viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
26.04.2012
Termin składania ofert:
20/2012
Wycinka drzew przydrożnych (244 sztuki) oraz zawiezienie pozyskanego z wycinki materiału drzewnego (grubizny) z pasa drogowego na wskazane miejsce składowania tj. Obwody drogowe; OD Siedlce - 145 szt, OD Sokołów Podlaski - 57 szt., OD Łosice - 42 szt.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.04.2012
Termin składania ofert:
18/2012
Okresowe pomiary hałasu od drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.04.2012
Termin składania ofert:
24/2012
„Bieżące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie drogi ekspresowej S8 odc. węzeł Konotopa – węzeł Piłsudskiego w m. Marki wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym drogi ekspresowej w ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018.”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
17.04.2012
Termin składania ofert:
14/2012
Bieżące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 odc. gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego – węzeł Konotopa (od km 411+465,8 do km 456+239,67) wraz z węzłami, skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym autostrady w ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.03.2012
Termin składania ofert:
15/2012
Wykonanie oznakowania poziomego w latach 2012-2013 na drogach krajowych dla których zadania zarządu drogi wykonuje GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na zadania I – IV
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.03.2012
Termin składania ofert:
16/2012
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.03.2012
Termin składania ofert:
12/2012
Oczyszczanie elementów obiektów mostowych i przepustów administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 10 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.11.-0001
Termin składania ofert:
13/2012
Wykaszanie traw, chwastów, samosiejek, drobnych krzaków i odrostów z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie z podziałem na 19 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
24.02.2012
Termin składania ofert:
9/2012
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy rowu Konotopa na długości granicy administracyjnej Miasta Piastowa i Gminy Ożarów Mazowiecki z przekroju jednodzielnego na przekrój dwudzielny, dotyczy inwestycji: Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa - odcinek: E.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.02.2012
Termin składania ofert:
7/2012
Roboty naprawcze i konserwacyjne elementów mostowych i przepustów zlokalizowanych na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.02.2012
Termin składania ofert:
8/2012
Remont mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Kazuń w km 2+205 drogi krajowej nr 85.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.02.2012
Termin składania ofert:
5/2012
Opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S8 na odcinku w. Drewnica – w. Radzymin 2 wraz z elementami umożliwiającymi Zamawiającemu uszczegółowianie Programu - Funkcjonalno - Użytkowego dla drogi ekspresowej S8 na odcinku w. Marki – w. Radzymin 2”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.01.2012
Termin składania ofert:
1/2012
Wykonanie opracowania pt. Określenie przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu DK nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł Drewnica (z węzłem) na drodze S-8 - węzeł Zakręt (bez węzła) na drodze nr 2, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
25.01.2012
Termin składania ofert:
4/2012
Wykonanie przebudowy mostu przez rzekę Ugoszcz w miejscowości Zieleniec w km 267+966 drogi krajowej Nr 50
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
129-2011
Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno oraz emulsji kationowej szybkorozpadowej wraz z dostarczeniem jej na teren Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania:Zadanie nr1-Rejon w Bożej Woli, Mławie, Ostrołece, Płocku, Płońsku, Przasnyszu; Zadanie nr2-Rejon w Garwolinie, Mińsku Maz., Ostrowi Maz., Siedlcach; Zadanie nr3- Rejon w Grójcu, Ożarowie Maz., Radomiu, Zwoleniu; Zadanie nr4-Laboratorium w Warszawie.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.11.-0001
Termin składania ofert:
148/2011
Bieżące utrzyamnie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.01.2012
Termin składania ofert:
3/2012
Serwis i naprawa pojazdów silnikowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 19 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
05.01.2012
Termin składania ofert:
150/2011
Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Rejonach i Obwodach Drogowych GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 39 zadań
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.12.2011
Termin składania ofert:
141/2011
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.12.2011
Termin składania ofert:
142/2011
Dozorowanie Rejonów i Obwodów Drogowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 3 zadania.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.12.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.01.2012 14:00
Termin składania ofert:
140/2011
Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
06.12.2011
Termin składania ofert:
143/2011
Dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg dla GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na dwa zadania
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.11.2011
Termin składania ofert:
139/2011
Dostawa fabrycznie nowych solarek do rozsypu materiałów uszarstniajacych w technologii zwilżania solanką
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.11.2011
Termin składania ofert:
137/2011
Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.11.2011
Termin składania ofert:
135/2011
Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.11.2011
Termin składania ofert:
136/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kanału deszczowego DN400 w ul. Klonowej w Opacz kolonii w Gminie Michałowice kolidującego z budową drogi ekspresowej S2 węzeł Konotopa - węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko- węzeł Marynarska S79 Etap III Południowa Obwodnica Warszawy S2 odcinek od km 456+240 do km 466+684
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.11.2011
Termin składania ofert:
138/2011
Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych „kombi” przeznaczonych na wyposażenie służb drogowych GDDKiA Oddziału w Warszawie.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.11.2011
Termin składania ofert:
134/2011
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.11.2011
Termin składania ofert:
127/2011
Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Radomiu.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.11.2011
Termin składania ofert:
133/2011
Wykonanie naprawy kompleksowej (odbudowy) 11 szt. pługów odśnieżnych jednolemieszowych z wymianą sterowania i odkładnicy stalowej na odkładnicę z tworzywa sztucznego o szerokości 3,2 m
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.11.2011
Termin składania ofert:
126/2011
Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Płocku, Obwód Drogowy w Gostyninie i Ślepkowie Szlacheckim
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.10.2011
Termin składania ofert:
131/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia zbiorników i MOPów przy przebudowywanej drodze S-7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.10.2011
Termin składania ofert:
130/2011
Przedmiotem zamówienia jest: Dozorowanie i monitorowanie obiektów będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 – Monitorowanie sygnałów alarmowych i instalacja CCTV i SSWIN Rejon Płońsk, Obwód Drogowy Poczernin. Zadanie 2 – Ochrona Obiektów Magazynowych Rezerw Państwowych oraz konserwacja systemów alarmowych.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.10.2011
Termin składania ofert:
128/2011
Świadczenie usług prawniczych w zakresie doradztwa oraz zastępstwa procesowego w sprawach postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.10.2011
Termin składania ofert:
125/2011
Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku pt. „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący integralną część niniejszej SIWZ. CPV: 39.83.12.00-8, 39.80.00.00-0, 39.81.30.00-4, 33.76.00.00-5, 39.83.12.10-1, 39.83.16.00-2, 39.83.00.00-9, 31.41.10.00-0.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.10.2011
Termin składania ofert:
123/2011
Wykaszanie traw i chwastów z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Maz., Obwód Drogowy w Stawku i Turzynie
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.10.2011
Termin składania ofert:
115/2011
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa okablowania strukturalnego w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.10.2011
Termin składania ofert:
121/2011
Przedmiotem zamówienia jest: Oczyszczanie elementów obiektów mostowych i przepustów administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Przasnysz. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”. CPV: 90.00.00.00.7
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.10.2011
Termin składania ofert:
122/2011
Likwidacja skutków zdarzeń na drogach – Pogotowie Interwencyjnego Oczyszczania, w podziale na zadania: Zadanie I (Glinojeck) drogi administrowane przez Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu oraz droga Nr 62 na odc. od węzła Modlin do m. Czerwińsk nad Wisłą. Zadanie II (Radzymin) drogi administrowane przez Rejony w Bożej Woli (bez drogi Nr 62 na odc. od węzła Modlin do m. Czerwińsk nad Wisłą), Mińsk Maz., Ostrołęce, Ostrowi Maz., Siedlcach oraz trasa S8 w Warszawie. Zadanie III (Grójec) drogi administrowane przez Rejony w Garwolinie, Grójcu, Ożarowie Maz., Radomiu i Zwoleniu.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
04.10.2011
Termin składania ofert:
120/2011
Remont mostu przez Zalew rz. Bug w ciągu drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne w km 274+970.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.09.2011
Termin składania ofert:
92/2011
Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
29.09.2011
Termin składania ofert:
117/2011
Remont budynku biurowego – Obwód Drogowy w Radzyminie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.09.2011
Termin składania ofert:
118/2011
Przedmiotem zamówienia jest usługa instalacji separatora substancji ropopochodnych oczyszczającego ścieki z fragmentu drogi krajowej nr 8 w Markach wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.09.2011
Termin składania ofert:
119/2011
Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg do Rejonu w Zwoleniu GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 zadania: ZADANIE I - dostawa siatki przeciwśnieżnej. ZADANIE II - dostawa palików (słupków) drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.09.2011
Termin składania ofert:
116/2011
Budowa obiektów garażowo – magazynowych wraz z infrastrukturą zlokalizowanych w: - Obwód Drogowy w m. Turzyn - Obwód Drogowy w m. Różan
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
114/2011
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanału odpływowego dla odprowadzania wód ze zbiornika wodnego do rz. Dobrzycy w miejscowości Wolanów, w związku z budową kanalizacji dla odwodnienia nawierzchni drogi krajowej NR 12”.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.09.2011
Termin składania ofert:
111/2011
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice Etap I, II, III, IV .
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.09.2011
Termin składania ofert:
110/2011
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem Budowa skrzyżowania na ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie węzła Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z dzielnicą Warszawa Bemowo) i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.09.2011
Termin składania ofert:
108/2011
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi dojazdowej na działkach 29/1 i 30/4 w ramach przebudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec – Białobrzegi od km 391+740 do km 409+242”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
113/2011
Dostosowanie bazy Obwodu Drogowego w Ożarowie Mazowieckim do aktualnych potrzeb zimowego utrzymania dróg - budowa garaży typ 3.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych