viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
08.10.2018
Termin składania ofert: 05.12.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.69.2018
UWAGA! DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.10.2018
Termin składania ofert: 24.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.65.2018
Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim na odcinku Strykowice Górne – Zwoleń.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.10.2018
Termin składania ofert: 31.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.66.2018
UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.10.2018
Termin składania ofert: 22.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.70.2018
Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.10.2018
Termin składania ofert: 14.11.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2018
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 14.11.2018R. Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 53 zadania.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.09.2018
Termin składania ofert: 09.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.68.2018
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)” - w podziale na 5 Zadań
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.09.2018
Termin składania ofert: 17.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.67.2018
UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Budowa kładki pieszo - rowerowej na DK 62 w m. Węgrów w km 291+455
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.09.2018
Termin składania ofert: 12.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.64.2018
Remont pomieszczeń budynku gospodarczo socjalnego Obwodu Drogowego w Poczerninie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.09.2018
Termin składania ofert: 05.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.63.2018
UWAGA!!! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Oddziału w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.09.2018
Termin składania ofert: 08.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.61.2018
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 63 w m. Kowiesy.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.08.2018
Termin składania ofert: 23.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2018
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem).
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
10.09.2018
Termin składania ofert: 25.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.60.2018
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska” (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko” (od km 456+240 do km 466+684)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.09.2018
Termin składania ofert: 11.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2018
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
04.09.2018
Termin składania ofert: 12.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.58.2018
Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w podziale na 5 Zadań
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.09.2018
Termin składania ofert: 18.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.57.2018
Wykonanie remontu dylatacji mostu przez rzekę Bug w m. Skuszew w km 8+836 drogi krajowej nr S 8 d
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.08.2018
Termin składania ofert: 12.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.56.2018
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku Biała Podlaska od węzła „Cicibór” (bez węzła) w km ok. 625+000 - do gr. państwa w km ok. 657+113”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
20.08.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.54.2018
UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.08.2018
Termin składania ofert: 28.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.50.2018
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dostawa materiałów chemicznych do zimowego utrzymania dróg dla Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 4 Zadania
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.08.2018
Termin składania ofert: 26.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.53.2018
Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego, zbieranie i prezentowanie danych z drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury a także konserwacja, przeglądy i naprawy baterii słonecznych i generatorów wiatrowych, drogowych stacji pogodowych, tablic i znaków o zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.08.2018
Termin składania ofert: 29.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.52.2018
Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi i ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na zadania I-IV
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.08.2018
Termin składania ofert: 08.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.51.2018
UWAGA!!! DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
02.08.2018
Termin składania ofert: 10.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.49.2018
Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin w podziale na 3 zadania.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.07.2018
Termin składania ofert: 03.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.44.2018
Koncepcja rozbudowy z analizą możliwości budowy obwodnic drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło od km ok. 85+600 do km ok. 105+230 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
20.07.2018
Termin składania ofert: 01.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.45.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin w podziale na 3 zadania.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 08.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.47.2018
UWAGA!! Zmiana terminu składania i otwarcie ofert. Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km lok 4+441, podpora P1, jezdnia lewa.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.07.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.46.2018
Remont budynku magazynu soli w Poczerninie, w trybie zaprojektuj i buduj.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.07.2018
Termin składania ofert: 28.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.43.2018
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonego terenu w jednostkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 15 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
11.07.2018
Termin składania ofert: 26.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.42.2018
Odtworzenie oświetlenia drogowego na drodze S8 na odcinku od węzła Radzymin do węzła Wyszków i dostosowaniu tego oświetlenia do zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia dróg oraz wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniach łącznic w węźle „Lucynów” z drogą gminną (stary przebieg DK 8).
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.06.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.41.2018
Bieżąca obsługa archiwum zakładowego oraz sukcesywna archiwizacja materiałów archiwalnych kategorii „A”, dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25; Opacz Kolonia ul. Środkowa 35c.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 05.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.40.2018
Remont pomieszczeń na potrzeby budynku OD w Ożarowie Mazowieckim w trybie zaprojektuj i buduj.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.06.2018
Termin składania ofert: 04.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.38.2018
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km lok 4+441, podpora P1, jezdnia lewa
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.06.2018
Termin składania ofert: 16.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.36.2018
UWAGA! III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych nr A2, S2, S8, S79 wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi elementami inżynierskimi na terenie Rejonu w Ożarowie Mazowieckim
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.06.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 02.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.37.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wykonanie usług w zakresie ochrony mienia na Placu Budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka” (Fizyczna ochrona mienia).
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.06.2018
Termin składania ofert: 06.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2018
UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ! Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 50 - obwodnicy Mszczonowa na odcinku od km 2+920 do km 9+220.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.06.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.35.2018
CZWARTA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.06.2018
Termin składania ofert: 26.06.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.34.2018
Remont budynku magazynu soli w Poczerninie w trybie zaprojektuj i buduj.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.06.2018
Termin składania ofert: 19.06.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.33.2018
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie pomiarów sprawdzających dla ww. stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.32.2018
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
01.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.28.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice”.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
25.05.2018
Termin składania ofert: 12.06.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.29.2018
Remont pomieszczeń na potrzeby budynku OD w Ożarowie Mazowieckim w trybie zaprojektuj i buduj.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.05.2018
Termin składania ofert: 18.06.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.27.2018
III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFER ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu: - DK 79 Przejście przez Lipsko Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Mazowieckiej: - S-8a Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Siedlcach: - DK 62 Skrzeszew – Frankopol; - DK 62 Bachorza – Repki odc. 1 Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu: - DK 48 Przejście przez Dobieszyn
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.05.2018
Termin składania ofert: 28.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.26.2018
Remont pomieszczeń parteru budynku administracyjnego w części zajmowanej przez OD w Mińsku Mazowieckim ul. Polowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.04.2018
Termin składania ofert: 15.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.25.2018
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła „Lotnisko” do km do węzła „Puławska” (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko” (od km 456+240 do km 466+684)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.04.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 16.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.23.2018
Realizowanie bieżących usług kurierskich i pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla GDDKiA Oddział w Warszawie oraz w jednostkach podległych w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Warszawa
17.04.2018
Termin składania ofert: 08.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.241.24.2018
Wykonanie remontu budynków na terenie Obwodu Drogowego w Ostrowi Mazowieckiej
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.04.2018
Termin składania ofert: 07.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2018
Odtworzenie oświetlenia drogowego na drodze S8 na odcinku od węzła Radzymin do węzła Wyszków i dostosowaniu tego oświetlenia do zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia dróg oraz wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu łącznic w węźle Lucynów z droga gminną (stary przebieg DK8)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.04.2018
Termin składania ofert: 24.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-21.241.21.2018
Remont i utrzymanie MOP-ów kat. I : Moczydła – A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego, Jędrzejów – A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.04.2018
Termin składania ofert: 28.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2018
Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.04.2018
Termin składania ofert: 11.06.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.20.2018
UWAGA DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.03.2018
Termin składania ofert: 13.04.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.19.2018
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła „Lotnisko” do km do węzła „Puławska” (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko” (od km 456+240 do km 466+684)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych