03.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.7.2020
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTOWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŻARACH
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
19.02.2020
Termin składania ofert: 05.03.2020 9:30
O.ZG.D-3.2413.3.2020
REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ZIELONA GÓRA
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.02.2020
Termin składania ofert: 11.03.2020 9:45
O.ZG.D-3.2411.3.2020
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 29 NA ODCINKU URAD – CYBINKA W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH, POLEGAJĄCA NA ZAPROJEKTOWANIU I WYBUDOWANIU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.02.2020
Termin składania ofert: 16.03.2020 9:30
O.ZG.D-3.2411.2.2020
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na dk 92 w miejscowości Brójce w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na rozbudowie drogi krajowej od km 60+760 do km 62+560”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.03.2020
Termin składania ofert: 07.04.2020 9:45
O.ZG.D-3.2411.4.2020
WYKONANIE OGRODZENIA OCHRONNO-NAPROWADZAJĄCEGO DLA HERPETOFAUNY ORAZ INNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA DROGI EKSPRESOWEJ S3
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.02.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.1.2020
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach wraz ze wszystkimi jej elementami.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
31.01.2020
Termin składania ofert: 25.02.2020 9:45
O.ZG.D-3.2412.2.2020
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REJON: GORZÓW WLKP., CZĘŚĆ NR 2: REJON: SŁUBICE
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.01.2020
Termin składania ofert: 14.02.2020 9:30
O.ZG.D-3.2412.1.2020
Bieżące utrzymanie drogi krajowej nr 18 oraz bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.01.2020
Termin składania ofert: 11.02.2020 9:45
O.ZG.D-3.2411.1.2020
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 112+164 DO KM 112+230 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
02.12.2019
Termin składania ofert: 17.12.2019 9:45
O.ZG.D-3.2412.11.2019
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REJON: GORZÓW WLKP., CZĘŚĆ NR 2: REJON: NOWA SÓL, CZĘŚĆ NR 3: REJON: SŁUBICE, CZĘŚĆ NR 4: REJON: ŻARY
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.11.2019
Termin składania ofert: 02.12.2019 9:30
O.ZG.D-3.2413.10.2019
Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kat. I w podziale na dwie części: Część 1 – MOP Lisiny Wschód i Lisiny Zachód; Część 2 – MOP Racula Wschód.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
24.10.2019
Termin składania ofert: 13.11.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.10.2019
„Remont mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 40+524 w miejscowości Nowogród Bobrzański”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.10.2019
Termin składania ofert: 15.10.2019 9:45
O.ZG.D-3.2414.2.2019
DOSTAWA NOŚNIKA DO URZĄDZENIA POMIAROWEGO TWO DO WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWEGO
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.10.2019
Termin składania ofert: 14.10.2019 9:45
O.ZG.D-3.2414.1.2019
DOSTAWA KOLEINOMIERZA MAŁEGO DO WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWEGO
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.09.2019
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.5.2019
Projekt i budowa dla zadania pn.: „Dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od 1+500 do km 11+860
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
09.08.2019
Termin składania ofert: 12.09.2019 9:30
O.ZG.D-3.2413.8.2019
Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze w podziale na 4 części.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
06.08.2019
Termin składania ofert: 11.09.2019 9:45
O.ZG.D-3.2413.7.2019
KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1- REJON GORZÓW WLKP. CZĘŚĆ NR 2- REJON SŁUBICE
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
01.08.2019
Termin składania ofert: 19.08.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.9.2019
Remont dróg krajowych w podziale na trzy części: Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz od km 6+500 do km 10+000”, Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 – al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”, Część nr 3: „Remont drogi krajowej nr 12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.07.2019
Termin składania ofert: 04.09.2019 9:45
O.ZG.D-3.2413.9.2019
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTOWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŻARACH
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
10.07.2019
Termin składania ofert: 06.08.2019 9:30
O.ZG.D-3.2410R.4.2019
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.07.2019
Termin składania ofert: 23.07.2019 9:45
O.ZG.D-3.2410U.1.2019
„PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN.: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII II ORAZ III DO STANDARDU KATEGORII I PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3: „NIEGOSŁAWICE WSCHÓD”, „NIEGOSŁAWICE ZACHÓD”
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.07.2019
Termin składania ofert: 17.07.2019 9:30
O.ZG.D-3.2411.4.2019
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 12 W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEL W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.06.2019
Termin składania ofert: 30.07.2019 9:45
O.ZG.D-3.2410R.3.2019
PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.06.2019
Termin składania ofert: 12.07.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.8.2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych