viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
31.01.2014
Termin składania ofert:
4/2014
Dozorowanie w Rejonach, Obwodach Drogowych, Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji oraz Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowe administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie (Fizyczna ochrona mienia, monitorowanie sygnałów alarmowych) w podziale na 16 zadań: ZADANIE I - REJON W BOŻEJ WOLI ZADANIE II - REJON W GARWOLINIE ZADANIE III - REJON GRÓJEC ZADANIE IV - REJON W MIŃSKU MAZ. ZADANIE V - REJON W MŁAWIE ZADANIE VI - REJON W OSTROŁĘCE ZADANIE VII - REJON W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ZADANIE VIII - REJON W OŻAROWIE MAZOWIECKIM ZADANIE IX - REJON W PŁOCKU ZADANIE X - REJON W PŁOŃSKU ZADANIE XI - REJON W PRZASNYSZU ZADANIE XII - REJON W RADOMIU ZADANIE XIII - REJON W SIEDLCACH ZADANIE XIV- REJON ZWOLEŃ ZADANIE XV- ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI W JÓZEFOWIE ZADANIE XVI - WYDZIAŁ TECHNOLOGII-LABORATORIUM DROGOWE
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.01.2014
Termin składania ofert:
5/2014
Utrzymanie pionowego oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z dostarczeniem oznakowania i montażem na drogach będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.01.2014
Termin składania ofert:
3/2014
Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia grobli przed bobrami na stawach rybnych przy drodze S17 w miejscowości Sulbiny - obwodnica miasta Garwolin wraz z pracami powiązanymi.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.01.2014
Termin składania ofert:
1/2014
Sukcesywne dostawy części do urządzeń wielofunkcyjnych do GDDKiA Oddział w Warszawie z jednostkami podległymi.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.12.2013
Termin składania ofert:
137/2013
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 17.02.2014r. Wsparcie merytoryczne i techniczne Wydziałów GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na 30 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
23.12.2013
Termin składania ofert:
125/2013
Konserwacja, przeglądy, naprawa i rozbudowa sieci Drogowych Stacji Pogodowych, tablic i znaków zmiennej treści, systemów klasyfikacji pojazdów oraz administrowanie danymi, zbieranie danych ze stacji, systemów klasyfikacji pojazdów i obrazów z kamer ich przechowywanie i zamieszczanie ich (link) na stronie internetowej. ZMIANA NAZWY: Konserwacja, przeglądy i naprawy drogowych stacji pogodowych, zintegrowanych z DSP kamer, tablic i znaków zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów, zbieranie danych ze stacji i obrazów z kamer, ich przechowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
23.12.2013
Termin składania ofert:
136/2013
II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - 10.03.2014r. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi krajowej nr 7 (klasy GP odcinkowo od km 388+700 do km 410+550 i od km 457+547 do km 466+776) oraz drogi ekspresowej S7 (od km 410+550 do km 457+547) na odcinku od m. Sękocin do m. Radom wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, w okresie 72 miesięcy
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.12.2013
Termin składania ofert:
131/2013
Konserwacja znaków aktywnych zasilanych z baterii słonecznych i sieci energetycznej (z wyłączeniem znaków D-6 zasilanych z sieci), zainstalowanych na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.12.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.03.2014 12:00
Termin składania ofert: 15.01.2015 11:30
130/2013
Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km; Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km; Zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.12.2013
Termin składania ofert: 28.01.2014 9:30
121/2013
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.12.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.01.2014 12:00
Termin składania ofert: 10.02.2015 11:30
127/2013
„Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, w podziale na zadania: Zadanie I - kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice-Przeszkoda o długości około 9,9 km Zadanie II - kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda-Paszków o długości około 11,6 km ”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
17.12.2013
Termin składania ofert:
122/2013
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych i innych oraz wyznaczonego terenu w Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 6 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
12.12.2013
Termin składania ofert:
126/2013
Świadczenie usług archiwizacyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 3 zadania: - Zadanie I Sukcesywna kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji niearchiwalnej, oraz jej przekazanie do archiwum zakładowego w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 i Opacz Kolonia ul. Środkowa 35c. - Zadanie II Sukcesywna kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji niearchiwalnej w siedzibach 14 Rejonów. - Zadanie III Sukcesywne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.12.2013
Termin składania ofert:
132/2013
Dozór i utrzymanie MOP-ów kat. I:Moczydła – A2 Obw. Mińska Maz.; Jędrzejów - A2 Obw. Mińska Maz.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.12.2013
Termin składania ofert:
114/2013
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
09.12.2013
Termin składania ofert:
45/2013
VII ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT „Zarządzanie Kontraktem oraz Pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.”: Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) - węzeł ,,Kobyłka”, Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –węzeł ,,Radzymin Płd.” w podziale na zadania: Zadanie 1 . Zarządzanie Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.”: Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) - węzeł ,,Kobyłka”, Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –węzeł ,,Radzymin Płd.” Zadanie 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.”: Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) - węzeł ,,Kobyłka”, Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –węzeł ,,Radzymin Płd.”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
09.12.2013
Termin składania ofert:
124/2013
Sukcesywne dostawy części do urządzeń wielofunkcyjnych do GDDKiA Oddział w Warszawie z jednostkami podległymi.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.12.2013
Termin składania ofert:
116/2013
BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W MŁAWIE.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.12.2013
Termin składania ofert:
123/2013
Zakup i sukcesywne dostawy papieru w formatach A3 i A4 do urządzeń drukujących i kopiujących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.12.2013
Termin składania ofert:
115/2013
Bieżące utrzymanie i remonty dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Radomiu.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.11.2013
Termin składania ofert:
117/2013
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT-06.12.2013r. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT-05.12.2013r. Opracowanie Projektu Budowlanego, materiałów do ZRiD, materiałów do PFU oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.Budowa węzła Lubelska na przecięciu dróg ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.11.2013
Termin składania ofert:
119/2013
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.11.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.01.2014 9:30
Termin składania ofert: 28.01.2015 11:30
120/2013
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW ! Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.11.2013
Termin składania ofert:
118/2013
Wykonanie badań, opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa(w. Zakręt)- Garwolin odc. Warszawa w. Zakręt (DK nr 2) – w. Lubelska (A2)” fragment od węzła Zakręt (z węzłem) do skrzyżowania obecnej drogi nr 17 z drogą w kierunku Zagórza w km ok. 16+700
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.11.2013
Termin składania ofert:
113/2013
Dostawa fabrycznie nowych cyfrowych laserowych sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarka, drukarka, skaner, faks). 6 szt.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.11.2013
Termin składania ofert:
111/2013
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - 19.11.2013r. Wykonanie przeglądów i napraw 33 szt. wytwornic solanki będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Warszawie w sezonach 2013/2014 i 2014/2015.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.10.2013
Termin składania ofert:
106/2013
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 30.12.13 Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, w podziale na zadania: Zadanie nr I drogi administrowane przez Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku, Przasnyszu. Zadanie nr II drogi administrowane przez Rejony w Bożej Woli, Ostrołęce i Ostrowi Maz. Zadanie nr III drogi administrowane przez Rejony w Grójcu, Ożarowie Maz., Radomiu i Zwoleniu. Zadanie nr IV drogi administrowane przez Rejony w Garwolinie, Mińsku Maz. i Siedlcach.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
24.10.2013
Termin składania ofert:
107/2013
Wykonanie przeglądów i napraw 13 szt. solarek, 18 szt. pługów lemieszowych i 11 szt. pługów wirnikowych na nośnikach Unimog, Reform, Multicar.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.10.2013
Termin składania ofert:
100/2013
Pełnienie nadzoru naukowo-technicznego na etapie opracowania Koncepcji Programowej dla inwestycji polegającej na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.10.2013
Termin składania ofert:
98/2013
Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia grobli przed bobrami na stawach rybnych przy drodze S17 w miejscowości Sulbiny - obwodnica miasta Garwolin wraz z pracami powiązanymi.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.10.2013
Termin składania ofert:
99/2013
Koncepcja programowa dodatkowego zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją istniejących urządzeń melioracji szczegółowej związanych z odwodnieniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.10.2013
Termin składania ofert:
97/2013
Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg do Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 2 zadania: ZADANIE I - dostawa siatki przeciwśnieżnej. ZADANIE II - dostawa palików (słupków) drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.09.2013
Termin składania ofert:
96/2013
Dostawy lemieszy gumowych do pługów odśnieżnych w sezonach 2013/2014 i 2014/2015
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.09.2013
Termin składania ofert:
91/2013
Remont ogrodzenia w Zespole Szkoleń i Konferencji w Józefowie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.09.2013
Termin składania ofert:
90/2013
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 20.09.2013r. Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczenia powietrza i gleby dla drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt-granica granica województwa od km 495+880 do km 599+487.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.09.2013
Termin składania ofert:
87/2013
Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia grobli przed bobrami na stawach rybnych przy drodze S17 w miejscowości Sulbiny – obwodnica miasta Garwolin wraz z pracami powiązanymi
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.09.2013
Termin składania ofert:
88/2013
Wykonanie naprawy kompleksowej (doprowadzenie do pełnej sprawności) sprzętu do zimowego utrzymania dróg, w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.08.2013
Termin składania ofert:
81/2013
Wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej umożliwiającej przekazanie gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg wskazanych w załączonym wykazie odcinków dróg w podziale na 5 zadań
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.08.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.10.2013 12:00
Termin składania ofert: 30.01.2015 11:30
89/2013
Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
29.08.2013
Termin składania ofert:
86/2013
Obsługa Punktu Informacji Drogowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz kierowanie i nadzór nad pracami przy zimowym utrzymaniu dróg oraz obsługa sprzętu do zud dla sieci dróg krajowych administrowanych przez 14 Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
27.08.2013
Termin składania ofert:
85/2013
Wykonanie naprawy kompleksowej (doprowadzenie do pełnej sprawności) sprzętu do zimowego utrzymania dróg - naprawa kompleksowa (doprowadzenie do pełnej sprawności) 7 sztuk solarek marki Schmidt
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.08.2013
Termin składania ofert:
82/2013
Wykonanie zasilania i sterowania wentylacją, detekcji gazów oraz oświetlenia galerii wodociągowej w ramach budowy drogi ekspresowej S-2 od węzła Konotopa do węzła Puławska długość około 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długość 5 km łączącej węzeł Lotnisko z węzłem Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie i z węzłem Marynarska. Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S-2 – odcinek od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Lotnisko (bez węzła).
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.08.2013
Termin składania ofert:
56/2013
Koncepcja programowa dodatkowego zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją istniejących urządzeń melioracji szczegółowej związanych z odwodnieniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.08.2013
Termin składania ofert:
79/2013
Montaż systemu monitoringu oraz rejestracja obrazów z inwestycji Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.08.2013
Termin składania ofert:
72/2013
Budowa budynku garażowo-magazynowego w Serocku wraz z niezbędną infrastrukturą.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.08.2013
Termin składania ofert:
78/2013
Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczenia powietrza i gleby dla drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt-granica granica województwa od km 495+880 do km 599+487.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.08.2013
Termin składania ofert:
71/2013
Wykonanie naprawy kompleksowej (doprowadzenie do pełnej sprawności) sprzętu do zimowego utrzymania dróg, w podziale na 3 zadania
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.08.2013
Termin składania ofert:
77/2013
Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
06.08.2013
Termin składania ofert:
76/2013
Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów poziomu hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza dla autostrady A-2 na odcinku Stryków-Konotopa na odcinku od km 411+465,80 do km 456+239,67 oraz S-8 Konotopa-Mory od km 1+099 do km 3+000
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.07.2013
Termin składania ofert:
65-2013
Zakup z dostawą i montazem 28szt. nowych klimatyzatorów chłodząco - grzewczych, ściennych o mocy 3,5kW w technologi Inverter do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25. Montaż 5szt. klimatyzatorów (własność Zamawiajacego) oraz przeniesienie 2szt. klimatyzatorów (demontaż i montaż) - własność Zamawiającego
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych