viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
22.10.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.11.2015 12:00
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.94.2015
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.10.2015
Termin składania ofert: 26.11.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.85.2015
Dostawa sprzętu komputerowego w tym: Komputery stacjonarne z Monitorem 136 szt, komputery przenośne 33 szt., sieciowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 16 szt
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.10.2015
Termin składania ofert: 25.11.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2015
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z jednostkami podległymi, polegająca na utrzymaniu, serwisowaniu, naprawie, konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowej i urządzeń peryferyjnych oraz dostawa części do urządzeń drukujących
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.10.2015
Termin składania ofert: 23.10.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.83.2015
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 26.10.2015R. - Wymiana pomostu rewizyjnego drewnianego na stalowy (ażurowy) mostu przez rzekę Wisła w m. Góra Kalwaria, droga krajowa nr 50 w km 179+400.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.10.2015
Termin składania ofert: 23.10.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.84.2015
Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na 5 zadań.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.10.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.11.2015 12:00
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D.3.241.80.2015
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”. Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
05.10.2015
Termin składania ofert: 16.11.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.82.2015
Dostawa mobilnych znaków zmiennej treści dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
05.10.2015
Termin składania ofert: 20.10.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.81.2015
„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie usprawnienia odwodnienia drogi nr S-8 w miejscowości Głuchy (w obszarze od km 496+900 do km 497+410)”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.11.2015 12:00
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.73.2015
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW! Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.11.2015 12:00
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.74.2015
Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.09.2015
Termin składania ofert: 22.10.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.78.2015
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na fragmencie przejścia przez m. Wyszków od granicy miasta do drogi krajowej nr 8 ( km 244+190- 246+290 ). Odcinek II budowa wiaduktu wraz z dojazdami od km 245+120 do 245 +650
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.09.2015
Termin składania ofert: 16.10.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.69.2015
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Prace projektowe i roboty związane z inwestycjami: - budowa drogi ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie. Etap II/1: Droga Ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska. Etap II/2: Droga S-2 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Puławska; - budowa drogi ekspresowej S-2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” dł. ok. 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej dł. ok. 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i z węzłem „Marynarska”. Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S-2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
24.09.2015
Termin składania ofert: 07.10.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.64.2015
Zakup i dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35C, w podziale na 9 zadań.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.09.2015
Termin składania ofert: 06.10.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.76.2015
OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA DROGI W POSTACI SIATKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S8 NA OBWODNICY RADZYMINA OD KM 482+300 DO KM 486+700
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.09.2015
Termin składania ofert: 28.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.72.2015
Wykonanie specjalistycznych badań w podziale na 5 zadań na kontraktach: •„Kontynuacja projektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i w/w skrzyżowaniem). Etap I cz.1- odc. Węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II – odc. Węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie Z DW 721”. – zadania 3 i 5, •„Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: węzeł „Powązkowska”-węzeł „Modlińska” zadania 1,2,3,4.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.10.2015 12:00
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D.3.241.49.2015
Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.10.2015 12:00
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.48.2015
Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) - długość odcinka ok. 14,80 km.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.10.2015 12:00
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.47.2015
„Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości odcinka ok. 6,64 km”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.10.2015 12:00
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.71.2015
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
15.09.2015
Termin składania ofert: 23.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.70.2015
Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych będących własnością GDDKiA Oddział w Warszawie.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.09.2015
Termin składania ofert: 20.10.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.68.2015
Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej inwestycji pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, Zadanie I w. Radziejowice - m. Przeszkoda od km 420+100,00 do km 430+000, Zadanie II m. Przeszkoda - w. Paszków od km 430+000 do km 441+621” wraz z opracowaniem wyników badań - Etap II.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
02.09.2015
Termin składania ofert: 16.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.65.2015
Zorganizowanie i przeprowadzeniu zamkniętych dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. „Nowoczesne budownictwo drogowe współfinasowane ze środków POIiŚ – projekt, budowa i eksploatacja” dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.08.2015
Termin składania ofert: 09.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.60.2015
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 09.09.2015R. - Kontynuacja zarządzania projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego –Radziejowice.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.08.2015
Termin składania ofert: 07.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D3.241.59.2015
Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.08.2015
Termin składania ofert: 08.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.63.2015
Remont części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.08.2015
Termin składania ofert: 14.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2015
III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 14.09.2015R. - Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon w Przasnyszu.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.08.2015
Termin składania ofert: 03.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.56.2015
Projekt i przebudowa drogi ekspresowej S8 w zakresie poprawy odwodnienia od km ok. 408+977 do km ok. 413+600 na zadaniu: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odc. granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.08.2015
Termin składania ofert: 27.08.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2015
Wykonanie pomiaru ugięć nawierzchni na sieci dróg krajowych w województwie mazowieckim wraz z analizą wyników.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.08.2015
Termin składania ofert: 25.08.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.57.2015
Wykonanie specjalistycznych badań w podziale na 5 zadań na kontraktach: • „Kontynuacja projektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i w/w skrzyżowaniem). Etap I cz.1- odc. Węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II – odc. Węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie Z DW 721”. – zadania 3 i 5, • „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: węzeł „Powązkowska”-węzeł „Modlińska” zadania 1,2,3,4.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.08.2015
Termin składania ofert: 20.08.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.58.2015
Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej inwestycji pn.: ”Budowa Obwodnicy Iłży na drodze nr 9 od km 0+000 (32+880) do km 7+200 (39+980)” wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.08.2015
Termin składania ofert: 21.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.241.53.2015
„WYKONANIE DIAGNOSTYKI STANU NAWIERZCHNI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA REJESTRACJI I AUTOMATYCZNEJ OCENIE USZKODZEŃ NAWIERZCHNI NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE ODDZIAŁU GDDKIA W WARSZAWIE”.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
06.08.2015
Termin składania ofert: 24.08.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.54.2015
Wykonanie remontu elewacji budynków w Rejonie i Obwodzie Drogowym w Bożej Woli.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.08.2015
Termin składania ofert: 14.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.50.2015
Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dachów, usuwania sopli i oblodzeni na rynnach budynków w Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 7 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
31.07.2015
Termin składania ofert: 17.08.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.52.2015
Wykonanie remontu elewacji i odwodnienia budynku w Rejonie Płock
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.07.2015
Termin składania ofert: 10.09.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.51.2015
Usługi konserwacji i napraw awaryjnych instalacji elektrycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Wydziale Technologii oraz Rejonach i Obwodach Drogowych
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
10.07.2015
Termin składania ofert: 21.08.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.44.2015
Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej inwestycji pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, Zadanie I w. Radziejowice - m. Przeszkoda od km 420+100,00 do km 430+000, Zadanie II m. Przeszkoda - w. Paszków od km 430+000 do km 441+621” wraz z opracowaniem wyników badań - Etap II.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.06.2015
Termin składania ofert: 16.07.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.43.2015
Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego w Poczerninie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.06.2015
Termin składania ofert: 03.07.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.42.2015
II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35C, z podziałem na 11 zadań
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.06.2015
Termin składania ofert: 24.06.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.41.2015
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.06.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.07.2015 12:00
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.37.2015
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW! Projekt i budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
10.06.2015
Termin składania ofert: 25.06.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.35.2015
Remont budynku warsztatowo - magazynowego na Obwodzie Drogowym w Szczęsnej
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.06.2015
Termin składania ofert: 23.07.2015 11:30
: GDDKiA.O.WA.D.3.241.40.2015
ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTARCIA OFERT NA 23.07.2015R. Wsparcie techniczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na 15 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
22.05.2015
Termin składania ofert: 01.06.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.36.2015
Wsparcie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Warszawie w zakresie badań laboratoryjnych oraz prac pomocniczych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1-7
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.05.2015
Termin składania ofert: 08.06.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.28.2015
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w następującym zakresie: 1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości 2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze 3. Roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego w podziale na 6 zadań: Zadanie I – Rejon Boża Wola Zadanie II- Rejon Garwolin, Mińsk, Siedlce Zadanie III-Rejon Grójec, Ożarów Mazowiecki Zadanie IV-Rejon Mława, Płońsk, Płock Zadanie V-Rejon Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów Maz. Zadanie VI-Rejon Radom, Zwoleń
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.05.2015
Termin składania ofert: 10.06.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.34.2015
UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.05.2015
Termin składania ofert: 29.05.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.38.2015
Sukcesywne dostawy wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla Oddziału w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii Laboratorium Drogowe, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów, w terminie 24 miesięcy.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.05.2015
Termin składania ofert: 27.05.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.33.2015
Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych będących na wyposażeniu GDDKiA Oddział Warszawa Wydział Technologii w podziale na 29 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.05.2015
Termin składania ofert: 21.05.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.30.2015
Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP – 11 przy obsłudze realizowanych inwestycji
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.05.2015
Termin składania ofert: 23.06.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.29.2015
Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.04.2015
Termin składania ofert: 15.05.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.27.2015
Wykonanie remontu części jezdnej mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Szelków w km 77+443 drogi krajowej nr 61
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych