viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
26.11.2010
Termin składania ofert:
181/2010
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby GDDKiA Oddział w Warszawie - Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze w podziale na zadania I-VI
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
174/2010
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na części I i II, w tym: CZĘŚĆ I - dostawa komputerów przenośnych (notebook) z oprogramowaniem 4 szt.; CZĘŚĆ II - dostawa cyfrowych laserowych sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarka, drukarka, skaner, telefaks) 3 szt.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.11.2010
Termin składania ofert:
179/2010
Usługa instalacji 4 separatorów substancji ropopochodnych oczyszczających ścieki z fragmentu drogi Krajowej nr 2 w rejonie m. Zbuczyn wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.11.2010
Termin składania ofert:
180/2010
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.11.2010
Termin składania ofert:
178/2010
Budowa magazynu na sól w miejscowości Dziekanów Leśny – Rejon Boża Wola
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.11.2010
Termin składania ofert:
172/2010
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby GDDKiA Oddział w Warszawie - Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.11.2010
Termin składania ofert:
171/2010
Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w ramach prac przygotowawczych na potrzeby budowy dróg krajowych i autostrad na terenie dzialalności GDDKiA Oddział w Warszawie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.11.2010
Termin składania ofert:
168/2010
Obsługa Punktu Informacji Drogowej w GDDKiA Oddział w Warszawie oraz kierowanie i nadzór nad pracami przy zimowym utrzymaniu dróg oraz obsługa sprzętu do zud dla sieci dróg krajowych administrowanych przez 14 Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
04.11.2010
Termin składania ofert:
170/2010
WYKONANIE ZBIORCZEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY ULICY ŚRODKOWEJ 35C W MIEJSCOWOŚCI OPACZ KOLONIA.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.11.2010
Termin składania ofert:
161/2010
Usługa instalacji separatora substancji ropopochodnych oczyszczającego ścieki z fragmentu drogi krajowej nr 8 w Markach wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.11.2010
Termin składania ofert:
167/2010
Usługa instalacji czterech separatorów substancji ropopochodnych oczyszczających ścieki z fragmentu drogi Krajowej nr 2 w rejonie m. Zbuczyn wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.11.2010
Termin składania ofert:
166/2010
Budowa ogrodzenia nieruchomości przy ul. Środkowej 35C w miejscowości Opacz Kolonia gm. Michałowice o powierzchni całkowitej działek 13 216 m2
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.10.2010
Termin składania ofert:
164/2010
Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Warszawa-Siedlce-Terespol - projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska zlokalizowanych w km od 595+900 do km 596+000
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.10.2010
Termin składania ofert:
165/2010
"Wykonanie zgodnie z opracowanym projektem nasadzeń zieleni wysokiej przy drodze krajowej 2 na odcinku: koniec obwodnicy Siedlec - granica województwa km 574+600 do 599+487".
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.10.2010
Termin składania ofert:
163/2010
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa palików drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.10.2010
Termin składania ofert:
162/2010
Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Siedlcach
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.10.2010
Termin składania ofert:
131/2010
Zarządzanie Projektem "Budowa skrzyżowania na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z dzielnicą warszawa Bemowo) i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa - Poznań" w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
22.10.2010
Termin składania ofert:
160/2010
POSZERZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA "FALĘCICE" PRZY PZREBUDOWYWANEJ DRODZE NR 7 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU GRÓJEC - BIAŁOBRZEGI OD KM 418+546 DO KM 436+380.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.10.2010
Termin składania ofert:
158/2010
Usługa instalacji czterech separatorów substancji ropopochodnych oczyszczających ścieki z fragmentu drogi Krajowej nr 2 w rejonie m. Zbuczyn wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.10.2010
Termin składania ofert:
157/2010
Remont dachu wiaty stalowej obudowanej, usytuowanej na terenie Obwodu Drogowego w Mszczonowie podległego Rejonowi w Ożarowie Mazowieckim.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
159/2010
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa lemieszy gumowych do pługów odśnieżnych w sezonach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
155/2010
Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.10.2010
Termin składania ofert:
153/2010
Wykonanie naprawy kompleksowej (głównej) 20 szt. pługów odśnieżnych jednolemieszowych z wymianą sterowania i okładnicy stalowej na okładnicę z tworzywa sztucznego.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
156/2010
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim. Szczegółowy opis robót zawarty został w załączniku Pt. Opis przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.10.2010
Termin składania ofert:
149/2010
Wykonanie rozbudowy sieci teleinformatycznej i elektrycznej
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.10.2010
Termin składania ofert:
151/2010
Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych nr 57 i 60 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.10.2010
Termin składania ofert:
154/2010
Zimowe utrzymanie, sprzątanie i wykaszanie traw i chwastów z pasa drogowego drogi S 8 od węzła Konotopa (w. Mory) do węzła Prymasa Tysiąclecia
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
15.10.2010
Termin składania ofert:
152/2010
Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Bożej Woli
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
15.10.2010
Termin składania ofert:
150/2010
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg do GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 2 zadania: 1. Dostawa siatki przeciwśnieżnej 2. Dostawa palików drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.10.2010
Termin składania ofert:
146/2010
ZIMOWE UTRZYMANIE I SPRZĄTANIE DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, DROGI NR 2,2A I 50 NA ODCINKACH UTRZYMYWANYCH PRZEZ OBWÓD DROGOWY W SOCHACZEWIE W SEZONACH: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 I 2013/2014.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.10.2010
Termin składania ofert:
132/2010
Dostawa kruszywa naturalnego (piasku) do zimowego utrzymania dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Warszawie w sezonach: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 w podziale na 15 zadań: 1. Zadanie nr 1 Rejon w Bożej Woli, O. D. w Bożej Woli. 2. Zadanie nr 2 Rejon w Bożej Woli, O. D. w Dziekanowie. 3. Zadanie nr 3 Rejon w Bożej Woli, O. D. w Radzyminie. 4. Zadanie nr 4 Rejon w Garwolinie, O. D. w Garwolinie. 5. Zadanie nr 5 Rejon w Garwolinie, O. D. w Kołbieli. 6. Zadanie nr 6 Rejon w Garwolinie, O. D. w Trojanowie. 7. Zadanie nr 7 Rejon w Grójcu, O. D. w Szczęsnej. 8. Zadanie nr 8 Rejon w Mińsku Maz., O. D. w Zawiszynie. 9. Zadanie nr 9 Rejon w Ożarowie Maz., O. D. w Ożarowie Maz. 10. Zadanie nr 10 Rejon w Ożarowie Maz., O. D. w Łazach. 11. Zadanie nr 11 Rejon w Ożarowie Maz., O. D. w Mszczonowie. 12. Zadanie nr 12 Rejon w Ożarowie Maz., O. D. w Sochaczewie. 13. Zadanie nr 13 Rejon w Płocku, O. D. w Gostyninie. 14. Zadanie nr 14 Rejon w Zwoleniu, O. D. w Zwoleniu. 15. Zadanie nr 15 Rejon w Zwoleniu, O. D. w Kozienicach.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
12.10.2010
Termin składania ofert:
133/2010
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
135/2010
Naprawa odwodnienia w podziale na: Zadanie I - droga krajowa nr7, Zadanie II - droga krajowa nr62
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.10.2010
Termin składania ofert:
143/2010
Budowa ogrodzenia nieruchomości przy ul. Środkowej 35C w miejscowości Opacz Kolonia gm. Michałowice działki nr ew. 553/4, 554/2 o powierzchni całkowitej działek 13 216 m2
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.10.2010
Termin składania ofert:
145/2010
Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Warszawa-Siedlce-Terespol - projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska zlokalizowanych w km od 595+900 do km 596+000
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.10.2010
Termin składania ofert:
139/2010
Zimowe utrzymanie i sprzątanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku Obwód Drogowy w Gostyninie w sezonach: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 i 2013/2014.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
06.10.2010
Termin składania ofert:
142/2010
Archeologiczne rozpoznawcze badania powierzchniowo-sondażowe na trasie planowanej budowy drogi krajowej S7 na odcinku obwodnicy Radomia od km 0+000 do km 22+ 350.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.10.2010
Termin składania ofert:
134/2010
Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.10.2010
Termin składania ofert:
141/2010
Usunięcie i utylizacja odpadów zwierzęcych kat 1 zmieszanych z odpadami komunalnymi z nielegalnego wysypiska, znajdującego się na terenie miejscowości Anielinek, gm. Jakubów w km. 530+735 Trasy Głównej obwodnicy Mińska Mazowieckiego
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.09.2010
Termin składania ofert:
140/2010
Wykonanie przeglądów i napraw bieżących: solarek, pługów lemieszowych i pługów wirnikowych
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.09.2010
Termin składania ofert:
138/2010
Roboty budowlane związane z: - wzmocnieniem drogi gminnej nr 2 położonej w powiecie wołomińskim na terenie gminy Radzymin w miejscowości Emilianów, - budową chodników w miejscowości Trojany, Ślubów, Niegów, - budową dwóch zatok autobusowych w węźle Trojany, - budową drogi dojazdowej do działek nr 94,95,96 w Trojanach, - budową oświetlenia w Ślubowie, w ciągu przebudowanej drogi ekspresowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.09.2010
Termin składania ofert:
136/2010
Remont chodników w ciągu drogi krajowej nr 8 w miejscowości Marki
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.09.2010
Termin składania ofert:
137/2010
Przedmiotem zamówienia jest: Czyszczenie kanalizacji deszczowej na drodze krajowej Nr 8 w m. Marki od km 469+686 do km 474+168.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
118/2010
Utrzymanie pionowego oznakowania i urzadzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 5 zadań Zadanie I - na drogach Rejonów: Mława, Przasnysz, Ostrołęka, Zadanie II - na drogach Rejonów: Mińsk Maz., Siedlce, Ostrów Maz., Zadanie III - na drogach Rejonów: Grójec, Ożarów Maz., Zadanie IV - na drogach Rejonów: Garwolin, Radom, Zwoleń, Zadanie V - na drogach Rejonó: Boża Wola, Płońsk, Płock
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
24.09.2010
Termin składania ofert:
116/2010
Serwis i naprawa pojazdów silnikowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 19 zadań: 1. Zadanie nr 1 Oddział w Warszawie, 2. Zadanie nr 2 Rejon w Bożej Woli, 3. Zadanie nr 3 Rejon w Garwolinie, 4. Zadanie nr 4 Rejon w Grójcu, 5. Zadanie nr 5 Rejon w Mińsku Maz., 6. Zadanie nr 6 Rejon w Mławie, 7. Zadanie nr 7 Rejon w Ostrołęce, 8. Zadanie nr 8 Rejon w Ostrowi Maz., 9. Zadanie nr 9 Rejon w Ożarowie Maz., 10. Zadanie nr 10 Rejon w Płocku, 11. Zadanie nr 11 Rejon w Płońsku, 12. Zadanie nr 12 Rejon w Przasnyszu, 13. Zadanie nr 13 Rejon w Radomiu, 14. Zadanie nr 14 Rejon w Siedlcach, 15. Zadanie nr 15 Rejon w Siedlcach Obwód Drogowy w Sokołowie Podlaskim, 16. Zadanie nr 16 Rejon w Zwoleniu, 17. Zadanie nr 17 Wydział Technologii 18. Zadanie nr 18 Uniwersalne nośniki "Unimog", 19. Zadanie nr 19 Pługi wirnikowe "Supora"
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
21.09.2010
Termin składania ofert:
129/2010
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń budynków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.09.2010
Termin składania ofert:
130/2010
Dostawa lemieszy gumowych do pługów odśnieżnych w sezonach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.09.2010
Termin składania ofert:
126/2010
Usługi serwisowe kserokopiarek oraz dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do faxów do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.09.2010
Termin składania ofert:
128/2010
Wykonanie przeglądów i napraw bieżących: solarek, pługów lemieszowych i pługów wirnikowych
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.09.2010
Termin składania ofert:
125/2010
Dostawa nowych samochodów osobowych w podziale na 2 zadania. Zadanie I: Dostawa nowych samochodów osobowych klasy średniej niższej. Zadanie II: Dostawa nowego samochodu osobowego klasy średniej.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych