viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
08.08.2014
Termin składania ofert: 16.09.2014 0:00
69/2014
Wznowienie znaków granicznych,wyznaczenie i stabiilizacja punktów granicznych działek stanowiących pas drogowy wraz ze sporzadzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogoweho na terenie Oddziału GDDKiA w Warszawie na obszarze Rejonów GDDKiA: w Bożej Woli, w Ożarowie Maz.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
01.08.2014
Termin składania ofert:
66/2014
Wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych inwestycji w tym inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1- 12
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.08.2014
Termin składania ofert:
59/2014
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 21/08/14 Remont dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.07.2014
Termin składania ofert:
61/2014
Usuwanie awarii i przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia drogowego oraz stacji transformatorowych SN/nn 15kV/400V na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
23.07.2014
Termin składania ofert: 13.08.2014 0:00
56/2014
ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Konserwacja rzeki Raszynki od km 0+000 do km 5+050
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.07.2014
Termin składania ofert: 13.10.2014 10:30
21/2014
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT na 13.10.2014. UWAGA! ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 4! ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: „PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S2 POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY NA ODCINKU OD WĘZŁA „PUŁAWSKA” DO WĘZŁA „LUBELSKA” Z PODZIAŁEM NA TRZY ZADANIA: ZADANIE „A” OD WĘZŁA PUŁAWSKA (BEZ WĘZŁA) DO WĘZŁA PRZYCZÓŁKOWA (BEZ WĘZŁA) O DŁUGOŚCI OK. 4,6 KM; ZADANIE „B” OD WĘZŁA PRZYCZÓŁKOWA (Z WĘZŁEM) DO WĘZŁA WAŁ MIEDZESZYŃSKI (Z WĘZŁEM) O DŁUGOŚCI OK. 6,5KM; ZADANIE „C” OD WĘZŁA WAŁ MIEDZESZYŃSKI (BEZ WĘZŁA) DO WĘZŁA LUBELSKA (BEZ WĘZŁA) O DŁUGOŚCI OK. 7,5KM”, W TYM PEŁNIENIE NADZORU NAD REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.07.2014
Termin składania ofert:
58/2014
ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT NA 03.09.2014 Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd., w podziale na zadania: Zadanie I węzeł Marki (bez węzła) – węzeł Kobyłka (odc. A-km 11+600 – km 13+800, odc. B-km 0+521,66 – km 6+450,26), Zadanie II węzeł Kobyłka (bez węzła) – węzeł Radzymin Płd. (km 6+450,26 – km 13+690,73) wraz z opracowaniem wyników badań w podziale na trzy Zadania badawcze Załącznik nr 5 do Opis przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej jest zamieszczony: Parametry serwera: adres dla serwera FTP to 193.46.186.29. Login warszawa_przetarg_o Hasło HTL+V1q
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.07.2014
Termin składania ofert:
68/2014
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 04.09.2014 r. „Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Mławie. Zadanie 2. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Płocku. Zadanie 3. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Płońsku”.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
15.07.2014
Termin składania ofert:
63/2014
Weryfikacja i aktualizacja Systemu Referencyjnego na terenie Oddziału GDDKiA w Warszawie w podziale na zadania dotyczące geodezyjnych prac terenowych i kameralnych oraz stabilizacja oznakowania poziomego i pionowego
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.07.2014
Termin składania ofert:
60/2014
Remont centralnego ogrzewania i wod – kan oraz elewacji budynku Obwodu Drogowego w Mszczonowie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.07.2014
Termin składania ofert:
57/2014
Remont budynku w Obwodzie Drogowym w Szczęsnej.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.07.2014
Termin składania ofert: 21.07.2014 0:00
62/2014
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT _ Wsparcie Wydziału Technologii GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1-10.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.07.2014
Termin składania ofert:
54/2014
ZMIANA TERMINU OTWARCIA na 18.07.2014 Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej w podziale na 2 zadania
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.03.2014
Termin składania ofert:
52/2014
UWAGA zmiana terminu składania ofert na 19.08.2014 r. Pełnienie nadzoru naukowo–technicznego na etapie przetargu oraz na etapie sporządzania przez Wykonawców Zadania A, B i C projektów budowlanych, wykonawczych i technologicznych (w systemie „projektuj i buduj”) i realizacji inwestycji polegającej na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: • Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła); • Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem); • Zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła).
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
02.07.2014
Termin składania ofert:
46/2014
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Rejonów i Obwodów Drogowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 8 zadań
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
26.06.2014
Termin składania ofert:
53/2014
Wsparcie techniczne komórek merytorycznych GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych inwestycji w tym inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1 - 7.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.06.2014
Termin składania ofert: 19.08.2014 9:30
22/2014
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 19/08/14 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 14/08/14 Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarzadzanie kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, w podziale na zadania:  zadanie I - Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice-Przeszkoda o długości około 9,9 km  zadanie II - kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda-Paszków o długości około 11,6 km
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
24.06.2014
Termin składania ofert:
51/2014
Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z podziałem na 6 zadań: Zadanie nr 1. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Bożej Woli. Zadanie nr 2. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Garwolinie. Zadanie nr 3. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Grójcu. Zadanie nr 4. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Mińsku Mazowieckim. Zadanie nr 5. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Ożarowie Mazowieckim. Zadanie nr 6. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Radomiu.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
11.06.2014
Termin składania ofert:
45/2014
Projekt i budowa oświetlenia drogowego na w. Mszczonów przy trasie drogi krajowej nr 8 realizowana w ramach zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.06.2014
Termin składania ofert:
48/2014
Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 1. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Ostrołęce. Zadanie nr 2. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Ostrowi Mazowieckiej. Zadanie nr 3. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Przasnyszu. Zadanie nr 4. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Siedlcach. Zadanie nr 5. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Zwoleniu.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
11.06.2014
Termin składania ofert:
41/2014
Remont pomieszczeń w siedzibie GDDKiA O/WA, w tym: remont łazienek, remont pomieszczeń socjalnych, remont pomieszczeń biurowych
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.06.2014
Termin składania ofert:
44/2014
Wykonanie remontu drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka odc. przejście przez Myszyniec od km 83+900 do km 85+600 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ostrołęce
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.06.2014
Termin składania ofert:
42/2014
Wykonanie naprawy urządzeń dylatacyjnych mostu przez rzekę Pełtę w miejscowości Kleszewo w km 65+080 drogi krajowej nr 61 oraz wiaduktu drogowego w miejscowości Janki w km 447+049 drogi krajowej nr 8 (jezdnia lewa, jezdnia prawa).
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.05.2014
Termin składania ofert:
40/2014
Przeprowadzenie w latach 2014 ÷ 2016 monitoringu herpetologicznego w zakresie funkcjonowania miejsc rozrodu płazów oraz stopnia wykorzystania wybudowanych przepustów dla płazów na odcinku D2 autostrady A2 Stryków-Konotopa tj. od km 441+143,53 do km 449+100.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.05.2014
Termin składania ofert:
38/2014
Wsparcie merytoryczne komórek GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych inwestycji w tym inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1- 17
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.05.2014
Termin składania ofert:
39/2014
Konserwacja nawierzchni drogowych poprzez wykonanie nakładki dwuwarstwowej z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno (mikrodywaników) na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w latach 2014 – 2018
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.05.2014
Termin składania ofert: 16.06.2014 0:00
29/2014
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT-16.06.2014r. Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego na terenie Oddziału GDDKiA w Warszawie w podziale na zadania.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.04.2014
Termin składania ofert:
37/2014
Konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi oraz dostarczeniem oznakowania i jego montażem na drogach będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na zadania I - IV Zadanie I – na drogach Rejonów: Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Siedlce. Zadanie II – na drogach Rejonów: Garwolin, Radom, Zwoleń. Zadanie III – na drogach Rejonów: Mława, Płock, Płońsk, Przasnysz. Zadanie IV – na drogach Rejonów: Boża Wola, Grójec, Ożarów Mazowiecki.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
29.04.2014
Termin składania ofert:
31/2014
Roboty naprawcze i konserwacyjne oraz oczyszczanie elementów obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.04.2014
Termin składania ofert:
35/2014
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Ciechanów – Maków Mazowiecki na drodze krajowej nr 60 będącej w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.04.2014
Termin składania ofert:
33/2014
II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT „Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Mławie. Zadanie 2. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Płocku. Zadanie 3. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Płońsku”.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.04.2014
Termin składania ofert:
36/2014
Wsparcie techniczne Wydziałów GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych inwestycji w tym również współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1 -6 .
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.04.2014
Termin składania ofert:
34/2014
Wsparcie merytoryczne Wydziału Technologii GDDKiA Oddziału w Warszawie przy obsłudze realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1-7.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
15.04.2014
Termin składania ofert:
30/2014
Wykonanie przeglądu ekologicznego w zakresie klimatu akustycznego dla drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.04.2014
Termin składania ofert:
32/2014
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.04.2014
Termin składania ofert:
27/2014
Wykonanie robót związanych z wdrożeniem zaktualizowanego Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odc. granica województwa maz./łódz. – Radziejowice”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.03.2014
Termin składania ofert:
25/2014
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 22.05.2014r.Przeprowadzenie oceny zniszczenia nawierzchni drogowej na sieci dróg krajowych w woj. mazowieckim, polegającej na wykonaniu automatycznego pomiaru spękań nawierzchni wraz z analizą zebranych danych.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
20.03.2014
Termin składania ofert:
14/2014
„Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji, Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 43 zadania”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
17.03.2014
Termin składania ofert:
20/2014
Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w Rejonach: Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu oraz interwencyjne pompowanie wód opadowych z dróg krajowych na terenie całego Oddziału w Warszawie.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
07.03.2014
Termin składania ofert:
23/2014
„Pełnienie inwestorskiego nadzoru nad wykonaniem robót obejmujących rozbudowę drogi krajowej nr 79, na odcinku RYCZYWÓŁ –KOZIENICE od km 65+053 do km 80+449”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.02.2014
Termin składania ofert:
17/2014
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 17/04/2014 Rozbudowę drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczywół – Kozienice od km 65+053 do km 80+449
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
25.02.2014
Termin składania ofert:
13/2014
Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 17 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
25.02.2014
Termin składania ofert:
12/2014
II ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT NA 25.03.2014, I ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT NA 18.03.2014 Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowę preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu, w ciągu drogi krajowej nr S8
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.03.2014
Termin składania ofert:
18/2014
Czyszczenie i konserwacja urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe pochodzące z dróg krajowych na terenie województwa mazowieckiego
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
23.12.2013
Termin składania ofert:
11/2014
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 2 w m. Zbuczyn.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.02.2014
Termin składania ofert:
10/2014
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 04.03.2014r. Przebudowa przepustu w miejscowości Maków Mazowiecki w km 173+183 drogi krajowej nr 57
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.02.2014
Termin składania ofert:
9/2014
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wsparcia obsługi prawnej Oddziału GDDKiA w Warszawie.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.02.2014
Termin składania ofert:
8/2014
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” - węzeł „Majdan” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700”.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
31.01.2014
Termin składania ofert:
7/2014
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych i innych oraz wyznaczonego terenu w Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 6 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
31.01.2014
Termin składania ofert:
6/2014
Przeprowadzenie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, o długości ok. 23 km
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych