viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
03.06.2011
Termin składania ofert:
51/2011
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych i innych oraz wyznaczonego terenu w Rejonie Ożarowa Mazowieckiego i w Obwodach Drogowych w Sochaczewie, Mszczonowie oraz Łazach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.06.2011
Termin składania ofert:
43/2011
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego dla budowy ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Jabłonny od km 17+501 do km 21+198.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.05.2011
Termin składania ofert:
42/2011
Przedmiotem zamówienia jest Budowa ekranów akustycznych wzdłuż Obwodnicy Sochaczewa w ciągu dróg krajowych: Nr 2 i nr 50
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
24.05.2011
Termin składania ofert:
49/2011
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie naprawy kompleksowej 4 szt. solarek w tym 2 szt. solarek ACOMETIS i 2 szt. solarek EPOKE w podziale na 2 zadania: ZADANIE I – naprawa 2 szt. solarek ACOMETIS, ZADANIE II - naprawa 2 szt. solarek EPOKE.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
46/2011
Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Rejonach i Obwodach Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 38 zadań Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy w Warszawie – nieczystości stałe, Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy w Radzyminie – nieczystości stałe, Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy w Radzyminie – nieczystości płynne, Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy w Trojanowie – nieczystości stałe, Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy w Trojanowie – nieczystości płynne, Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy w Kołbieli – nieczystości płynne, Zadanie nr 7 – Obwód Drogowy w Białobrzegach – nieczystości stałe, Zadanie nr 8 – Obwód Drogowy w Białobrzegach – nieczystości płynne, Zadanie nr 9 – Obwód Drogowy w Bojmie – nieczystości stałe, Zadanie nr 10 – Obwód Drogowy w Bojmie – nieczystości płynne, Zadanie nr 11 – Rejon w Mińsku Mazowieckim – nieczystości stałe, Zadanie nr 12 – Obwód Drogowy w Zawiszynie – nieczystości stałe, Zadanie nr 13 - Obwód Drogowy w Zawiszynie – nieczystości płynne, Zadanie nr 14 – Rejon w Ostrołęce – nieczystości stałe, Zadanie nr 15 – Obwód Drogowy w Różanie – nieczystości stałe, Zadanie nr 16 - Obwód Drogowy w Turzynie – nieczystości stałe, Zadanie nr 17 – Obwód Drogowy w Turzynie – nieczystości płynne, Zadanie nr 18 – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej – nieczystości płynne, Zadanie nr 19 – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej – nieczystości stałe, Zadanie nr 20 – Obwód Drogowy w Sochaczewie – nieczystości stałe, Zadanie nr 21 – Obwód Drogowy w Gostyninie – nieczystości stałe, Zadanie nr 22 – Obwód Drogowy w Gostyninie – nieczystości płynne, Zadanie nr 23 – Rejon w Płońsku – nieczystości stałe, Zadanie nr 24 – Obwód Drogowy w Poczerninie – nieczystości stałe, Zadanie nr 25 – Obwód Drogowy w Poczerninie – nieczystości płynne, Zadanie nr 26 – Obwód Drogowy w Iłży – nieczystości stałe, Zadanie nr 27 – Obwód Drogowy w Iłży – nieczystości płynne, Zadanie nr 28 – Obwód Drogowy w Szydłowcu – nieczystości stałe, Zadanie nr 29 – Obwód Drogowy w Szydłowcu – nieczystości płynne, Zadanie nr 30 – Rejon w Radomiu – nieczystości stałe, Zadanie nr 31 – Rejon w Siedlcach – nieczystości stałe, Zadanie nr 32 – Rejon w Siedlcach – odpady segregacyjne (plastikowe), Zadanie nr 33 – Obwód Drogowy w Łosicach – nieczystości stałe, Zadanie nr 34 – Obwód Drogowy w Łosicach – nieczystości płynne, Zadanie nr 35 – Obwód Drogowy w Sokołowie Podlaskim – nieczystości stałe, Zadanie nr 36 – Zespół Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie – nieczystości stałe, Zadanie nr 37 – Zespół Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie – nieczystości płynne, Zadanie nr 38 – Zespół Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie – recykling (szkło).
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
39/2011
Dostawa 14 szt. cyfrowych laserowych sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
33/2011
Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ożarowie Mazowieckim w zakresie:Zadanie I-Obwód Drogowy w Ożarowie Mazowieckim i w Sochaczewie; Zadanie II-Obwód Drogowy w Łazach; Zadanie III-Obwód Drogowy w Mszczonowie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.05.2011
Termin składania ofert:
41/2011
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie naprawy kompleksowej 4 szt. solarek w tym 2 szt. solarek ACOMETIS i 2 szt. solarek EPOKE w podziale na 2 zadania: ZADANIE I – naprawa 2 szt. solarek ACOMETIS, ZADANIE II - naprawa 2 szt. solarek EPOKE.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.04.2011
Termin składania ofert:
45/2011
Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie realizowanej inwestycji pn.: „Budowa autostrady A-2 od Strykowa do Konotopy na odcinku „C” od km 411+465,80 do km 431+500” w miejscowości Nowy Drzewicz wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.04.2011
Termin składania ofert:
24/2011
Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą krajową nr 61 w ciągu obwodnicy Serocka wraz z ciągiem pieszym zapewniającym obsługę komunikacyjną do najbliższych dróg.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.04.2011
Termin składania ofert:
40/2011
Remont przepustów pod drogami krajowymi: nr 19 w km 165+926 w m. Sarnaki; nr 63 w km 213+326 w m. Ceranów; nr 63 w km 247+149 w m. Bielany.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.04.2011
Termin składania ofert:
38/2011
Dostawa fabrycznie nowych samochodów terenowo-osobowych typu SUV
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
21.04.2011
Termin składania ofert:
29/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przepustu pod drogą krajową nr 62 w km 164+293 w miejscowości Zdziarka
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.04.2011
Termin składania ofert:
31/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.04.2011
Termin składania ofert:
30/2011
Organizacja i przeprowadzenie imprezy sportowo-integracyjnej OLIMPIADA DROGOWCÓW w Józefowie w terminie 27.05 – 29.05.2011.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.04.2011
Termin składania ofert:
37/2011
Uzupełnienie i naprawa wygrodzeń drogi S-8 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.04.2011
Termin składania ofert:
32/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych dla 18 wybranych odcinków dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.04.2011
Termin składania ofert:
34/2011
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.04.2011
Termin składania ofert:
28/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Pomiechówek w km 196+116 drogi krajowej nr 62.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.03.2011
Termin składania ofert:
27/2011
Remont przepustów pod drogami krajowymi: nr 19 w km 165+926 w m. Sarnaki; nr 63 w km 213+326 w m. Ceranów; nr 63 w km 247+149 w m. Bielany
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
24.03.2011
Termin składania ofert:
26/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie bieżącego utrzymania magazynów konstrukcji mostowych z podziałem na zadania 1-6 tj: Zadanie nr 1 bieżące utrzymanie magazynu w m. Baniocha Zadanie nr 2 bieżące utrzymanie magazynu w m. Karczew Zadanie nr 3 bieżące utrzymanie magazynu w m. Kazuń Nowy Zadanie nr 4 bieżące utrzymanie magazynu w m. Łajski Zadanie nr 5 bieżące utrzymanie magazynu w m. Brok Zadanie nr 6 bieżące utrzymanie magazynu w m. Dziurków.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.03.2011
Termin składania ofert:
23/2011
Przeprowadzenie procedury w celu uregulowania stanu prawnego i ustalenia odszkodowania za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji „Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego – etap I” oraz doprowadzenie do ustanowienia prawa trwałego zarządu oraz nabycia nieruchomości w trakcie realizacji w/w inwestycji.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
21/2011
Opracowanie stadium projektu budowlano-wykonawczego tymczasowej przejezdności węzła Puławska wraz z koordynacją sąsiadujących skrzyżowań ciągu ul. Puławskiej w Warszawie będącego częścią zadania pt. budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Konotopa do węzła Puławska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.03.2011
Termin składania ofert:
20/2011
Okresowe pomiary hałasu od drogi ekspresowej S -8 na odcinku Konotopa - Al. Prymasa Tysiąclecia.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
19/2011
Roboty bieżącego utrzymania obiektów mostowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
17/2011
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont mostu w miejscowości Goławin na rowie b/n w km 173+481 drogi krajowej nr 62”. Szczegółowy opis robót zawarty został w załączniku Pt. „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
16/2011
Remont wiaduktów w ciągu drogi nr 85 w km 0+905, km 1+ 227 i km 1+ 862 w miejscowości Modlin
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
18/2011
Dostawy kruszywa naturalnego (piasku) do zimowego utrzymania dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Warszawie w sezonach 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 i 2013/2014 w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1 Rejon w Ożarowie Maz., Obwód Drogowy w Ożarowie Maz., Zadanie nr 2 Rejon w Ożarowie Maz., Obwód Drogowy w Łazach, Zadanie nr 3 Rejon w Ożarowie Maz., Obwód Drogowy w Mszczonowie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
15/2011
Przedmiotem zamówienia jest: Oczyszczanie konstrukcji obiektów mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Zadanie I – Rejon Boża Wola, Zadanie II – Rejon Mińsk Mazowiecki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Pt. „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.02.2011
Termin składania ofert:
14/2011
Remont mostu przez rzekę Bug w miejscowości Wyszków w km 0+191 drogi krajowej nr 62c (dawny km 510+941 drogi krajowej nr 8)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.02.2011
Termin składania ofert:
12/2011
Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
11/2011
Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszowski wraz z obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi krajowej nr 48 w miejscowości Mozolice Duże”. Szczegółowy opis robót zawarty został w załączniku Pt. „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
10/2011
„Serwis i naprawa pojazdów silnikowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 8 zadań: 1. Zadanie nr 1 Rejon w Garwolinie, 2. Zadanie nr 2 Rejon w Ostrowi Maz., 3. Zadanie nr 3 Rejon w Płocku, 4. Zadanie nr 4 Rejon w Radomiu, 5. Zadanie nr 5 Rejon w Siedlcach, 6. Zadanie nr 6 Rejon w Siedlcach Obwód Drogowy w Sokołowie Podlaskim, 7. Zadanie nr 7 Rejon w Zwoleniu, 8. Zadanie nr 8 Rejon w Bożej Woli - Zespół Mostowy".
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.11.-0001
Termin składania ofert:
7/2011
Wykonanie prognozy oddziaływania na otoczenie drogi krajowej S7 - Północny wylot z Warszawy w kierunku Gdańska na odcinku czosnów - Trasa Armii Krajowej w zakresie drgań i wibracji w fazie realizacji i eksploatacji.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.02.2011
Termin składania ofert:
8/2011
Zimowe utrzymanie i sprzątanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Płońsku w sezonach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 w podziale na 2 zadania: Zadanie I – zimowe utrzymanie i sprzątanie dróg Nr 7 i 50 na odcinkach utrzymywanych przez Obwód Drogowy Poczernin 1, Zadanie II – zimowe utrzymanie i sprzątanie dróg Nr 10, 50 i 62 na odcinkach utrzymywanych przez Obwód Drogowy Poczernin 2.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
03.02.2011
Termin składania ofert:
9/2011
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia mostu przez rzekę Bug w km 332+427 drogi krajowej nr 62 w miejscowości Frankopol.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.01.2011
Termin składania ofert:
3/2011
Wykonanie systemowego ogrodzenia trasy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) o sumarycznej długości 2070 metrów w ramach inwestycji: "Budowa drogi ekspresowej S-2 od węzła "Konotopa" do węzła "Puławska" wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł "Lotnisko" z węzłem "MPL Okęcie" i węzłem "Marynarska" - Etap III: POW S2 - odcinek od węzła "Konotopa" (bez węzła) do węzła "Lotnisko" bez węzła.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
24.01.2011
Termin składania ofert:
2/2011
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie raportów z próbnych obciążeń obiektów mostowych na podstawie wyników przekazanych przez Wykonawcę, dotyczy inwestycji „Projekt i budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa” Odcinek C- od km 411+ 465,80 do km 431 + 500,00: Wykonawca – Covec LTD. Odcinek D- od km 431 +500 do km 449 + 100: Wykonawca – Strabag Sp. z o. o. Odcinek E- od km 449+ 100 do km 456 + 239,67: Wykonawca – Budimex S.A.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.01.2011
Termin składania ofert:
4/2011
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych i innych na terenie Rejonów administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 6 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
21.01.2011
Termin składania ofert:
6/2011
Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno wraz z dostarczeniem jej na teren Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1. Rejony w: Bożej Woli, Mławie, Ostrołęce, Płocku, Płońsku, Przasnyszu; Zadanie nr 2. Rejony w: Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej, Siedlcach; Zadanie nr 3. Rejony w: Grójcu, Ożarowie Mazowieckim, Radomiu, Zwoleniu.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.01.2011
Termin składania ofert:
1/2011
Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja systemu monitoringu pracy urządzeń odwadniających wraz z czyszczeniem i konserwacją istniejących elementów grawitacyjnej kanalizacji deszczowej oraz zaprojektowanie, budowa i eksploatacja systemu ostrzegania kierowców o utrudnieniach na trasie S 8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
5/2011
Przedmiotem zamówienia jest „Usunięcie i utylizacja odpadów zwierzęcych kat 1 zmieszanych z odpadami komunalnymi z nielegalnego wysypiska, znajdującego się na terenie miejscowości Anielinek, gm. Jakubów w km. 530+735 Trasy Głównej obwodnicy Mińska Mazowieckiego”.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
05.01.2011
Termin składania ofert:
185/2010
Zimowe utrzymanie i sprzątanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Przasnyszu w sezonach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 w podziale na 2 zadania: Zadanie I – zimowe utrzymanie i sprzątanie drogi Nr 57 na odcinku utrzymywanym przez Obwód Drogowy w Przasnyszu, Zadanie II – zimowe utrzymanie i sprzątanie dróg Nr 57 i Nr 60 na odcinku utrzymywanym przez Obwód Drogowy w Makowie Mazowieckim.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
03.01.2011
Termin składania ofert:
188/2010
Przedmiotem zamówienia jest likwidacja skutków zdarzeń na drogach GDDKiA Oddziału w Warszawie - Pogotowie Interwencyjnego Oczyszczania Dróg, w podziale na 4 zadania: Zadanie I (Glinojeck) drogi utrzymywane przez Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu; Zadanie II (Radzymin) drogi utrzymywane przez Rejony w Bożej Woli, Mińsku Maz. (Obwód Drogowy w Zawiszynie), Ostrołęce, Ostrowi Maz. oraz trasa S8 w Warszawie; Zadanie III (Grójec) drogi utrzymywane przez Rejony w Grójcu, Ożarowie Maz., Radomiu i Zwoleniu; Zadanie IV (Mińsk Maz.) drogi utrzymywane przez Rejony w Garwolinie, Mińsku Maz. (Obwód Drogowy w Bojmiu i Mińsku Maz.) i Siedlcach.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.12.2010
Termin składania ofert:
189/2010
Opracowanie opinii technologicznej dotyczącej określenia przyczyn zniszczeń nawierzchni przebudowanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk km 443+895 do 459+594 i określenie technologii naprawy występujących uszkodzeń
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.12.2010
Termin składania ofert:
169/2010
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza elektroenergetycznego dla budowy drogi ekspresowej A-2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) od węzła Konotopa –do węzła Puławska (długość ok.15 km) wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długości 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska” - Etap II –węzeł Marynarska -węzeł Lotnisko;-Etap III –POW S2 –odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła Lotnisko (bez węzła) zgodnej z wymogami RWE Stoen Operator Sp. z o. o. nr ST-CO/RS/478/2008-ST- W/RS-12/2008 z dnia 2009-02-16 związanej z rozbudową sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku pt. Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.12.2010
Termin składania ofert:
187/2010
Obsługę stacji automatycznego pomiaru ruchu drogowego licznikami: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie ręcznych pomiarów sprawdzających dla stałych stacji pomiarowych Golden River, RPP-5 i RPP-2 na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Warszawie GDDKiA
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.12.2010
Termin składania ofert:
186/2010
Przedmiotem zamówienia jest likwidacja składowiska odpadów wraz z wykonaniem nasypu w rejonie ulicy Tremblanki w dzielnicy Ursynów w Warszawie na terenie budowanej drogi ekspresowej S2 (km 469+035 do km 469+100). Przewiduje się odpady z grupy 17,19 i 20, w tym odpady niebezpieczne, sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r., w sprawie katalogu odpadów. Przewidywana ilość odpadów- około 46 550 m3.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
184/2010
Budowę wiaduktu drogowego o symbolu WD-39A zlokalizowanego w ciągu ulicy Wirażowej w km 1+796,12 (przecięcie osi podpory nr 3 z osią ulicy Wirażowej) nad fragmentem ruin zabytkowego fortu VII Zbarż wraz z zabezpieczeniem fragmentu ruin fortu Zbarż
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.12.2010
Termin składania ofert:
183/2010
Opracowanie opinii technologicznej dotyczącej określenia przyczyn zniszczeń nawierzchni przebudowanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk km 443+895 do 459+594 i określenie technologii naprawy występujących uszkodzeń
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych