viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
19.02.2013
Termin składania ofert:
10/2013
Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy przy inwestycji Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.02.2013
Termin składania ofert:
14/2013
Kontynuacja zarządzania Projektem „Budowa skrzyżowania na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z dzielnicą Warszawa Bemowo) i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.01.2013
Termin składania ofert:
7/2013
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów obsługiwanych przez Oddział w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na terenie województwa mazowieckiego.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
24.01.2013
Termin składania ofert:
5/2013
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych i innych oraz wyznaczonego terenu w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe, Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 9 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.01.2013
Termin składania ofert:
1/2013
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie, patrolowanie i sprzątanie drogi S79 na odcinku od węzła Marynarska do węzła MPL Okęcie oraz części ul. Wirażowej w okresie 4 miesięcy.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
15.01.2013
Termin składania ofert:
3/2013
Obsługa i naprawa stacji automatycznych pomiarów ruchu drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie ręcznych pomiarów sprawdzających dla w/w stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.12.2012
Termin składania ofert:
126/2012
Utrzymanie w stałej sprawności, konserwacja urządzeń odwadniających oraz czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej przepompowni ścieków ze zbiorników ZB2A i ZB2B z odprowadzeniem wody do rowu przydrożnego, w ciągu drogi krajowej nr 61 – Obwodnicy Serocka od km 0+000 do km 6+992
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
127/2012
ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT NA 11.02.2013 Konserwacja sygnalizacji świetlnych i prowadzenie monitoringu wybranych skrzyżowań na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa oraz nadzór nad systemami sterowania ruchem użytkowanymi przez GDDKiA O/Warszawa.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.12.2012
Termin składania ofert:
132/2012
Ochrona mienia na MOP-ach: II i III w km 537+000 w ciągu Obwodnicy Mińska Mazowieckiego na terenie woj. mazowieckiego (MOP-y kat. I)
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.12.2012
Termin składania ofert:
128/2012
Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.12.2012
Termin składania ofert:
131/2012
Opracowanie Materiałów oraz uzyskanie decyzji ZRID dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800”
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.12.2012
Termin składania ofert:
129/2012
Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.12.2012
Termin składania ofert:
130/2012
Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.12.2012
Termin składania ofert:
122/2012
Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Siedlcach.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.12.2012
Termin składania ofert:
123/2012
Dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg dla GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 2 zadania. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.12.2012
Termin składania ofert:
125/2012
Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.11.2012
Termin składania ofert:
124/2012
Dostawa sprzętu komputerowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.11.2012
Termin składania ofert:
108/2012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.11.2012
Termin składania ofert:
112/2012
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Ożarowie Mazowieckim.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.11.2012
Termin składania ofert:
116/2012
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.11.2012
Termin składania ofert:
117/2012
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Grójcu.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.11.2012
Termin składania ofert:
121/2012
WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W PŁOŃSKU.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.11.2012
Termin składania ofert:
119/2012
Wykonanie projektu wykonawczego i budowa wygrodzeń , zapobiegających wtargnięciu zwierząt na drogę ekspresową w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku gr. woj. –Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 (bez węzła Radziejowice)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.11.2012
Termin składania ofert:
103/2012
Wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w oparciu o istniejące mapy podziałowe sporządzone w związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk i mapę przeglądową z naniesionymi granicami dróg będących przedmiotem wydzielenia ...
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.11.2012
Termin składania ofert:
120/2012
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.11.2012
Termin składania ofert:
110/2012
Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.10.2012
Termin składania ofert:
94/2012
ZMIANA TERMIU SKŁADANIA OFERT NA 17.12.2012 r. Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.10.2012
Termin składania ofert:
113/2012
Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych i betonowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ożarowie Mazowieckim.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.10.2012
Termin składania ofert:
111/2012
Wykonanie projektu wykonawczego i budowa wygrodzeń , zapobiegających wtargnięciu zwierząt na drogę ekspresową w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku gr. woj. –Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 (bez węzła Radziejowice)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.10.2012
Termin składania ofert:
100/2012
Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.10.2012
Termin składania ofert:
109/2012
Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.10.2012
Termin składania ofert:
83/2012
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.10.2012
Termin składania ofert:
106/2012
Wycinka drzew z pasa drogowego w ciągu dróg krajowych Nr 17 odc. Zakręt-Trojanów, Nr 50 odc. Góra Kalwaria-Rudzienko oraz Nr 76 Wilga-Łopacianka administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie w ilości 716 sztuk
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.10.2012
Termin składania ofert:
89/2012
Wykonanie przeglądów i napraw bieżących 13 szt. solarek, 17 szt. pługów lemieszowych i 11 szt. pługów wirnikowych (Unimog, Reform, Multicar)
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.10.2012
Termin składania ofert:
107/2012
Dostawa i montaż dwóch wytwornic solanki
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.10.2012
Termin składania ofert:
101/2012
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 29.10.2012 r. Odwodnienie korpusu drogowego (przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych) drogi krajowej Ryczywół-Kozienice od km 65+053 do km 80+449 w związku z pogarszającym się stanem technicznym i nie dostosowaniem ich do przenoszenia obciążeń drogi do 115kN/os.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.10.2012
Termin składania ofert:
102/2012
Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej wraz z podniesieniem istniejącej niwelety na długości 182,80m w m. Józefów w ramach rozbudowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.10.2012
Termin składania ofert:
105/2012
Dostosowanie budynków nr 1 i 2 w kompleksie Ośrodka Konferencyjnego GDDKiA przy Al. Drogowców 1 w Józefowie do aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego według opracowanej Dokumentacji Projektowej
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.10.2012
Termin składania ofert:
95/2012
Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.10.2012
Termin składania ofert:
97/2012
Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
03.10.2012
Termin składania ofert:
93/2012
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 16/11/2011 Świadczenie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z Rejonami kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz instalacji cyfrowych central abonenckich w podziale na 6 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
26.09.2012
Termin składania ofert:
92/2012
III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 25.10.2012 r. Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
88/2012
III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.09.2012
Termin składania ofert:
99/2012
Budowa budynku magazynowo-socjalnego w Kozienicach i remont infrastruktury
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.09.2012
Termin składania ofert:
96/2012
Przeniesienie sprzętu laboratoryjnego o dużych gabarytach lub masie oraz mebli biurowych i laboratoryjnych łącznie z blatami, zwanych dalej wyposażeniem laboratoryjnym z budynku Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Warszawie przy ul. Korkowej 163 oraz z laboratorium niestacjonarnego w Mszczonowie znajdującego się przy ul. Grójeckiej 108 do nowej siedziby Wydziału Technologii przy ul. Środkowej 35 c w miejscowości Opacz Kolonia
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.09.2012
Termin składania ofert:
86/2012
Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg do Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 zadania: ZADANIE I - dostawa siatki przeciwśnieżnej. ZADANIE II - dostawa palików (słupków) drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.09.2012
Termin składania ofert:
66/2012
Eksploatacja urzadzeń odwadniających wraz z czyszczeniem i konserwacją istniejących elementów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 61 - Obwodnicy Serocka od km 0+000 do km 6+992
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.08.2012
Termin składania ofert:
85/2012
Wywóz i utylizacja zanieczyszczonego gruntu z ciągu głównego S-2 w km 461+800 do 461+930 w ramach budowy drogi ekspresowej S2 węzeł Konotopa - węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko - węzeł Marynarska S79 Etap III. Południowa Obwodnica Warszawy S2 odcinek 456+240 do km 466+684
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.08.2012
Termin składania ofert:
90/2012
Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń w formie montażu wygrodzenia ochronnego dla zwierząt i płazów przy obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.08.2012
Termin składania ofert:
82/2012
Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych