viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
15.09.2011
Termin składania ofert:
112/2011
Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
15.09.2011
Termin składania ofert:
109/2011
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.09.2011
Termin składania ofert:
99/2011
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na części I i II, w tym: CZĘŚĆ I - dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem (PC) 49 szt., oraz komputerów przenośnych (notebook) z oprogramowaniem 48 szt.; CZĘŚĆ II - dostawa cyfrowych laserowych sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarka, drukarka, skaner, telefaks) 3 szt. oraz drukarka 42-calowa ploter 1 szt.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
12.09.2011
Termin składania ofert:
107/2011
Zaprojektowanie oraz odbudowa i rozbudowa zniszczonego magazynu soli z wiatą w Zwoleniu
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
101/2011
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie elementów obiektów mostowych i przepustów administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Grójec.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
106/2011
Naprawa stałych stacji ważenia przy drogach krajowych : - Nr 7 (km 315+200 strona prawa) w m. Niepiekła, - Nr 8 (km 411+260 strona prawa) w m. Adamowice
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
89/2011
Aktualizacja projektu organizacji ruchu dla Warszawskiego Węzła Drogowego - stan na maj 2012
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
103/2011
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.09.2011
Termin składania ofert:
104/2011
Przedmiotem zamówienia jest usługa instalacji separatora substancji ropopochodnych oczyszczającego ścieki z fragmentu drogi krajowej nr 8 w Markach wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.09.2011
Termin składania ofert:
100/2011
Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynów na sprzęt i sól zlokalizowanych w: - magazyn materiałów drogowych w m. Serock; - magazyn na potrzeby składowania środków zimowego utrzymania w m. Szczęsna; - magazyn materiałów drogowych w m. Stojadła; - magazyn środków zimowego utrzymania dróg w m. Łazy; - magazyn na sól w m. Iłża
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.09.2011
Termin składania ofert:
102/2011
Przedmiotem zamówienia jest WYMIANA DYLATACJI BITUMICZNYCH NA MOSTACH UTRZYMYWANYCH PRZEZ GDDKiA Oddział w Warszawie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.09.2011
Termin składania ofert:
95/2011
Obsługa Punktu Informacji Drogowej w GDDKiA Oddział w Warszawie oraz kierowanie i nadzór nad pracami przy zimowym utrzymaniu dróg oraz obsługa sprzętu do zud dla sieci dróg krajowych administrowanych przez 14 Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie” w podziale na 5 zadań: Zadanie Nr 1 – Obsługa Punktu Informacji Drogowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz kierowanie i nadzór nad pracami przy zimowym utrzymaniu dróg oraz obsługa sprzętu do zud dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Rejony w Bożej Woli i Ożarowie Maz. Zadanie Nr 2 - Kierowanie i nadzór nad pracami przy zimowym utrzymaniu dróg oraz obsługa sprzętu do zud dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Rejony w Mławie, Ostrołęce i Przasnyszu. Zadanie Nr 3 - Kierowanie i nadzór nad pracami przy zimowym utrzymaniu dróg oraz obsługa sprzętu do zud dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Rejony w Mińsku Maz., Ostrowi Maz. i Siedlcach. Zadanie Nr 4 - Kierowanie i nadzór nad pracami przy zimowym utrzymaniu dróg oraz obsługa sprzętu do zud dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Rejony w Garwolinie, Radomiu i Zwoleniu. Zadanie Nr 5 - Kierowanie i nadzór nad pracami przy zimowym utrzymaniu dróg oraz obsługa sprzętu do zud dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Rejony w Grójcu, Płocku i Płońsku.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
01.09.2011
Termin składania ofert:
94/2011
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Sochaczewa w ciągu dróg krajowych nr 2 i nr 50.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
91/2011
Zimowe utrzymanie, dostawa kruszywa naturalnego (piasku) i sprzątanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Siedlcach (Obwody Drogowe w Siedlcach, Łosicach i Sokołowie Podlaskim) w sezonach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.08.2011
Termin składania ofert:
86/2011
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do Rejonów i Obwodów Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 7 Zadań: Zadanie Nr 1 - Rejon w Bożej Woli - przewidywana ilość oleju opałowego - 50 000 litrów; - Rejon w Bożej Woli, Obwód Drogowy w Warszawie - przewidywana ilość oleju opałowego – 100 litrów Zadanie Nr 2 - Rejon w Garwolinie, Obwód Drogowy w Kołbieli - przewidywana ilość oleju opałowego -22 000 litrów ; - Rejon w Garwolinie, Obwód Drogowy w Trojanowie - przewidywana ilość oleju opałowego – 16 000 litrów Zadanie Nr 3 - Rejon w Ostrowi Maz. - przewidywana ilość oleju opałowego – 35 000 litrów Zadanie Nr 4 - Rejon w Płocku - przewidywana ilość oleju opałowego – 20 000 litrów Zadanie Nr 5 - Rejon w Płońsku - przewidywana ilość oleju opałowego – 33 000 litrów; - Rejon w Płońsku, Obwód Drogowy w Poczerninie - przewidywana ilość oleju opałowego – 37 000 litrów Zadanie Nr 6 - Rejon w Przasnyszu - przewidywana ilość oleju opałowego – 18 000 litrów Zadanie Nr 7 - Rejon w Radomiu, Obwód Drogowy w Szydłowcu - przewidywana ilość oleju opałowego – 13 000 litrów.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
82/2011
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu oraz jego instalacja w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Mińsk Maz. – Siedlce, w miejscowości Marysin w km 538+600 strona prawa i w km 541+200 strona lewa”. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, w skład którego wchodzą m.in.: • stacje do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, dla obu kierunków ruchu • strefa wideorejestracji dla obu kierunków ruchu, • bezprzewodowe łącze internetowe (GPRS/EDGE/UMTS/CDMA) umożliwiające przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z punktu kontroli do serwera GDDKiA i możliwy dostęp do tych danych z punktów (komputerów) wskazanych przez Zamawiającego, jak również z przenośnych komputerów ITD o transmisji danych w czasie rzeczywistym, • znaki pionowe oraz znaki pionowe aktywne o zmiennej treści, • zasilanie wszystkich elementów systemu. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
17.08.2011
Termin składania ofert:
85/2011
Przedmiotem zamówienia jest naprawa stałych stacji ważenia przy drogach krajowych : - Nr 7 (km 315+200 strona prawa) w m. Niepiekła, - Nr 8 (km 411+260 strona prawa) w m. Adamowice
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.08.2011
Termin składania ofert:
77/2011
Sprzątanie pasa drogowego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1. Rejon w Mińsku Mazowieckim - Obwody Drogowe w Mińsku Mazowieckim, Bojmiu i Zawiszynie - Drogi Nr 2,50 i 62 Zadanie 2. Rejon w Płońsku - Obwód Drogowy w Poczerninie - Drogi nr 7 i 50
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
87/2011
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie odwodnienia obwodnicy Serocka branża sanitarna - przepompownie. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Tomie III i IV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.08.2011
Termin składania ofert:
80/2011
Przedmiotem zamówienia jest Dozorowanie Rejonów, Obwodów Drogowych oraz magazynów rezerw państwowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie (Fizyczna ochrona mienia, monitorowanie systemów alarmowych) w podziale na 14 zadań: Zadanie 1 - Rejon w Bożej Woli Zadanie 2 - Rejon w Grójcu Zadanie 3- Rejon w Mińsku Maz. Zadanie 4 – Rejon w Ostrołęce Zadanie 5 – Rejon w Ostrowi Maz. Zadanie 6 – Rejon w Płocku Zadanie 7 – Rejon w Radomiu Zadanie 8 – Rejon w Siedlcach Zadanie 9 – Rejon w Zwoleniu Zadanie 10 – Zespół Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie Zadanie 11 – Rejon w Garwolinie Zadanie 12 – Rejon w Ożarowie Maz. Zadanie 13 – Rejon w Płońsku Zadanie 14 – Obiekty Magazynowe Rezerw Państwowych
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
11.08.2011
Termin składania ofert:
83/2011
Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa pojazdów silnikowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania. 1.Zadanie Nr 1 Rejon Ostrów Maz., 2.Zadanie Nr 2 Rejon Siedlce, 3.Zadanie Nr 3 Rejon Siedlce Obwód Drogowy w Sokołowie Podlaskim, 4.Zadanie Nr 4 Rejon Boża Wola - Zespół Mostowy.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.08.2011
Termin składania ofert:
84/2011
Przedmiotem zamówienia jest: Wykaszanie traw i chwastów z pasa drogowego dróg krajowych Nr 60 i 62 administrowanych przez GDDKiA oddział w Warszawie Rejon w Płocku.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.08.2011
Termin składania ofert:
81/2011
Zimowe utrzymanie, dostawa kruszywa naturalnego (piasku) i sprzątanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Grójcu w sezonach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
04.08.2011
Termin składania ofert:
76/2011
Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego oraz jakości ścieków deszczowych dla drogi ekspresowej S-8 - Trasa Armii Krajowej - od węzła "Konotopa" do węzła " Prymasa Tysiąclecia"
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.08.2011
Termin składania ofert:
79/2011
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg do Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 zadania: ZADANIE I - dostawa siatki przeciwśnieżnej. ZADANIE II - dostawa palików (słupków) drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.07.2011
Termin składania ofert:
73/2011
Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Rejonach i Obwodach Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 15 zadań Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy w Białobrzegach – nieczystości płynne, Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy w Bojmie – nieczystości stałe, Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy w Bojmie – nieczystości płynne, Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy w Zawiszynie – nieczystości stałe, Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy w Zawiszynie – nieczystości płynne, Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy w Turzynie – nieczystości stałe, Zadanie nr 7 – Obwód Drogowy w Turzynie – nieczystości płynne, Zadanie nr 8 – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej – nieczystości płynne, Zadanie nr 9 – Obwód Drogowy w Gostyninie – nieczystości płynne, Zadanie nr 10 – Obwód Drogowy w Szydłowcu – nieczystości płynne, Zadanie nr 11 – Rejon w Siedlcach – nieczystości stałe, Zadanie nr 12 – Obwód Drogowy w Łosicach – nieczystości stałe, Zadanie nr 13 - Obwód Drogowy w Łosicach – nieczystości płynne, Zadanie nr 14 – Zespół Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie – nieczystości płynne, Zadanie nr 15 – Obwód Drogowy w Iłży – nieczystości płynne,
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.07.2011
Termin składania ofert:
70/2011
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów chemicznych do zimowego utrzymania dróg dla Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w zakresie zadań I÷III. Zadania I÷II dostawa soli drogowej, Zadanie III – dostawa chlorku wapnia.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.08.2011
Termin składania ofert:
74/2011
Budowa Laboratorium Drogowego w Warszawie polegająca na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków byłej wytwórni wód „Aretuza” na potrzeby Wydziału Technologii GDDKiA Oddział w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 553/4 i 554/2 w obrębie ewidencyjnym Opacz Kolonia
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.07.2011
Termin składania ofert:
72/2011
Zimowe utrzymanie, dostawa kruszywa naturalnego (piasku) i sprzątanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku, Obwód Drogowy w Sierpcu w sezonach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.07.2011
Termin składania ofert:
71/2011
Zimowe utrzymanie, dostawa kruszywa naturalnego (piasku) o sprzatanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej w sezonach 2011/2012;2012/2013;2013/2014 i 2014/2015
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.07.2011
Termin składania ofert:
68/2011
Opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego dla budowy ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.07.2011
Termin składania ofert:
75/2011
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż Obwodnicy Sochaczewa w ciągu dróg krajowych: Nr 2 i Nr 50.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
36/2011
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług serwisowych sprzętu w tym: sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń sieci wewnętrznej LAN w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie”. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Tomie II i III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
12.07.2011
Termin składania ofert:
69/2011
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie, dostawa kruszywa naturalnego (piasku) i sprzątanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Radomiu (Obwody Drogowe we Wsoli, Szydłowcu, Iłży oraz Baza Materiałowa „Przysucha”) w sezonach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
67/2011
Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja inwestycji „Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków-Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500” (odcinek „C”).
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
63/2011
Zimowe utrzyamnie, dostawa kruszywa naturalnego (piasku) i sprzatanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Mławie w sezonach: 2011/2012;2012/2013;2013/2014 i 2014/2015
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
48/2011
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Pt. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.07.2011
Termin składania ofert:
61/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza, gleb, wód opadowych odprowadzanych do odbiorników oraz w zakresie zachowania nowych nasadzeń oraz wykorzystania przejść dla zwierząt dla drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin-Wyszków od km 485+418 do km 504+274.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.07.2011
Termin składania ofert:
65/2011
Wykonanie stanowiska ważenia pojazdów ciężarowych na placu GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Zwoleniu.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.06.2011
Termin składania ofert:
66/2011
Przedmiotem zamówienia jest Weryfikacja projektu i nadzór inwestorski nad budową kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą krajową nr 61 w ciągu obwodnicy Serocka wraz z ciągiem pieszym zapewniającym obsługę komunikacyjną do najbliższych dróg.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
56/2011
Dostosowanie bazy Obwodu Drogowego w Ożarowie Mazowieckim do aktualnych potrzeb zimowego utrzymania dróg - Budowa budynku garażowo- magazynowego
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
60/2011
Zimowe utrzymanie, dostawa kruszywa naturalnego (piasku) i sprzątanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Siedlcach (Obwody Drogowe w Siedlcach, Łosicach i Sokołowie Podlaskim) w sezonach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
17.06.2011
Termin składania ofert:
44/2011
Zimowe utrzymanie, dostawa kruszywa naturalnego (piasku) i sprzątanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Zwoleniu (Obwody Drogowe w Zwoleniu i Kozienicach) w sezonach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
50/2011
Zimowe utrzymanie, dostawa kruszywa naturalnego (piasku) i sprzątanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Bożej Woli (Obwody Drogowe w Dziekanowie, Bożej Woli i Radzyminie) w sezonach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
15.06.2011
Termin składania ofert:
58/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu murów oporowych w miejscowości Żyrardów w ciągu drogi krajowej nr 50 – etap II wraz z remontem przejść dla pieszych.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
15.06.2011
Termin składania ofert:
55/2011
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.06.2011
Termin składania ofert:
54/2011
Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Zwoleniu
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.06.2011
Termin składania ofert:
53/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Mławie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.06.2011
Termin składania ofert:
52/2011
Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.06.2011
Termin składania ofert:
47/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej budowy drogi krajowej nr S-7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego – etap I od km 487+104,15 do km 506+802,18 z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów